Masarykova univerzita

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání". 2012.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.