Přepnout na evidenci publikací, které mě citují.
KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Lipka, MUNI press, 2014. 200 s. ISBN 978-80-87604-67-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
Bibliografie
ABRAM, David. The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World. New York: Vintage, 1996. 352 s.
ABRAM, David. Procitnutí do živé země. Nymburk: O.P.S., 2008.
AJZEN, Icek. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991, vol. 50, iss. 2, pp. 179 – 211.
AJZEN, Icek; FISCHBEIN, Martin. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975. 573 s.
ALLEN, James B.; FERRAND, Jennifer L. Environmental locus of control, sympathy, and proenvironmental behavior: A test of Geller’s actively caring hypothesis. Environment and Behavior. 1999, vol. 31, no. 3, pp. 338 – 353. DOI: 10.1177/00139169921972137
ANGIER, Natalie. Adoring nature, till it bites us in the back. New York Times. 20. 8. 2002.
Attitudes of European Citizens towards the Environment: Special Eurobarometer 365 – EB75.2 [online]. Eurobarometer, TNS Opinion & Social, 2011 [cit. 20080617]. Dostupné z WWW: .
AXELROD, Lawrence J.; LEHMAN, Darring R. Responding to environmental concern: What factors guide individual action? Environment and Behavior. 1993, no. 13, pp. 149 – 159.
BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991.
BAMBERG, Sebastian. How does environmental concern influence specific environmentally related behaviors? A new answer to an old question. Journal of Environmental Psychology. 2003, vol. 23, is. 1, pp. 21 – 32. DOI: 10.1016/S0272-4944(02)00078-6
BAMBERG, Sebastian; MÖSER, Guido. Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology. 2007, vol. 27, no. 1, pp. 14 – 25. DOI: 10.1016/j.jenvp.2006.12.002
BANDURA, Albert. Environmental sustainability by sociocognitive deceleration of population growth. In SCHMUCK, Peter; SCHULTZ, Wesley. Psychology of Sustainable Development. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 209 – 238.
BECHTEL, Robert B.; CHURCHMAN, Arza (eds.). The New Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley, 2002. 736 s.
BELL, Paul A. et al. Environmental Psychology. 5th edition. [s.l.] : [s.n.], 2001. 634 s.
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1995.
BILLMANN-MAHECHA, Elfriede; GEBHARD, Ulrich. „If we had no flowers…“: Children, nature, and aesthetics. Journal of Developmental Processes. 2009, vol. 4, is. 1, pp. 24 – 42.
BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 157 s.
BINKA, Bohuslav. Svět myšlenkových experimentů Richarda Sylvana (Routleye). Filosofický časopis. 2013, roč. 61, č. 6, s. 872 – 876.
BIXLER, Robert D.; CARLISLE, Cynthia L.; HAMMITT, William E.; FLOYD, Myron F. Observed fears and discomforts among urban students on school field trips to wildland areas. The Journal of Environmental Education. 1994, vol. 26, pp. 24 – 33. DOI: 10.1080/00958964.1994.9941430
BIXLER, Robert D.; FLOYD, Myron F. Nature is scary, disgusting and uncomfortable. Environment and Behaviour. 1997, vol. 29, no. 4, pp. 443 – 467.
BIXLER, Robert D.; FLOYD, Myron F.; HAMMITT, William E. Environmental socialization: Quantitative tests of the childhood play hypothesis. Environment and Behavior. 2002, vol. 34, no. 6, pp. 795 – 815. DOI: 10.1177/001391602237248
BLAIKIE, Norman W. H. The nature and origins of ecological world views: An Australian study. Social Science Quarterly. 1992, vol. 73, no. 1, pp. 144 – 165.
BLAŽEK, Petr. Sociálně pedagogická intervence v procesu utváření vztahu člověka k přírodě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, 2006. Dostupné z WWW: . 125 s.
BRAGG, Elizabeth. Towards ecological self: Deep ecology meets constructionist self-theory. Journal of Environmental Psychology. 1996, vol. 16, is. 2, pp. 93 – 108. DOI: 10.1006/jevp.1996.0008
BRAMSTON, Paul; PRETTY, Grace; ZAMMIT, Charlie. Assessing environmental stewardship motivation. Environment and Behavior. 2010, vol. 43, no. 6, pp. 776 –788. DOI: 10.1177/0013916510382875
BRANIŠ, Martin. Globální problémy životního prostředí. In DLOUHÁ, Jana; DLOUHÝ, Jiří, MEZŘICKÝ, Václav (eds.). Globalizace a globální problémy: Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005–2007. Praha: Univerzita Karlova, COŽP, 2006, s. 207 – 220.
BRINGOLF-ISLER, Bettina; GRIZEA, Leticia; MÄDERB, Urs; RUCHB, Nicole; SENNHAUSERC, Felix H.; BRAUN-FAHRLÄNDERA, Charlotte. Built environment, parents’ perception, and children’s vigorous outdoor play. Preventive Medicine. 2010, vol. 50, is. 5 – 6, pp. 251 – 256. DOI: 10.1016/j.ypmed.2010.03.008
BROUKALOVÁ, Lenka; NOVÁK, Miroslav a kol. Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice [online]. 2011 [cit. 20140626]. Dostupné z WWW: .
BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
BRÜGGER, Adrian; KAISER, Florian G.; ROCZEN, Nina. One for all? Connectedness to nature, inclusion of nature, environmental identity, and implicit association with nature. European Psychologist. 2011, vol. 16, no. 4, pp. 324 – 333. DOI: 10.1027/1016-9040/a000032
BUBER, Martin. Já a Ty. Olomouc: Votobia, 1995.
CAPRA, Fritjof. Ekogramotnost aneb vzdělání pro 21. století: Přednáška z konference Forum 2000 [online]. Škola života, 6. září 1997 [cit. 20090404]. Dostupné z WWW: .
CASEY, Susan. Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými: Rozhovor s Theodorem Roszakom. Kruh života [online]. 2002/2003 [cit. 20080821]. Dostupný z WWW: .
CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablečného štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002.
CÍLEK, Václav. Makom: Kniha míst. Vimperk: Dokořán, 2004. 267 s.
CÍLEK, Václav. Případ Lomborg. Salon, literární příloha Práva. 6. 4. 2006.
CLAYTON, Susan (ed.). The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology. Oxford, UK: Oxford Library of Psychology, 2012. 720 s.
