Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. Typology of Multinational Companies Having a Subsidiary in the Czech Republic According to Bartlett and Ghoshal. In Boštjan Antončič. ABSRC 2012 Venice Conference Proceedings. Koper (Slovenia): Edukator d.o.o. Koper, 2012. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-961-92917-3-3.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.