Bibliografie - správa publikací, které cituji

Přepnout na evidenci publikací, které mě citují.
DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013.
Bibliografie
AGNEW, J. (1998): Geopolitics. Re-visioning World Politics London a New York: Routledge
AGNEW, J. a CORBRIDGE, S. (1995): Mastering Space. Hegemony, Territory and International Political Economy London a New York: Routledge
AGNEW, J., LIVINGSTONE, D. N. a ROGERS, A. (1996): Human Geography. An Essential Anthology Malden, MA a Oxford, UK: Blackwell
AITKEN, S., VALENTINE, G. (ed.) (2006): Approaches to Human Geography London: Sage
ANDERSON, K. a GALE, F. (1992): Introduction In Anderson, K. a Gale, F. (ed.): Inventing Places. Studies in Cultural Geography Melbourne: Longman Cheschire, s. 1–14
BACKHAUS, G. (2009): Phenomenology/Phenomenological geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, vol. 8, s. 137–144
BARNETT, C. (2006): Deconstruction In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 3, s. 23–30
BAUMAN, Z. (1995): Úvahy o postmoderní době Praha: SLON
BAUMAN, Z. (2008): Tekuté časy. Život ve věku nejistoty Praha: Academia
BENKO, G., STROHMAYER, U. (1997): Space and Social Theory. Interpreting Modernity and Postmodernity Oxford a Malden, MA: Blackwell
BENNETT, D. (2009): Positivism/Positivist Geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol 8., s. 295–311
BLAIKIE, P. (1985): The Political Ecomy of Soil Erosion in Developing Countries New York: Longman
BLAŽEK, J. (1999): Teorie regionálního vývoje: je na obzoru nové paradigma či jde o pohyb v kruhu? Geografie-Sborník ČGS, Vol. 103(3), s. 141–159
BLAŽEK, J. a D. UHLÍŘ (2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. 2. vydání Praha: Karolinum
BLUNT, A., WILLS, J. (2000): Dissident Geographies. An Introduction to Radical Ideas and Practice. London: Prentice Hall
BOSCO, F., J. (2006): Actor-network theory, networks, and relational approaches in human geography In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 136–146
BUNGE, W. (1966): Theoretical Geography 2 vydání Lund: Royal University of Lund
BURT, T. (2005): General/particular In Castree, N., Rogers, A. a Sherman, D. (ed.): Questioning Geography. Fundamental Debates Malden, MA a Oxford: Blackwell
BUTIMER, A. (1976): Grasping the dynamism of the life-world Annals of the Association of American Geographers, 66, s. 277–92. DOI: 10.1111/j.1467-8306.1976.tb01090.x
CAMPBELL, D. (2009): Discourse In Gregory, D., Johnston, R. J., Pratt, G., Watts, M. a Whatmore, S. (ed.) The Dictionary of Human Geography 5 vydání Chichester: Wiley-Blackwell, s. 166–167
CASTELLS, M. (1977): The Urban Question. A Marxist Approach London: Edward Arnold ¨
CASTELLS, M. (2000): The Rise of the Network Society Malden, MA a Oxford, UK: Blackwell
CASTREE, N., ROGERS, A. a D. SHERMAN (ed.) (2005): Questioning Geography. Fundamental Debates. Malden, MA a Oxford: Blackwell
CLARKE, D., B. (2006): Postmodern geographies and the ruins of modernity In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 107–121
CLAVAL, P., ENTRIKIN, N., J. (2004): Cultural geography: Place and landscape between continuity and change In Benko, G., Strohmayer, U. (eds.) Human Geography: History for the 21. century. London: Arnold, s. 25–46
CLIFFORD, N., HOLLOWAY, S. L., RICE, S. P., VALENTINE, G. (2009): Key Concepts in Geography Second Edition London: Sage
CLOKE, P. a JOHNSTON, R. (eds.) (2005): Spaces of Geographical Thought. Deconstructing Human Geography`s Binaries. London: Sage
CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN M., PAINTER J., PHILO, C. (2004): Practising Human Geography London: Sage
CLOKE, P., PHILO, C., SADLER, D. (1991): Approaching Human Geography. An Introduction to Contemporary Theoretical Debates London: Paul Chapman
CORBRIDGE, S., HARRIS, J. a CRAIG, J. (2013): India Today. Economy, Politics and Society. Cambridge, UK a Malden, MA: Polity Press