CLAYTON, Susan; MYERS, Gene (eds.). Conservation Psychology: Understanding and Promoting Human Care for Nature. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2009. 264 s.
CLAYTON, Susan; OPOTOW, Susan (eds.). Identity and the Natural Environment: The Psychological Significance of Nature. Cambridge (Massachusetts), London (England): The MIT Press, 2003. 384 s.
CLEMENTS, Rhonda. An investigation of the state of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood [online]. 2004, vol. 5, is. 1, pp. 68 – 80 [cit. 20140627]. Dostupné z WWW: .
Climate Change Communication Advisory Group. Communicating Climate Change to Mass Public Audiences: Working Document [online]. 2010. [cit. 20140520]. Dostupné z WWW: .
COLEMAN, Peter T. Climate change, partisanship and conflict: What’s a weather – beaten nation to do? Psychology Today [online], 2001, October 30 [cit. 20140520]. Dostupné z WWW: .
CONNER, Mark; ARMITAGE, Christopher. Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology. 1998, vol. 28, is. 15, pp. 1429–1464. DOI: 10.1111/j.1559-1816.1998.tb01685.x
CORDANO, Mark; WELCOMER, Stephanie A.; SCHERER, Robert F. An analysis of the predictive validity of the new ecological paradigm scale. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 3, pp. 22 – 28. DOI: 10.1080/00958960309603490
CORNELL, Joseph. Objevujeme přírodu: Učení hrou a prožitkem. Praha: Portál, 2012.
CORONADO, Rod. Rozhovor. Kruh života [online]. 13. 9. 2004, č. 2 [cit. 20091110]. Dostupné z WWW: .
CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. [s.l.] : Harper Perennial Modern Classics, 2008. 336 s.
ČAPKOVÁ, Kristýna. Vztah člověka k přírodě, ekologická výchova a její realizace na pobytových akcích (projekt): diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2009. 116 s. Dostupné z WWW: .
ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. Praha: Horizont, 1987.
ČINČERA, Jan. Odcizení a návraty v ekologické etice. Noční můry v akci / Sborník přednášek z kursu Mladý environmentalista ležící, spící [online]. 2004 [cit. 2005 07 05]. Dostupné z WWW: .
ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: Od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007.
ČINČERA, Jan. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika [online]. 2009a, roč. 4, č. 1 [cit. 2010 02 06]. Dostupné z WWW: .
ČINČERA, Jan. Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika [online]. 2009b, roč. 4, č. 2 [cit. 2009 12 20]. Dostupné z WWW: .
ČINČERA, Jan. Evaluace programů environmentální výchovy [rukopis]. 2009c.
ČINČERA, Jan. Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika [online]. 2011, roč. 6, č. 2 [cit. 2014 04 07]. Dostupné z WWW: .
ČINČERA, Jan. Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků. Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 2 [cit. 2014 03 18]. Dostupné z WWW: .
ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: Efektivní strategie. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013a.
ČINČERA, Jan. Metodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Envigogika [online]. 2013b, roč. 8, č. 5 [cit. 2014 02 01]. Dostupné z WWW: .
ČINČERA, Jan; JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina; KINDLMANNOVÁ, Jana; ŠIMONOVÁ, Petra; VOLFOVÁ, Alena. Environmentální výchova. In PASTOROVÁ, Markéta a kol. Doporučené očekávané výstupy: Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách [on¬line]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011 [cit. 2014 05 13]. Dostupné z WWW: , s. 53–67.
ČINČERA, Jan; ŠTĚPÁNEK, Petr. Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika [online]. 2007, roč. 2, č. 1 [cit. 2009 12 01]. Dostupné z WWW: .
DANIŠ, Petr. Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika [online]. 2013, vol. 8, no. 3 [cit. 20140520]. Dostupné z WWW: .
DAVIDOVÁ, Markéta. Za nešikovnost dětí může odcizení přírodě. Ven by měly chodit celý rok. Ona-Dnes.cz [online]. 3. prosince 2013 [cit. 20140420]. Dostupné z WWW: .
DEJMALOVÁ, Kateřina; PETERKA, Josef (eds.). Ekologická čítanka: Pozdě na budoucnost? Praha: Fortuna, 2001.
DOČKAL, Vladimír; KOVÁČ, Tomáš; GROMA, Marián. Ekologické vedomie rakúskych, slovenských a moravských detí. Psychológia a patopsychológie dieťaťa. 1992, roč. 27, č. 4, s. 291 – 312.
DOUBKOVÁ, Jiřina Liliana. Vztah člověka k přírodě v souvislosti s mírou smysluplnosti a spokojenosti se životem: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2012. 218 s. Dostupné z WWW: .
DOVE, Michael R. Environmental Anthropology: A Historical Reader. [s.l.] : Wiley-Blackwell, 2007. 502 s.
DUNLAP, Riley E. The new environmental paradigm scale: From marginality to worldwide Use. The Journal of Environmental Education. 2008, vol. 40, is. 1, pp. 3 – 18. DOI: 10.3200/JOEE.40.1.3-18
DUNLAP, Riley E.; VAN LIERE, Kent D. The „New Environmental Paradigm“: A proposed measuring instrument and preliminary results. The Journal of Environmental Education. 1978, no. 9, pp. 10 – 19.
DUNLAP, Riley E.; VAN LIERE, Kent D.; MERTIG, Angela; JONES, Robert Emmet. Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale. Journal of Social Issues. 2000, vol. 56, no. 3, 425 – 442. DOI: 10.1111/0022-4537.00176
Ecological Literacy. Wikipedia [online]. Poslední aktualizace 31. 7. 2010, 4 : 02 [cit. 20100816]. Dostupné z WWW: .
ELBRS, Karel. Analýza vývoje vztahu učňovské mládeže k přírodě a sledování některých souvisejících vztahů za uplynulých 30 let. In STREJČKOVÁ, Emilie et al. Výzkum odcizování člověka přírodě: Závěrečná zpráva [online]. Děti a město, 2006 [cit. 29. 9. 2008]. Dříve Dostupné z WWW: .
Environmental Literacy for All. Connect: UNESCO-UNEP Environmental Education Newsletter [online]. 1989, vol. XIV, no. 2. [cit. 20090515]. Dostupné z WWW: .
Environmental Sensitivities. Women’s Health Matters [online]. January 2009 [cit. 20091110]. Dostupné z WWW: .
