Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VOSTROVSKÁ, Ivana. Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova (okr. Prostějov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M). Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, roč. 2007-2008, 12-13, s. 49-59. ISSN 1211-6327.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.