Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

ŽÁK, Karel. Život a pocity nekriminálních pedofilů - kvalitativní kazuistika : referát - 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010. In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Mgr. Zuzana Prouzová. Sborník referátů, 18. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2010. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 201-209, 214 s. ISBN 978-80-904290-2-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.