CRAMPTON, J. a ELDEN, S. (2007): Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography Adlershot: Ashgate
CRANG, P. (2000): Cultural turn In Johnston, R., J., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M. (eds.) The Dictionary of Human Geography 4 vydání Oxford : Blackwell, s. 141–143
CRESSWELL, T. (2013): Geographic Thought. Critical Introduction Chichester a Oxford: Wiley-Blackwell
ČGS (2014): Program konference Geografie v srdci Evropy 23 sjezd České geografické společnosti, 16 kongres Slovenskej geografickej spoločnosti Dostupné z http://www cgs-sgs2014 cz/program/
ČSÚ (2013): Zaostřeno na ženy a muže 2013 [online] [vid 31. 10. 2013] Praha: Český statistický úřad Dostupné z http://www czso cz/csu/2013edicniplan nsf/publ/1413–13-r_2013
DANĚK, P. (2008a): Vývoj moderního geografického myšlení In Toušek, V., Kunc, J a Vystoupil J (ed ): Ekonomická a sociální geografie Plzeň: Aleš Čeněk, s 9–40
DANĚK, P. (2008b): Dependency: Critical Modern Approaches to Development In Daněk, P , Navrátilová, A , Hildebrandová, M a R Stojanov (ed ) Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, s. 93–109
DEAR, M. (2000a): The Postmodern Urban Condition Oxford: Blackwell
DEAR, M. (2000b): The postmodern turn In Minca, C (ed.): Postmodern Geography. Theory and Praxis Oxford a Malden, MA: Blackwell, s. 1–34
DEAR, M (ed.) (2002): From Chicago to L.A. Making Sense of Urban Theory Thousand Oaks a London: Sage
DICKINSON, R. (1969): The Makers of Modern Geography London: Routledge
DIXON, D., P., JONES III, J., P. (2006) Feminist geographies of diference, relation, and construction In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 42–56
DODDS, K. (2003): Licensed to stereotype: Popular geopolitics, James Bond and the spectre of Balkanism Geopolitics, vol. 8(2), s. 125–156
DODDS, K. (2005): Screening geopolitics: James Bond and the early Cold War films (1962–1967) Geopolitics, vol. 10(2), s. 266–289. DOI: 10.1080/14650040590946584
DOEL, M. (1999): Poststructuralist Geographies: The Diabolical Art of Spatial Science. Edinburgh: Edinburgh University Press
DOMOSH, M. (1991): Toward a feminist historiography of geography Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 16(1), s. 95–104. DOI: 10.2307/622908
DOMOSH, M. a MORIN, K. (2003): Travels with feminist historical geography Gender, Place and Culture, Vol. 10(3), s. 257–264. DOI: 10.1080/0966369032000114028
DRBOHLAV, D (1991): Mentální mapa ČSFR Definice, aplikace, podmíněnost Sborník České geografické společnosti, Vol. 96(3), s. 163–177
DUNBAR, G. (1978): Elisée Réclus, geographer and anarchist Antipode, vol. 10, s. 16–21 DYCK, I., KEARNS, R., A. (2006): Structuration theory: agency, structure and everyday life In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 86–97
EICHLER, M. (1995): Change of Plans: Towards a Non-sexist Sustainable City Toronto: Garmond
ELDEN, S. (2009a): Philosophy and human geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 8, s. 145–150
ELDEN, S. (2009b): Panopticon In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M. J. a Whatmore, S. (ed. ) The Dictionary of Human Geography. 5. vydání Chichester, UK: Wiley-Blackwell, s. 517–518
ENTRIKIN, N. J. (1980): Robert Park`s human ecology and human geography Annals of the Association of American Geographers, Vol 70(1), s 43–58. DOI: 10.1111/j.1467-8306.1980.tb01296.x
ENTRIKIN, N. J. (1991): The Betweenness of Place: Towards a Geography of Modernity London: Macmillan
ENTRIKIN, N. J., TEPPLE, J. H. (2006): Humanism and Democratic Place-Making In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 30–41
ESCOBAR, A. (1995): Encountering Development. Making and Unmaking of the Third World Princeton, NJ: Princeton University Press
FÖRSTER, K. (2008): Geography Departments Worldwide [on line] Cit 14. ledna 2008 Dostupné na: http://univ cc/geolinks/
