Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ a Martin HAK. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 356-361. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.