Environmentální gramotnost. EnviWiki [online]. Poslední aktualizace 21. 2. 2008, 12 : 53 [cit. 20090404]. Dostupné z WWW: .
FABIÁNOVÁ, Hana. Psychologické aspekty dobrovolné skromnosti: diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004. 99 s.
FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000.
FESTINGER, Leon. Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press, 1957.
FISHER, Andy. Radical Ecopsychology: Psychology in the Service of Life. New York: State University of New York Press, 2002. 328 s.
FJØRTOFT, Ingunn. Landscape as playscape: The effects of natural environments on children’s play and motor development. Children, Youth and Environments. 2004, vol. 14, no. 2, pp. 21 – 44. Dostupné z WWW: .
FRANĚK, Marek. Výzkum odcizení dětí přírodě [online]. Český ekologický ústav, 2002 [cit. 20040705]. Dostupné z WWW: .
FRANĚK, Marek. Postoje ke třídění a recyklaci odpadu u vysokoškolských studentů: Souvislosti s pohledem na postavení člověka v přírodě a některými osobnostními rysy. Psychologie v ekonomické praxi. 2008, č. 1 – 2, s. 11 – 25.
FRANĚK, Marek. Nature Relatedness Scale: Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 1 [cit. 20130105]. Dostupné z WWW: .
FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity: Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
FROMM, Erich. Mít nebo být. Praha: Aurora, 2001.
FULGHUM, Robert. Už hořela, když jsem si do ní lehal. Praha: Odeon, 1993. 138 s.
FULGHUM, Robert. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. 149 s.
GARDNER, Gerald T.; STERN, Paul C. Environmental Problems and Human Behavior. [s.l.] : Allyn and Bacon, 1996. 369 s.
GELLER, Scott E. Solving environmental problems: A behavior change perspective. In STAUB, Sylvia; GREEN, Paula. Psychology and social responsibility: Facing global challenges. New York: New York University Press, 1992, pp. 248 – 270.
GELLER, Scott E. The challenge of increasing proenvironment behavior. In BECHTEL, Robert B.; CHURCHMAN, Arza (eds.). The New Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley, 2002, pp. 525 – 540.
GIFFORD, Robert. Environmental Psychology: Principles and Practice. [s.l.] : Allyn and Bacon, 1997. 506 s.
GIFFORD, Robert (ed.). Environmental Psychology: Principles and Practice. [s.l.] : Optimal Books, 2007. 506 s.
GLEAVE, Josie. Making it our place: Community views on children’s play. Play England [online]. 2010 [cit. 20140627]. Dostupné z WWW: .
HALAS, František. Já se tam vrátím. Praha: Fr. Borový, 1948.
HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science. 1968, vol. 162, no. 3859, pp. 1243 – 1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243
HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2002. 774 s.
HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla na konferenci FORUM 2000 ze dne 4. 9. 1997 [online]. 1997 [cit. 20050705]. Dostupné z WWW: .
HEBERLEIN, Thomas A. Navigating Environmental Attitudes. Oxford University Press, 2012.
HEIMRATH, Johannes; MALLIEN, Lara. Geomancie a vznik integrální kultury. In ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Divočina – příroda, duše, jazyk. Praha: Nakladatelství Kant, 2003, s. 116 – 126.
HILLMAN, Mayer; ADAMS, John G. U.; WHITELEGG, John. One false move: A study of children’s independent mobility [online]. London: Policy Studies Institute, 1990 [cit. 20140627]. Dostupné z WWW: .
HILLMAN, Mayer; ADAMS, John G. U. Children’s freedom and safety. Children’s Environments [online]. 1992, vol. 9, is. 2, pp. 12 – 33 [cit. 20140627]. Dostupné z WWW: .
HINES, Jody M.; HUNGERFORD, Harold R., TOMERA, Audrey N. Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. The Journal of Environmental Education. 1986–7, vol. 18, is. 2, pp. 1 – 8.
HOFFERTH, Sandra L. Changes in children’s time, 1997 – 2003. International Journal of Time Use Research. 2009, vol. 6, is. 1, pp. 26 – 47.
HOFFERTH, Sandra L.; OWENS, Timothy (eds.). Children at the Millennium: Where Have We Come From, Where Are We Going? New York: JAI, 2001.
HOFFERTH, Sandra L.; SANDBERG, John F. Changes in American children’s time, 1981 – 1997. Advances in Life Course Research. 2001, vol. 6, pp. 193 – 229.
HORA, Petr. Toulky českou minulostí. První díl. Praha: Baronet, 1995.
HORKÁ, Hana. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005.
HRKAL, Jan; HANUŠ, Radek. Zlatý fond her II: Výběr her a programů připravených pro kursy Prázdninové školy Lipnice. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 168 s.
HUČÍN, Jakub. Bez přírody se člověk neobejde. Psychologie Dnes. 2002, roč. 8, č. 10, s. 9 – 13.
HUDKOVÁ, Eva. Vztah dětí k přírodě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. 66 s. Dostupné z WWW: .
HUGHES, Donald J. An Environmental History of the World: Humankind’s Changing Role in the Community of Life. [s.l.] : Routledge, 2009. 320 s.
HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing learner behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education. 1990, vol. 21, is. 3, pp. 8 – 21. DOI: 10.1080/00958964.1990.10753743
HUNGERFORD, Harold; PEYTON, R. Ben. A paradigm for citizen responsibility: Environmental action. In SACKS, Arhur et al. (eds.). Current Issues VI: The Yearbook of Environmental Education and Environmental Studies. Columbus: ERIC/SMEAC, 1980, pp. 146 – 154.
CHENOWETH, Richard E.; GOBSTER, Paul H. The nature and ecology of aesthetic experiences in the landscape. Landscape Journal. 1990, vol. 9, is. 1, pp. 1 – 8.
Children & Nature Network. Health benefits to children from contact with the outdoors & nature [online]. Children & Nature Network, 2012 [cit. 20140603]. Dostupné z WWW: .
JAMES, Montague Rhodes. Výstraha zvědavcům. Harmondsworth: Penguin Books, 1984, 1997. Přel. Vladimír a Zdeněk Beranovi. Praha: Odeon, Světová četba, 1997.
JANDEJSEK, Petr; MARTINEK, Michael; MILFAIT, René; SVOBODOVÁ, Zuzana (eds.). Důstojně a radostně: Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Praha: SUSA, 2012.