FOUCAULT, M. (1994): Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů duševní choroby. Praha: Lidové noviny Dostupné z https://is muni cz/www/178816/dejiny-silenstvi pdf
FOUCALT, M. (1999): Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Herrmann a synové
FOUCAULT, M. (2000): Dohlížet a trestat. Slavonice: Dauphin
FOUCALT, M. (2002): Archeologie vědění Praha: Herrmann a synové
FOUCAULT, M. (2007): Some questions from Michel Foucault to Hérodote In Crampton, J. a Elden, S. (ed.) Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography Aldershot, UK a Burlington, VT: Ashgate, s. 19–20
FOUCAULT, M (2010): Zrození kliniky Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervant
FRANK, A. G. (1969): Latin America: Underdevelopment or Revolution. Essays on the Development of Underdevelopment and the Immediate Enemy New York: Monthly Review Press
FRANTÁL, B. , KLAPKA, P. a T. SIWEK (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska Sociologický časopis, Vol. 48(5), s. 833–857
GATRELL, J. (2007): Time Geography In Encyclopedia of Human Geography London: Sage [on line] Dostupné na: http://sage-ereference com/humangeography/Article_n297 html Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU: Lidé [vid 31 10 2013] Dostupné z http://geogr muni cz/lide
GIBSON-GRAHAM, J. K. (2006): The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy 2. vydání Minneapolis: University of Minessota Press
GIBSON-GRAHAM, J. K. (2009): An ethics of the local In Henderson, G. a Waterston, M. (ed.): Geographic Thought. A Praxis Perspective London a New York: Routledge, s. 355–370
GIDDENS, A. (1984): The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration Cambridge: Polity Press
GOLLEDGE, R. G. (2006a): Textbooks that Moved Generations Chorley, R. J., and Haggett, P., editors 1967: Models in Geography Progress in Human Geography, Vol 30. (1), s. 107–113
GOLLEDGE, R. G. (2006b): Philosophical Bases of Behavioral Research in Geography In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 75–85
GOULD, P., STROHMAYER, U. (2004): Geographical Visions: The Evolution of Human Geographical Thought in the Twenteenth Century In Benko, G., Strohmayer, U. (eds.) Human Geography: History for the 21. century London: Arnold, s. 1–24
GOULD, P., WHITE, R. (1986): Mental Maps London: Penguin
GRAHAM, S. (2009): Surveillance In Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M. J. a Whatmore, S. (ed.) The Dictionary of Human Geography 5 vydání Chichester, UK: Wiley-Blackwell, s. 733–734
GREGORY, D. (1994a): Humanistic Geography In Johnston, R., J., Gregory, D., Smith, D., M. (eds. ) The Dictionary of Human Geography 3 vydání Oxford: Blackwell, s. 263–266
GREGORY, D. (1994b): Geographical Immaginations Oxford: Blackwell
GREGORY, D. (1996): Areal differentiation and postmodern human geography In Agnew, J., Livingstone, D. a A. Rogers (ed.): Human Geography. An Essential Anthology Oxford a Malden, MA: Blackwell, s. 211–232
GREGORY, D. (2000a): Time Geography In Johnston, R , J , Gregory, D , Pratt, G , Watts, M (eds ) The Dictionary of Human Geography 4 vydání Oxford: Blackwell, s 830–833
GREGORY, D. (2006): Introduction: Troubling geographies In Castree, N .a Gregory, D. (ed.): David Harvey. Critical Reader Oxford Uk a Malden, MA: Blackwell, s. 1–25
GREGORY, D., JOHNSTON, R., PRATT, G., WATTS, M. J. a WHATMORE, S. (ed.) (2009): The Dictionary of Human Geography. 5. vydání Chichester, UK, Malden, MA a Oxford, UK: Wiley-Blackwell
GREGORY, D., MARTIN, R., SMITH, G. (eds.) (1994): Human Geography: Society, Space, and Social Science Minneapolis: University of Minessota Press
GUARRASI, V. (2001): Paradoxex of Modern and Postmodern Geography: Heterotopia of Landscape and Cartographic Logic In Minca, C (ed ) Postmodern Geography. Theory and Praxis Oxford: Blackwell
