Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

BINEK, Jan a Hana SVOBODOVÁ. Rozvoj venkova a rozvoj regionů: Společná zemědělská politika a regionální politika na jednom hřišti. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, roč. 3, 1/2009, s. 12-19. ISSN 1803-1471.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.