JANSSONOVÁ, Tove. Kometa: Příběhy o skřítcích muminech. Praha: Albatros, 2002.
KAHN, Peter H. Jr. The Human Relationship with Nature: Development and Culture. [s.l.] : The MIT Press, 1999. 295 s.
KAHN, Peter H. Jr.; KELLERT, Stephen R. Children and Nature: Psychological, Sociocultural and Evolutionary Investigations. Cambridge (Massachusetts), London (England): The MIT Press, 2002. 348 s.
KAHNEMAN, Daniel. Myšlení, rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012.
KAISER, Florian G. et al. Ecological behavior, environmental attitude, and feelings of responsibility for the environment. The European Psychologist. 1999, vol. 4, no. 2, pp. 59 – 74.
KAISER, Florian G.; SHIMODA, Todd A. (1999). Responsibility as a predictor of ecological behaviour. Journal of Environmental Psychology. 1999, vol. 19, pp. 243 – 253. DOI: 10.1006/jevp.1998.9123
KALS, Elisabeth; SCHUMACHER, Daniel; MONTADA, Leo. Emotional affinity toward nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior. 1999, vol. 31, is. 2, pp. 178 – 202. DOI: 10.1177/00139169921972056
KALS, Elisabeth; MAES, Jürgen. Sustainable development and emotions. In SCHMUCK, Peter; SCHULTZ, Wesley. Psychology of Sustainable Development. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. pp. 97 – 122.
KAPLAN, Rachel; KAPLAN, Stephen. The Experience of Nature: A psychological Perspective. New York: Cambridge University Press, 1989.
KAPLAN, Stephen; TALBOT, Janet Frey. Psychological benefits of a wilderness experience. In ALTMAN, Irvine; WOHLWILL, Joachin F. Behavior and the Natural Environment. New York: Plenum, 1983, pp. 163 – 203.
KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. Brno: Hnutí Duha, 1992.
KELLER, Jan. Až na dno blahobytu. Brno: Doplněk, 1993.
KELLERT, Stephen R. Experiencing nature: Affective, cognitive, and evaluatiave development in children. In KAHN, Peter H. Jr.; KELLERT, Stephen R. Children and Nature: Psychological, Sociocultural and Evolutionary Investigations. Cambridge (Massachusetts), London (England): The MIT Press, 2002, pp. 117 – 151.
KELLERT, Stephen R., WILSON, Edward O. (eds.). The Biophilia Hypothesis. A Shearwater Book, 1821993.
KLÍMA, Ivan. Jak přežít blahobyt. Brno: Doplněk, 2001. 86 s.
KLÖCKNER, Christian A. Comprehensive model of the psychology of environmental behaviour-A meta-analysis. Global Environmental Change. 2013, vol. 23, is. 5, 10281038.
KLOSTERMANN, Karel. Črty ze Šumavy. Vimperk: Západočeské nakladatelství, 1986.
KOHÁK, Erazim. Člověk, dobro a zlo: O smyslu života v zrcadle dějin (kapitoly z dějin morální filozofie). Praha: Ježek, 1993. 271 s.
KOHÁK, Erazim a kol. Závod s časem – texty z morální ekologie. Praha: Torst, 1996. 228 s.
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1998.
KOHÁK, Erazim. Tvář krajiny, obzory představivosti. Mosty. 2001, č. 10, s. 4 – 5.
KOHÁK, Erazim. Svoboda, svědomí, soužití: Kapitoly z mezilidské etiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2004.
KOHÁK, Erazim; KOLÁŘSKÝ, Rudolf; MÍCHAL, Igor (eds.). Závod s časem: Texty z morální ekologie. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky / Torst, 1996.
kol. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti [online]. Praha: Zelený kruh, 2009 [cit. 20100507]. Dostupné z WWW: .
KORTENKAMP, Katherine V.; MOORE, Colleen F. Ecocentrism and anthropocentrism: Moral reasoning about ecological commons dilemmas. Journal of Environmental Psychology. 2001, vol. 21, is. 3, pp. 1 – 11.
KOVÁČ, Tomáš; DOČKAL, Vladimír; GROMA, Marián; MATEJÍK, Miroslav. Skúsenosti s výskumom ekologického vedomia slovenskej a rakúskej mládeže. In: KOVÁČ, Damián; POTAŠOVÁ, Alena (eds.). Psychológia v riešení ekologických problémov. Bratislava: ÚEP SAV, 1992, 67 – 71.
KRAJHANZL, Jan. Test biofilie: seminární práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003.
KRAJHANZL, Jan. Základy ekopsychologie: ročníková práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004a.
KRAJHANZL, Jan. Osobní vztah člověka k přírodě: diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004b. 135 s.
KRAJHANZL, Jan. Dotazník Výlet. Český portál ekopsychologie [online]. 16. 5. 2007 [cit. 20091220]. Dostupné z WWW: .
KRAJHANZL, Jan. Rozmanitost, a společné motivy v odpovědích ankety „pojem vztah k přírodě“. Envigogika [online]. 2007a, roč. 2, č. 1 [cit. 20091220]. Dostupné z WWW: .
KRAJHANZL, Jan. Cesta do LESa. Bedrník: Časopis pro ekogramotnost [online]. 2007b, roč. 6, č. 2, s. 7 – 9 [cit. 20091023]. Dostupné z WWW: .
KRAJHANZL, Jan. Ekopsychologie a environmentální chování. In DLOUHÁ, Jana (ed.). Vědění a participace. Praha: Karolinum, 2009a, 134 – 142 s.
KRAJHANZL, Jan. Exkurz do osobní charakteristiky vztahu k přírodě. In kol. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti [online]. Praha: Zelený kruh, 2009b [cit. 20100507]. Dostupné z WWW: .
KRAJHANZL, Jan. Charakteristika osobního vztahu k přírodě: Úvod do teorie a pojmosloví: disertační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010. 384 s.
KRAJHANZL, Jan. Dobře utajené emoce a problémy životního prostředí. Brno: Lipka, 2012a. Dostupné z WWW: .
KRAJHANZL, Jan. Děti a příroda: Období dětského vývoje z hlediska environmentální výchovy. In MÁCHAL, Aleš; NOVÁČKOVÁ, Helena (eds.). Úvod do environmentální výchovy a globální rozvojové výchovy. Brno: Lipka, 2012b, s. 95 – 108. Dostupné z WWW: .
