Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ZAPLETALOVÁ, Dana a Martin HLOŽEK. Doklady středověké zvonařské či kovolitecké výroby z Pekařské ulice v Brně. In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2009. s. 44-61, 18 s. ISBN 978-80-86736-14-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.