HAGGETT, P. (1965): Locational Analysis in Human Geography London: Arnold, New York: Wiley
HÄKLI, J. (2009): Governmentality In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 4, s. 628–633
HALL, S. a GIEBEN, B. (1992): Formations of Modernity Cambridge: Polity Press
HAMPL, M. (1971): Teorie komplexity a diferenciace světa Praha: Univerzita Karlova
HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
HAMPL, M. (2012): Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl studia Geografie, vol. 117(3), s. 253–265
HAMPL, M., DOSTÁL, P. a DRBOHLAV, D .(2007): Social and cultural geography in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation Social & Cultural Geography, vol. 8(3), s. 475–493 DOI: 10.1080/14649360701489029
HAMPL, M., GARDAVSKý, V. a KüHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR Praha: Univerzita Karlova
HAMPL, M. a kolektiv (1996) Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
HANSON, S a PRATT, G (1995): Women, Work and Space London: Routledge
HARAWAY, D (1988): Situated knowledges: the science question in feminism and the priviledge of partial perspective Feminist Studies, Vol 14, s 575–99
HARRISON, P (2006): Poststructuralist theories In Aitken, S , Valentine, G (eds ) Approaches to Human Geography London: Sage, s 122–135 DOI: 10.4135/9781446215432.n10
HARTSHORNE, R. (1939): The Nature of Geography. A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past [online ] Dostupné z http://www colorado edu/geography/giw/giw html
HARLEY, J. B. (1989): Deconstructing the map Cartographica, vol. 26, s. 1–20
HARVEY, D. (1969): Explanation in Geography London: Edward Arnold
HARVEY, D. (1982): The Limits to Capital Oxford: Blackwell Dostupné z http://libcom.org/files/TheLimitstoCapital pdf
HARVEY, D. (1989): The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell
HARVEY, D. (1993): Social Justice and the City 2 vydání Oxford: Blackwell
HARVEY, D. (1996): The geography of capitalist accumulation In Agnew, J., Livingstone, D. a A. Rogers (1996): Human Geography. An Essential Anthology Oxford a Malden, MA: Blackwell
HARVEY, D. (2006a): Memories and desires In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London: Sage, s. 184–190
HARVEY, D. (2006b): Space as a keyword In Castree, N. a Gregory, D. (ed.): David Harvey. A Critical Reader Malden, MA a Oxford, UK: Blackwell, s. 270–293
HARVEY, D. (2009): Revolutionary and counter-revolutionary theory in geography and the problem of ghetto formation In Henderson, G. L. a M. Waterstone (ed.): Geographic Thought: A Praxis Perspective. Abingdon, Oxon: Routledge, s. 13–22
HARVEY, D. (2010): A Companion to Marx`s Capital London: Verso
HARVEY, D. (2012): Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi? Praha: Sdružení pro levicovou teorii
HARVEY, D. [2013] Reading Marx`s Capital Volume 1 a 2 [online] [vid 31. 10. 2013] Dostupné z http://davidharvey org/reading-capital/
HÄUFLER, V. (1967): Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348–1967. 1. vyd Praha: Univerzita Karlova
HENDERSON, G. L. a M. WATERSTONE (2009): Geographic Thought: A Praxis Perspective. Abingdon, Oxon: Routledge
HOLLOWAY, L. (2011): Donna Haraway In Hubbard, P. a Kitchin, R. (ed): Key Thinkers on Space and Place 2. vydání Los Angeles a London: Sage, s .219- 226
HOLT-JENSEN, A. (2009): Geography: History and Concepts 4. vydání London: Sage
HRUŠKA, V. (2014): Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích Sociologický časopis, vol. 50(4), s. 581–601
HUBBARD, P. a KITCHIN, R. (ed.) (2011): Key Thinkers on Space and Place London: Sage
HUBBARD, P. , KITCHIN, R., BARTLEY, B., a FULLER, D. (2002): Thinking Geographically. Space, Theory and Contemporary Human Geography London a New York: Continuum
HUBBARD, P., KITCHIN, R. a VALENTINE, G. (ed.) (2008): Key Texts in Human Geography London: Sage
CHRISTOPHERS, B. (2009): Uneven development In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 12, s. 12–17