KRAJHANZL, Jan; VOSTRADOVSKÁ, Helena. Děti a příroda: prožívání a zkušenosti. In STREJČKOVÁ, Emilie et al. Výzkum odcizování člověka přírodě: Závěrečná zpráva. Projekt VaV MŽP, Národní program výzkumu: Krajina a sídla budoucnosti, 2005, s. 178 – 229.
KRAJHANZL, Jan; ZAHRADNÍKOVÁ, Šárka; RUT, Ondřej. Možnosti spolupráce s veřejností (nejen) při ochraně životního prostředí. Praha: Zelený kruh, 2010. Dostupné z .
KRČMÁŘOVÁ, Jana. Hypotéza biofilie Edwarda O. Wilsona. Envigogika [online]. 2009, roč. 4, č. 3 [cit. 20091220]. Dostupné z WWW: .
KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2008. Dostupné z WWW: .
KULHAVÝ, Viktor. Psychological solutions for environmental education. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health: Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 139 – 160. Dostupné z WWW: .
KULHAVÝ, Viktor. Ekopsychologická východiska inovací a zlepšování v podniku – případová studie: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2012. 123 s. Dostupné z WWW: .
KULICH, Jiří; DOBIÁŠOVÁ, Milada; RYNDA, Ivan. Průzkum ekogramotnosti. Příloha časopisu Bedrník. 2003, roč. 1, č. 2.
KUO, Frances E. Coping with poverty – impacts of environment and attention in the inner city. Environment and Behavior. 2001, vol. 33, no. 1, pp. 5 – 34. DOI: 10.1177/00139160121972846
KVASNIČKOVÁ, Danuše. Metodická příručka k výuce přírodovědy na 2.stupni ZŠ. Praha: Fortuna, 1999. 136 s.
L.E.S. aneb Lesní ekopsychologická sebezkušenost [online]. Český portál ekopsychologie, 2006 [cit. 20091112]. Dostupné z WWW: .
LA ŠÉZ, Pjér. Indián: zpráva o archetypu. Praha: Triton, 2003.
LEARY, Timothy Francis. The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead. [s.l.] Citadel, 2000. 160 s.
LEBLOVÁ, Eliška. Environmentální výchova v mateřské škole. Praha: Portál, 2012. 176 s.
LEOPOLD, Aldo. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky: Sand County Almanac. Tulčík: Abies – vydavatelstvo Vlk, 1995.
Lesní pedagogika – fenomén doby a požadavek doby [online]. Sdružení lesních pedagogů České republiky, 2008 [cit. 20081004]. Dostupné z WWW: .
LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení: Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica, 1994. 218 s.
LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví: Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2003.
LLEWELLYNOVÁ, Claire. Příručka přežití. Praha: Mladá fronta, 2009.
LORENZ, Konrád. Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000.
LOUBSER, Callie. P.; SWANEPOEL, Cassie H.; CHACKO, Charuvil P. C. Concept formulation for environmental literacy. South African Journal of Education, 2001, vol. 21, is. 4, pp. 317 – 323.
LUNEROVÁ, Jitka; SVOBODOVÁ, Monika; ŠTĚRBA, Radim. Etická výchova pro 2. stupeň ZŠ. Praha: Edika, 2013.
LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty: Průniky nových náboženství. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004.
LUŽNÝ, Dušan; ANDER, Martin. Lidé se bojí veřejně vyjadřovat své názory: Rozhovor s Milanem Štefancem. Sedmá generace. 2004, č. 5, s. 34 – 37.
MÁCHAL, Aleš. Průvodce praktickou ekologickou výchovou: Metodická příručka pro začínající učitele a pedagogické pracovníky středisek ekologické výchovy [online]. Brno: EkoCentrum Brno, 2000 [cit. 20100816]. Dostupné z WWW: .
MACHYTKA, Josef. Komplex vězně [online]. Ekovesničky.org, 2006a [cit. 20060905]. Dostupné z WWW: .
MACHYTKA, Josef. Závislosti [online]. Ekovesničky.org, 2006b [cit. 20060905]. Dostupné z WWW: .
MARTIN, Peter; PRIEST, Simon. Understanding the adventure experience. Journal of Adventure Education. 1986, vol. 3, is. 1, pp. 18 – 21.
MATĚJČEK, Tomáš. Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace České geografické společnosti. 2010, roč. 29, č. 2, s. 13 – 24 [cit. 20111112]. Dostupné z WWW: .
MATĚJČEK, Tomáš; BARTOŠ, Jan. Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika [online]. 2012, roč. 7, č. 2 [cit. 20130607]. Dostupné z WWW: .
MAYER, F. Stephan; FRANTZ, Cynthia. The connectedness to nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology. 2004, vol. 24, pp. 503 – 515. DOI: 10.1016/j.jenvp.2004.10.001
MAYER, F. Stephan; MCPHERSON FRANTZ, Cynthia; BRUEHLMAN-SENECAL, Emma; DOLIVER, Kyffin. Why is nature beneficial?: The role of connectedness to nature. Environment and Behavior. 2009, vol. 41, no. 5, pp. 607 – 643. DOI: 10.1177/0013916508319745
MCGINNIS, Michael Vincent (ed.). Bioregionalism. London and New York: Routledge, 1999.
MCKECHNIE, George E. ERI Manual: Environmental Response Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1974.
MCKENZIE-MOHR, Doug. Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing. [s. l.] : New Society Publishers, 2011. 192 s.
MCKENZIE-MOHR, Doug; LEE, Nancy R.; SCHULTZ, Wesley; KOTLER, Philip A. Social Marketing to Protect the Environment: What Works. [s.l.] : SAGE Publications, 2011. 256 s.
MCKENZIE-MOHR, Doug; SMITH, William. Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing. Gabriola Island, British Columbia, Canada: New Society Publishers, 1999. 160 s.
MESÁROŠOVÁ, Barbora; NANIŠTOVÁ, Eva. Väzba na miesto a environmentálne dispozičné štruktúry osobnosti ako prediktory stretnutí človeka s kultúrnou krajinou. In NANIŠTOVÁ, Eva (ed.). Vybrané kapitoly zo psychológie. Osobne významné miesta v živote človeka. Trnava: Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 2002. s. 38 – 43.
