Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

JAWORSKY, Bernadette Nadya, Peggy LEVITT, Wendy CADGE, Jessica HEJTMANEK a Sara R. CURRAN. New Perspectives on Immigrant Contexts of Reception. Nordic Journal of Migration Research. Poland: Versita, 2012, roč. 2/2012, č. 1, s. 78-88. ISSN 1799-649X. doi:10.2478/v10202-011-0029-6.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.