Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MOTSCHNIG, Renate, Michael SILBER a Valdemar ŠVÁBENSKÝ. How Does a Student-Centered Course on Communication and Professional Skills Impact Students in the Long Run? In 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). New York, NY, USA: IEEE, 2020. s. 1-9. ISBN 978-1-7281-8961-1. doi:10.1109/FIE44824.2020.9273962.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.