MESSICK, David M.; BREWER, Marilynn B. Solving social dilemmas: A review. Review of Personality and Social Psychology. 1983, vol. 4, pp. 11 – 44.
METZNER, Ralph. The Place and the Story Bioregionalism and Ecopsychology [online]. 2003 [cit. 20061011]. Dostupné z WWW: .
MILFONT, Taciano L.; DUCKITT, John. The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes. Journal of Environmental Psychology. 2010, vol. 30, is. 1, pp. 80 – 94.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Návrh Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (20082015). Č. j.: 7923/200822. Praha, 18. 4. 2008.
MOLDAN, Bedřich. (Ne)udržitelný rozvoj: ekologie – hrozba i naděje. Praha: Karolinum, 2001.
MOLDAN, Bedřich. Globální problémy životního prostředí. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2003. Dostupné z WWW: .
MÜLLER, Markus M.; KALS, Elisabeth; PANSA, Ramune. Adolescents’ emotional affinity towards nature: A cross-societal study. Journal of Developmental Processes. 2009, vol. 4, iss. 1, pp. 59 – 69.
NAAEE. Nonformal environmental education programs: Guidelines for excellence. Washington, 2004. Dostupné z WWW: .
NAAEE. Excellence in environmental education: Guidelines for learning (Pre K12). Washington, 2010. Dostupné z WWW: .
NAESS, Arne. Ekologie, pospolitost a životní styl: Náčrt ekosofie. Tulčík: Abies, 1993.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.
NANIŠTOVÁ, Eva. Environmentálna psychológia. In VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan (eds.). Aplikovaná sociální psychologie: Člověk a sociální instituce. Praha: Portál, 1998, s. 181 – 223.
Natural England. Childhood and nature: A survey on changing relationships with nature access across generations [online]. 2009 [cit. 20111017]. Dostupné z WWW: .
NAVRÁTIL, Ondřej. Interakce člověka a přírody ve výtvarné výchově: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. 133 s. Dostupné z WWW: .
NEČAS, Jiří. Ekologická etika – Vzdělání a vnímavost pro životní prostředí. Envigogika [online]. 2007, roč. 2, č. 1 [cit. 20081221]. Dostupné z WWW: .
Nepříjemné letní zážitky. Maminka: to nejlepší v životě ženy. 2005, červen, s. 73.
NEVRLÝ, Miloslav. Karpatské hry. Praha: Skauting, 2000.
NICKENS, Edward T. Průvodce přežití v přírodě. Praha: Svojtka & Co, 2013.
NICKERSON, Raymond S. Psychology of Environmental Change. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2003. 318 s.
NISBET, Elizabeth K.; ZELENSKI, John M.; MURPHY, Steven A. The nature relatedness scale: Linking individuals‘ connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior. 2009, vol. 41, no. 5, pp. 715 – 740. DOI: 10.1177/0013916508318748
NOVÁK, Arnošt. Tmavě zelení: Hlubinná a sociální ekologie jako dva proudy ekologie radikální. In DLOUHÁ, Jana (ed.). Vědění a participace. Praha: Karolinum, 2009, s. 122 – 131.
NOVÁKOVÁ, Jana. Vztah k životnímu prostředí a chování domácností – květen 2014: tisková zpráva. CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, 2014. Dostupné z WWW:
O’NEILL, Saffron; NICHOLSON-COLE, Soffie. Fear won’t do it: Promoting positive engagement with climate change through visual and iconic representations. Science Communication. 2009, vol. 30, no. 3, pp. 355 – 379. DOI: 10.1177/1075547008329201
ODENT, Michel. Znovuzrozený porod. Praha: Argo, 1995. 152 s.
ONDŘÍČEK, David. „Piknik“. Deník Dity P. Česká televize, 20. září 2013. Dostupné z WWW: .
OTTMAN, Jacqulin. The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2011.
PALMBERG, Irmeli E.; KURU, Jari. Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. The Journal of Environmental Education. 2000, vol. 31, no. 4, p. 32. DOI: 10.1080/00958960009598649
PALTVED-KAZNELSON, Celia. Nature through the generations [online]. The Danish Society for Nature Conservation, 2009 [cit. 20111014]. Dostupné z WWW: .
PARSONS, Russ; TASSINARY, Louis G.; ULRICH, Roger S.; HEBL, Michelle R.; GROSSMAN-ALEXANDER, Michele. The view from the road: Implications for stress recovery and immunization. Journal of Environmental Psychology. 1998, vol. 18, is. 2, pp. 113 – 139. DOI: 10.1006/jevp.1998.0086
PECINA, Pavel. Kořeny zla: O příčinách odcizení člověka přírodě a úpadku jeho sociálního chování. Praha: Nika, 1994.
PELIKÁN, Vojtěch. Ušlechtilí divoši ze spišských osad? Sedmá generace. 2010a, roč. 19, č. 3, s. 22 – 24.
PELIKÁN, Vojtěch. Relationship of Romanies from Spiš to nature in light of anthropological theories. AntropoWebzin [online]. 2010b, č. 3 [cit. 20140602]. Dostupné z WWW: .
PELIKÁN, Vojtěch. Spišští Romové a příroda. Teoreticko-metodologický rámec výzkumu. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, č. 1, s. 147 – 169. Dostupné z WWW: .
PERGAMS, Oliver R. W.; ZARADIC, Patricia A. Is love of nature in the US becoming love of electronic media? 16year downtrend in national park visits explained by watching movies, playing video games, internet use, and oil prices. Journal of Environmental Management. 2006, vol. 80, is. 4, pp. 387 – 393. . DOI: 10.1016/j.jenvman.2006.02.001 10.1016/j.jenvman.2006.02.001
PERGAMS, Oliver R. W.; ZARADIC, Patricia A. Evidence for a fundamental and pervasive shift away from nature-based recreation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [online]. 2008, vol. 105, is. 7, pp. 22952300 [cit. 20140629]. Dostupné z WWW: .
PETERSON, Nancy. Factors influencing the development of environmental sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005, pp. 295 – 300.
PIAGET, Jean; INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997. 144 s.
PIKE, Graham; SELBY, David. Globální výchova. Praha: Grada, 1994.
PITTER, Přemysl. Výzvy a úvahy: Výběr z článků Přemysla Pittra Sbratření 19241941. Editor Eduard Šimek. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 2009.
PLATT, John. Social traps. American Psychologist. 1973, vol. 28, is. 8, pp. 641 – 651.
