Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DOLEŽAL, Vojtěch, Martina MRÁZKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Hydrogen Line Broadeninig in Afterglow Observed by Means of EPR. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2005, roč. 55, č. 5, s. 435-439. ISSN 0323-0465.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.