Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

PŘENOSIL, Václav, Jaromír MALIŠ, Zdeněk MATĚJ a Šimon ŘEŘUCHA. The concept of cooperative simulators. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver car interaction. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. s. 195-203. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.