Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce. Sociální studia. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2011, roč. 8, č. 4, s. 47-66. ISSN 1214-813X.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.