JACKSON, P. (1989): Maps of Meaning. An Introduction to Cultural Geography London: Unwin Hyman
JAMESON, F. (1984): Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism New Left Review, vol. 146, s. 53–92
JELEČEK, L. (2004): An outline of Czech geography evolution since the second half of the 19th century until 1980`s In Drbohlav, D., Kalvoda, J. a Voženílek, V. (ed.): The Czech Geography at the Dawn of the New Millenium Olomouc: Univerzita Palackého, s. 11–21
JELEČEK, L., MARTÍNEK, J. (2007): Nástin dějin České geografické společnosti Klaudyán, vol. 4/2007, 2, s. 42–48 [on line]. Dostupné na: http://www klaudyan cz
JOHNSON, L. C. (2009): Feminism/Feminist geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 4, s. 44–58
JOHNSON, L. C. (2012): Feminist geography 30 years on – they came, they saw but did they conquer? Geographical Research, Vol. 50(4), s. 345–355. DOI: 10.1111/j.1745-5871.2012.00785.x
JOHNSTON, R. J. (1986): Philosophy And Human Geography: An Introduction To Contemporary Approaches London: Arnold
JOHNSTON, R., J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (eds.) (2000): The Dictionary of Human Geography 4 vydání Oxford: Blackwell
KAY, C. (1989): Latin American Theories of Development and Underdevelopment London and New York: Routledge
KEIGHREN, I. M. (2010): Bringing Geography to Book: Ellen Semple and the Reception of Geographical Knowledge London: Taurus
KITCHIN, R. a THRIFT, N. (ed.) (2009): International Encyclopedia of Human geography Svazek 1 až 12 Amsterdam a Oxford: Elsevier
KORČáK, J. (1973): Geografie obyvatelstva ve statistické syntéze Praha : Univerzita Karlova
KUHN, T. S. (1997): Struktura vědeckých revolucí Praha : Oikoymenh
LATHAM, A. (2009): Soja, E. In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 10, s. 227–229
LATOUCHE, S(1997): Paradoxical growth In Rahnema, M., a Bawtree, V. (ed.): The Post-Development Reader. London a New Jersey: Zed Books, s. 135–142
LEFEBVRE, H. (1991): The Production of Space Malden, MA a Oxford: Blackwell
LEY, D.(1974): The Black Inner City as Frontier Outpost: Images and Behavior of a Philadelphia Neighbourhood Washington, DC: Association of American Geographers Monograph Series No. 7
LEY, D. (2009): Behavioural geography In Gregory, D., Johnston, R., J., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M.a S. Whatmore (eds.) (2009): The Dictionary Of Human Geography 5. vydání Chichester: Wiley-Blackwell, s. 44–45
LIPPNER, R. a WERLEN, B. (2009): Structuration theory In Kitchin, R. a N. Thrift (ed ): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 11, s. 39–49
LIVINGSTONE, D. N. (1992): The Geographical Tradition: Episodes in the History of a Contested Enterprise. Oxford: Blackwell
LORIMER, J. (2009): Posthumanism/Posthumanistic geographies In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 8, s. 344–354
LUKE, T. W. (2008): Postmodern geopolitics: The case of the 9. 11. terrorist attacks In Agnew, J., Mitchel, K. a Toal, G. (ed.) A Companion to Political Geography Malden, MA a Oxford, UK: Blackwell, s. 219–235
LYNCH, K. (1960): The Image of the City Cambridge, MA: MIT Press
MACKENZIE, S., ROSE, D. (1983): Industrial Change, the Domestic Economy and Home Life In Anderson, J., Duncan, S., Hudson, R. (eds. ) Redundant Spaces? Studies in Industrial Decline and Social Change London: Academic Press, s. 155–199
MADDRELL, A. (2009): History of geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 4, s. 415–428
MAHTANI, M. (2011): Gillian Rose In Hubbard, P a Kitchin, R (ed.): Key Thinkers on Space and Place 2. vydání London: Sage, s. 329–336
MALCZEWSKI, J. (2009): Central Place Theory In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 2, s. 26–30
MARTÍNEK, J. (2008): Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník) Praha: Historický ústav
