Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. The Importance of Adolescents Selves: Description, Typology and Context. Personality and Individual Differences. GB: Oxford Pergamon Press, 1996, roč. 21, č. 6, s. 1021-1027. ISSN 0191-8869.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.