Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

VOSTROVSKÁ, Ivana. Peter M. M. G. Akkermans - Glenn M. Schwartz: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gartherers to early Urban Societies (ca. 16000-300BC). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 287-289. ISSN 1802-5463.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.