Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

TOMEŠ, Zdeněk, Vlastimil REICHEL a Štěpán VESELÝ. The border effect in European air transport. European Journal of Transport and Infrastructure Research. JAFFALAAN (NETHERLANDS): Technische Universiteit Delft, 2022, roč. 22, č. 2, s. 224-233. ISSN 1567-7133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18757/ejtir.2022.22.2.5773.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.