Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

NEVĚDĚL, Lukáš, Hana SVOBODOVÁ a Antonín VĚŽNÍK. Leaders’ Perceptions of Rural Development: Case Study of South Moravia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, roč. 42, č. 1, s. 33-43. ISSN 1212-2157.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.