Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VRÁNA, Martin, Simona SURMAŘOVÁ, Petr HLISNIKOVSKÝ a Jiří DUJKA. Transport in times of an epidemic: public transport measures in the Czech Republic and its regions. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor. Warsaw: Sciendo, 2021, roč. 21, č. 1, s. 57-78. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/revecp-2021-0004.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.