POGAČNIK, Marko. Elementární bytosti. Praha: Dobra, Fontána, 1999.
POGAČNIK, Marko. Geomancie jako životní cesta. In ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Divočina – příroda, duše, jazyk. Praha: Nakladatelství Kant, 2003, 127 – 131.
PROKOPIUSOVÁ, Květa. Odcizení člověka přírodě: diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013. Dostupné z WWW: . 73 s.
RIDEOUT, Victoria J.; FOEHR; Ulla G.; ROBERTS, Donald F. Generation M2: Media in the Lives of 8-to 18Year-Olds. Menlo Park, California: A Kaiser Family Foundation Study, 2010.
RITOMSKÝ, Matúš. Rozšírenie vlastného Ja prostredníctvom súcitu. Kruh života [online]. 2001, č. 9 [cit. 20050310]. Dostupný na WWW: .
ROSZAK, Theodore. The Voice of the Earth: An Exploration of Ecopsychology. New York: Simon & Schuster, 1992. 376 s.
ROSZAK, Theodore; GOMES, Mary E.; KANNER, Allen D. (eds.). Ecopsychology: Restoring the Earth Healing the Mind. San Francisco: Sierra Club Books, 1995.
ROTH, Charles E. Environmental literacy: Its roots, evolution and directions in the 1990s. ERIC/CSMEE Publications [online]. The Ohio State University, 1992 [cit. 20090404]. Dostupné z WWW: .
ROTTER, Julian B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 1966, vol. 80, is. 1, pp. 1 – 28.
RUSSELL, Bruce A. Dimensions of Alienation: thesis. California: Columbia Pacific University, School of Health and Human Services, 1991. 289 s.
RYNDA, Ivan. Vavrouškova výzva k trvale udržitelnému růstu. In HAVEL, Ivan M. (ed.). Co daly naše země Evropě a lidstvu, III. část. Praha: Evropský literární klub, 2000, s. 231 – 249.
EHÁKOVÁ, Blanka. Determinanty vztahu k životnímu prostředí. Sociologický časopis. 2001, vol. XXXVII, č. 4.
EHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21: Health Education: International Experiences. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
SÁDLO, Jiří et al. Krajina a revoluce: Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha: Malá skála, 2005. 247 s.
SÁDLO, Jiří. Prázdná země. Praha: Dauphin, 2007.
SAK, Petr. Odcizování přírodě – důsledek č. příčina krize člověka a společnosti. Britské listy [online]. 19. 5. 2006. Dostupné z WWW: .
SAUNDERS, Carol D. The emerging field of conservation psychology. Human Ecology Review [online]. 2003, vol. 10, no. 2, pp. 137 – 149 [cit. 20060507]. Dostupné z WWW: .
SCULL, John. Reconnecting with nature: health notes: harmonizing human health with planetary health. Encompass [online]. 2001, vol. 5, no. 4, May–June [cit. 20060507]. Dostupné z WWW: .
SCULL, John. The Separation from More-than-Human Nature [online]. 1999 [cit. 20140622]. Dostupné z WWW:
SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2009.
SEDLÁKOVÁ, Miluše. Folková (laická) psychologie: její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii. Československá psychologie [online]. 2000, roč. 44, č. 5, s. 451 – 470 [cit. 20060507]. Dostupné z WWW: .
SEED, John; MACY, Joanna; FLEMING, Pat; NAESS, Arne. Myslet jako hora: Shromáždění všech bytostí. Prešov: Abies, 1992.
SETON, Ernest Thompson. Dva divoši. Praha: Albatros, 1990.
SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. Praha: Olympia, 1991. 338 s.
SCHMUCK, Peter; SCHULTZ, Wesley P. Psychology of Sustainable Development. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. 344 s.
SCHULTZ, Wesley P.; GOUVEIA, Valdiney V.; CAMERON, Linda D.; TANKHA, Geetika; SCHMUCK, Peter; FRANĚK, Marek. Values and their relationship to environmental concern and conservation behavior. Journal of Cross-cultural Psychology. 2005, vol. 36, no. 4, pp. 457 – 475. DOI: 10.1177/0022022105275962
SCHULTZ, Wesley P. Inclusion With Nature: The psychology of human-nature relations. In SCHMUCK, Peter; SCHULTZ, Wesley P. Psychology of Sustainable Development. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. Český překlad online [cit. 20060507]. Dostupné z WWW: .
SCHULTZ, Wesley P.; ZELEZNY, Lynnette. Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries. Journal of Environmental Psychology. 1999, vol. 19, no. 3, pp. 255 – 265. DOI: 10.1006/jevp.1999.0129
SCHWARTZ, Shalom H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology. 1992, vol. 25, pp. 1 – 65.
SINGER, Michal. Dva druhy pozornosti / A potom cesta údolím… In ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Divočina – příroda, duše, jazyk. Praha: Nakladatelství Kant, 2003, s. 70 – 74.
SINGULE, František; KLINDOVÁ, Ľuboslava; ŠTEFANOVIČ, Jozef. Psychologie: Učební text pro pedagogické školy. Praha: SPN, 1966.
SKÁLA, František. Praha – Venezia. Praha: Arbor Vitae, 2005.
SKÁLA, Pavel. Vývoj lidské bytosti jako posloupnost environmentalisticky relevantních možností výchovy z hlediska dynamické ekopsychologie. In kol. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti [online]. Praha: Zelený kruh, 2009 [cit. 20100507]. Dostupné z WWW: .
SKINNER, Burrhus Frederic. Why We Are Not Acting to Save the World. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.
SKÝBOVÁ, Marie. Etika a příroda: Proč brát morální ohledy na přírodu? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 196 s.
SLÁMOVÁ, Pavla. Fenomén ekopedagoga v českém prostředí: bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010. 66 s. Dostupné z WWW: .
SMITH, Barry C. Does science underwrite our folk psychology? In O’DONOHUE, William; KITCHENER, Richard F. (eds.). The Philosophy of Psychology. London: Sage Publications, 1996, pp. 256 – 263.
SNÍŽEK, Luboš. Kultura divočiny v díle Garyho Snydera. In ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Divočina – příroda, duše, jazyk. Praha: Nakladatelství Kant, 2003, s. 19 – 28.