MASSEY, D. (1973): Towards a critique of industrial location theory Antipode, vol 5(1), s. 33–39
MASSEY, D. (1995): Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production 2. vydání Basingstoke: Macmillan
MASSEY, D. (2005): For Space London: Sage
McDOWELL, L. (1984): Towards an understanding of the gender division of urban space Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 1, s. 59–72
McDOWELL, L. (1997): Capital Culture. Gender at Work in the City Oxford: Blackwell
McDOWELL, L. a MASSEY, D. (1984): A woman`s place? In Massey, D. a Allen, J. (ed.): Geography Matters! Cambridge: Cambridge University Press, s. 128–147
McDOWELL, L. a PEAKE, L. (1990): Women in British geography revisited: or the same old story Journal of Geography in Higher Education, Vol. 14(1), s. 19–30
MERCIER, G. (2009): Vidal de la Blache, P. In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 12, s. 147–150
MINCA, C (2008): Postmodern Geographies: Edward Soja In Hubbard, P , Kitchin, R a Valentine, G (ed ): Key Texts in Human Geography London: Sage, s 135–143
MINCA, C. (2009): Postmodernism/Postmodern Geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 8, s. 363–372
MITCHELL, D. (2000): Cultural Geography. A Critical Introduction Malden, MA: Blackwell
MOMSEN, J. H. a TOWNSEND, J. (1987): Women and Gender in the Third World Albany, NY: State University of New York Press
MONK, J. (2004): Women, gender, and the histories of American geography Annals of the Association of American Geographers, Vol. 94(1), s. 1–22 MPSV: Podíl nezaměstnaných osob od roku 2005 Integrovaný portál MPSV, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Dostupné z https://portal mpsv cz/sz/stat/nz/casove_rady
MULÍČEK, O. (2008): Geografie sídel In Toušek, V., Kunc, J. a Vystoupil J. (ed.): Ekonomická a sociální geografie Plzeň: Aleš Čeněk, s. 97–130
MULÍČEK, O., OSMAN, R. a D. SEIDENGLANZ (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti Sociologický časopis, Vol. 49(5), s. 781–810
MURDOCH, J. (2006): Poststructuralist Geography. A Guide to Relational Space London: Sage
TUATHAIL, G (1996): Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space London: Routledge
TUATHAIL, G. a DALBY, S. (1998): Introduction: Rethinking geopolitics Towards a critical geopolitics In Ó Tuathail, G. a Dalby, S. (ed.): Rethinking Geopolitics London: Routledge, s. 1–15
OVERMAN, H. G. (2009): Regional Science In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 9, s. 279–285
PAINTER, J. a JEFFREY, A. (2009): Political Geography. 2. vydání London: Sage
PARUSNIKOVá, Z. (2000): Biomoc a kult zdraví Sociologický časopis, vol. 36(2), s. 131–142
PAULOV, J. (2012): Základné paradigmy v rozvoji geografie ako vedy: pokus o stručnú identifikáciu Geografický časopis, vol. 64(2), s. 111–120
PEET, R. (1975): For Kropotkin Antipode, vol. 7, s. 42–43
PEET, R. (1977a): Radical Geography: Alternative Viewpoints on Contemporary Social Issues. Chicago: Maaroufa Press
PEET, R. (1977b): The development of radical geography in the United States Progress in Human Geography, 1, s. 240–263
PEET, R. (1985): The social origins of environmental determinism Annals of the Assotiation of American Geographers, 75, s. 309–333. DOI: 10.1111/j.1467-8306.1985.tb00069.x
PEET, R. (1998): Modern Geographical Thought Oxford: Blackwell
PEET, R. (2009): Radical geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 9, s. 73–82
PEET, R., THRIFT, N. (eds. ) (1989): New Models in Geography Volume I London: Unwin Hyman
PHILLIPS, M. (2005): Philosophical arguments in human geography In Phillips, M. (ed ): Contested Worlds. An Introduction to Human Geography Adlershot: Ashgate, s. 13–86
PHILLIPS, M. (2008): Uneven development (1984): Neil Smith In Hubbard, P. , Kitchin, R. a Valentine, G. (ed.): Key Texts in Human Geography London: Sage, s. 71–81
