Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

KOUDELKA, Zdeněk. Zákaz činnosti a pasivní volební právo. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 17, č. 6, s. 10-13. ISSN 1211-2860.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.