Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Obory ve škole a jejich enkulturační funkce. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, č. 2, s. 5-21. ISSN 1211-4669.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.