Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 42, č. 1, s. 24-34. ISSN 0032-2423.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.