Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VEČEŘA, Miloš. Weinbergerův koncept právního normativismu. In Veečeřa, Miloš, Valdhans, Jiří (eds.). 100 let Brněnské školy normativní teorie: Dny práva 2019 - část VII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 104-124. ISBN 978-80-210-9740-7.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.