Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

TUŠKOVÁ, Jana Marie. Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym. In Čermák, F. – Kučera, K. – Petkevič, V. Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15. 1. vyd. Praha: NLN / Ústav Českého národního korpusu, 2011. s. 281–286. ISBN 978-80-7422-115-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.