Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Modern Technologies in Courses of Academic Writing for Ph.D. Students. 1. vyd. Bratislava: EKÓNOM, 2010. s. 99 - 103. ISBN 978-80-225-2993-8.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.