Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum - SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012, roč. 6, 1/2012, s. 27-49. ISSN 1802-8152.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.