PHILO, C. (2009): Cultural turn In Kitchin, R. a N. Thrift (ed ): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 1, s. 442–450
PHILO, C. (2011): Michel Foucault In Hubbard, P. a Kitchin, R. (ed.) Key Thinkers on Space and Place. London: Sage, s. 162–170
PHILO, C. a WILBERT, C. (2000): Animal Spaces, Beastly Spaces: New Geographies of Human Animal Relations London: Routledge
PHILPOTT, T. L. (1991): The slum and the ghetto Belmont, CA: Wadsworth
PRATT, G. (2000): Poststrukturalism In Johnston, R., J., Gregory, D., Pratt, G., Watts, M. (eds.) The Dictionary of Human Geography 4. vydání Oxford : Blackwell
PRATT, G (2009): Patriarchy In Gregory, D., Johnston, R. J., Pratt, G., Watts, M. a Whatmore, S. (ed.) The Dictionary of Human Geography 5. vydání Chichester: Wiley-Blackwell, s. 522
PRATT, A. C. (2009): Critical realism/critical realist geographies In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 2, s. 379–384
PRICE, L. (2009): Historical geographies of gender In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 4, s. 328–333
RELPH, E. (1976): Place and Placelessness London: Pion
ROBBINS, P. (2012): Political Ecology: A Critical Introduction 2 vydání Chichester, Sussex: John Wiley
ROSE, G. (1993): Feminism and Geography. The Limits of Geographical Knowledge. Cambridge: Polity
ROSE, G. (1995): Tradition and paternity: same difference? Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 20, s. 414–416. DOI: 10.2307/622970
ROUTLEDGE, P. (2000): Geopoetics of resistance: India‘s Baliapal movement Alternatives: Global, Local, Political Vol. 25, s. 375–389
ROUTLEDGE, P. (2003): Voices of the dammed: discursive resistance amidst erasure in the Narmada Valley, India Political Geography. No. 22 (3), s. 243–270
ROUTLEDGE, P. (2008): Anti-geopolitics In Agnew, J. , Mitchel, K. a Toal, G. (ed.) A Companion to Political Geography Malden, MA a Oxford, UK: Blackwell, s. 236–248
ROWLES, G. (1980): Prisoners of Space? Exploring the Geographical Experiences of Older People Boulder, Colorado: Westview Press
EPA, M. (2001): Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno: Doplněk
EPA, M. (2014): Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století Praha: Historický ústav AV ČR
SAYER, A. (1984): Method in Social Science: A Realist Approach. London: Hutchinson
SAYER, A. (2006): Realism as a Basis for Knowing the World In Aitken, S., Valentine, G. (eds.) Approaches to Human Geography London : Sage, s. 98–106
SEAGER, J. (2009): The Atlas of Women in the World 4 vydání London: Earthscan
SEAMON, D. a SOWERS, J. (2009): Existentialism/Existential geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 3, s. 666–671
SEMPLE, E. (1911): Influences of Geographic Environment. [online ] Dostupné z http://www colorado edu/geography/giw/semple-ec/semple-ec html
SHIELDS, R. (2011): Henri Lefebvre In Hubbard, P. a R. Kitchin (ed.): Key Thinkers on Space and Place 2. vydání Los Angeles a London: Sage, s. 279–285
SIBLEY, D. (2009): Chicago School In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 3, s. 40–44
SIWEK, T. (2010): Současná geografie očima českých geografů Geografie, vol. 115(4), s. 361–376
SLATER, D. (1977): The poverty of modern geographical inquiry In Peet, R. (ed.) Radical Geography: Alternative Viewpoints on Contemporary Social Issues. Chicago: Maaroufa Press s. 40–57
SMITH, N. (2008): Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space 3 vydání Athens, Georgia: The University of Georgia Press
SMITH, J. M. (2009): Humanism/Humanistic geography In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, vol. 5, s. 239–250
SOJA, E. (1989): Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory London: Verso
SOJA, E. (1996): Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Blackwell
SPRINGER, S. (2013): Anarchism and geography: a brief genealogy of anarchist geographies Geography Compass, vol. 7(1), s. 46–60. DOI: 10.1111/gec3.12022
