Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Přemysl KRŠEK a Petr KRUPA. Autotransplantace zubu jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáků. Quintessenz. Praha: Quintessenz, 2009, roč. 2009/18, č. 1, s. 23-31. ISSN 1210-017X.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.