Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BERAN, Michal, František HRDINA, Daniel KOUŘIL, Radek OŠLEJŠEK a Kristína ZÁKOPČANOVÁ. Exploratory Analysis of File System Metadata for Rapid Investigation of Security Incidents. In 2020 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec). Salt Lake City, US: IEEE, 2020. s. 11-20. ISBN 978-1-7281-8262-9. doi:10.1109/VizSec51108.2020.00008.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.