SÝKORA, L. (2008): Idiografická nebo nomotetická koncepce v geografii: kontraproduktivní spor o povahu a podstatu poznání Geografický časopis, ročník 60, č. 3, s. 299–315
ŠKROTTOVÁ, J. (2009): Rozdíly mezi muži a ženami v regionálním pohledu [Diplomová práce] Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
THE WORLD BANK: GNI per capita, PPP (Current international $) The World Bank Databank Dostupné z http://data worldbank org/indicator/NY GNP PCAP PP CD/countries?display=default
TAYLOR, P. J. (1991): Political geography within world-systems analysis Review, vol. 14(3), s. 387–402
TAYLOR, P. J. a C. FLINT (2000): Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality. 4. vydání Harlow: Prentice Hall
THRIFT, N. (1996): Spatial Formations London: Sage
THRIFT, N. (2009): Space: The fundamental staff of geography In Clifford, N. J., Holloway, S. L., Rice, S. P. a Valentine, G. (ed): Key Concepts in Geography 2. vydání London: Sage, s. 85–96
TOMANEY, J. (2009): Region In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 9, s. 136–150
TRÁVNÍČEK, D. (1984): Historická geografie I. Od nejstarších dob do konce 16. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství
TRÁVNÍČEK, D. (1986): Dějiny geografie mezi oběma světovými válkami Praha: Státní pedagogické nakladatelství
TUAN, Y.–F. (1976): Humanistic Geography Annals of the Association of American Geographers, 66, s. 266–76. DOI: 10.1111/j.1467-8306.1976.tb01089.x
TUAN, Y.–F. (1977): Space and Place. The Perspective of Experience. 6. vydání (2008)
Minneapolis: University of Minnesota Press
TUAN, Y.–F. (1989): Morality and Imagination: Paradoxes of Progress. Madison, WI: University of Wisconsin Press
TUAN, Y.–F. (1999): Who Am I? An Autobiography of Emotion, Mind and Spirit. Madison, WI: University of Wisconsin Press
TUAN, Y.–F. (2008): Human Goodness. Madison, WI: University of Wisconsin Press
TURBEVILLE, D. E. (1994): Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers. Vol. 56 (1994). Corvallis, Oregon: Oregon State University Press
VALENTINE, G. (1989): The geography of women`s fear. Area, Vol. 21, s. 385–390
WARF, B. (2007): Structuration Theory. In Encyclopedia of Human Geography. London: Sage [on line] Dostupné na: http://sage-ereference com/humangeography/Article_n284 html
WATTS, M. (1983): Silent Violence: Food, Famine and Peasantry in Northern Nigeria. Berkeley, CA: University of California Press
WHATMORE, S. (2002): Hybrid Geographies: Natures, Cultures, Spaces. London: Sage
WHO: Global Health Observatory Data Repository. Life Expectancy Data by Country. World Health Organization (WHO), Dostupné z http://apps who int/gho/data/node.main 688?lang=en
WILLIAMS, M. (2009): Sauer, Carl (1889–1975). In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 10, s. 15–19
WINLOW, H. (2009): Darwinism (and social Darwinism). In Kitchin, R. a N. Thrift (ed.): International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Vol. 3, s. 4–11
Women and Geography Study Group of the Institute of British Geographers (1984): Geography and Gender: An Introduction to Feminist Geography London: Hutchinson
WOOD, D. M. (2007): Beyond the panopticon? Foucault and surveillance studies. In Crampton, J. a Elden, S. (ed.): Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography. Adlershot: Ashgate, s. 245–263
WOODWARD, K. a JONES, J. P. III (2008): The condition of postmodernity: David Harvey. In Hubbard, P., Kitchin, R. a Valentine, G. (ed.): Key Texts in Human Geography. London: Sage, s. 125–134
WYLIE, J., W. (2006): Poststructuralist Theories, Critical Methods and Experimentation. In Aitken, S., Valentine, G. (ed.) Approaches to Human Geography. London: Sage, s. 298–310
ZELINSKI, W. (1973): The strange case of the missing female geographer. Professional Geographer, vol. 25(2), s. 101–105. DOI: 10.1111/j.0033-0124.1973.00101.x

Další aplikace