Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Organizace práce v redakci. In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 153-183, 30 s. ISBN 978-80-210-5825-5.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.