Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ČAPKA, František a Lubomír SLEZÁK. Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM, 2011. 273 s. ISBN 978-80-210-5717-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.