Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica a Šimon UNGERMAN. "Olivovité" koráliky - terminologické poznámky a makroskopické pozorovania nálezov z pohrebiska v Dolných Věstoniciach. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2009, roč. 45, č. 1, s. 39-57. ISSN 0560-2793.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.