Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky a zastupování státu navenek. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2011, roč. 2011, č. 11, s. 1077-1088. ISSN 0231-6625.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.