Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ČAPEK, Tomáš a Petr SOJKA. Effective Creation of Self-Referencing Citation Records. In SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. první. Brno: Tribun EU, 2010. s. 97-102, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.