SOBOTKOVÁ, Jana. Environmentální šetrnost v životním způsobu současných mladých trampů aneb „Co jsem si do lesa přines, to si odnesu.“: diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014. 106 s.
STEEL, Brent S.; LIST, Peter; SCHINDLER, Bruce. Conflicting values about federal forests: A comparison of national and Oregon publics. Society and Natural Resources. 1994, vol. 7, pp. 137 – 153.
STEG, Linda; VAN DEN BERG, Agnes E.; DE GROOT, Judith I. M. (eds.). Environmental Psychology: An Introduction. [s.l.] : Wiley, 2012.
STERN, Paul C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues. 2000, vol. 56, no. 3, pp. 407 – 424. DOI: 10.1111/0022-4537.00175
STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná?: Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.
STIBRAL, Karel. Současná estetika a krajina. In kol. Vnímání krajiny: Sborník z konference Krajina jako duchovní dědictví. Praha: Obec širšího společenství českých unitářů, 2012, s. 39 – 47.
STORCH, David. Pochybnosti o stavu přírody aneb proč ji vlastně chránit. In DLOUHÁ, Jana (ed.). Vědění a participace. Praha: Karolinum, 2009.
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 20082015. Vláda České republiky. Dostupné z WWW: .
STREJČKOVÁ, Emilie. Děti pro pětihory. Praha: Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 1998.
STREJČKOVÁ, Emilie. Příroda dítěti – dříve vychovatelkou, v budoucnu hrozbou? Zpravodaj MŽP. 2003, č. 1, s. 27.
STREJČKOVÁ, Emilie et al. Děti, aby byly a žily. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2005a.
STREJČKOVÁ, Emilie et al. Výzkum odcizování člověka přírodě. Sisyfos – příloha zpravodaje ekologické výchovy. Praha: EVANS – středisko globální výchovy, 2005b, č. 12.
STREJČKOVÁ, Emilie et al. Výzkum odcizování člověka přírodě: Závěrečná zpráva [online]. Děti a město, 2006 [cit. 29. 9. 2008]. Dříve dostupné z WWW: .
THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge (šťouch): Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín, 2010.
SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999.
SVOBODOVÁ, Magda. Geek trampové a jejich vztah k přírodě a krajině: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2013. 76 s. Dostupné z WWW: .
SYLVAN, Richard. Potřebujeme novou, environmentální, etiku? Filozofický časopis. 2013, roč. 61, č. 6, s. 861 – 872.
SWANEPOEL, Cassie H.; LOUBSER, Callie P.; CHACKO, Charuvil P. C. Measuring the environmental literacy of teachers. South African Journal of Education [online]. 2002, vol. 22(4), pp. 282 – 285 [cit. 20070119]. Dostupné z WWW: .
ŠEBEK, Luděk. Krajina. Gymnasion. 2005, č. 3.
ŠÍMA, Milan. Pavel Drobil: Mlok a květinka nejsou nad člověkem. Instinkt. 2. 7. 2010, č. 29. Dostupné z WWW: .
ŠIMONOVÁ, Petra; ŠEBEŠOVÁ, Petra (eds.). Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ: Tři kroky k aktivnímu vyučování. Praha: Portál, 2013. 224 s.
ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Brno: „Zvláštní vydání…“, 1995.
ŠVARCOVÁ, Jaroslava. Vliv strachu a úzkosti na utváření vztahu dětí k přírodě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. 84 s. Dostupné z WWW: .
TAYLOR, Scott. An exploration of Wilderness Effects: A Phenomenological inquiry [online]. 2008 [cit. 20080916]. Dostupné z WWW: .
The Nature Conservancy. Connecting America’s youth to nature [online]. 2011 [cit. 20140627]. Dostupné z WWW: .
The Tbilisi Declaration. Intergovernmental Conference on Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005, pp. 13 – 16.
THOMPSON, Suzanne C. Gagnon; BARTON, Michelle A. Ecocentric and anthropocentric attitudes toward the environment. Journal of Environmental Psychology. 1994, vol. 14, is. 2, pp. 149 – 157. DOI: 10.1016/S0272-4944(05)80168-9
THOREAU, Henry. Chůze. Brno: Zvláštní vydání, 1995.
TOMEČEK, Jaromír. Hora hoří. In DEJMALOVÁ, Kateřina; PETERKA, Josef (eds.). Ekologická čítanka: Pozdě na budoucnost? Praha: Fortuna, 2001, s. 72 – 73.
TOPOL, Jáchym. Z paneláku do země Gróňanů. Respekt. 2007, roč. 18, č. 36, s. 34 – 41.
TŘEBICKÝ, Viktor. Turismus a vztah člověka k přírodě a krajině. In kol. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti [online]. Praha: Zelený kruh, 2009 [cit. 20100507]. Dostupné z WWW: .
TUREK, Pavel. Útěk do divočiny: Frankie Dlouhán umírá na Aljašce. Aktuálně.cz [online]. 25. 4. 2008 [cit. 20080916]. Dostupné z WWW: .
UITTO, Anna; JUUTI, Kalle; LAVONEN, Jari; MEISALO, Veijo. Who is responsible for sustainable development? Attitudes to environmental challenges: A survey of Finnish 9th grade comprehrensive school students [online]. 2004 [cit. 20091110]. Dostupné z WWW: .
ULRICH, Roger S. Aesthetic and affective response to natural environment. In ALTMAN, Irwin; WOHLWILL, Joachim F. (eds.). Human Behavior and Environment. Vol. 9: Behavior and the Natural Environment. New York: Plenum, 1983, pp. 85 – 125.
ULRICH, Roger S. Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes. In KELLERT, Stephen R.; WILSON, Edward O. (eds.). The Biophilia Hypothesis. A Shearwater Book, 1993, pp. 73 – 137.
VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: Metodika vedení skupinové diskuze. Praha: Portál, 2008.
VACÍNOVÁ, Markéta; MATĚJČEK, Tomáš. Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika [online]. 2013, roč. 8, č. 2 [cit. 20140112]. Dostupné z WWW: .
VACULOVÁ, Helena. Ekologové nechtějí sjezdovky v Březině, tanky prý přírodě svědčí víc. iDnes.cz [online]. 10. září 2008. Dostupné z WWW: .
VAN DEN BORN, Riyan J. G.; LENDERS, Rob H. J.; DE GROOT, Wouter T.; HUIJSMAN, Ellen. The New Biophilia: An exploration of visions of nature in Western countries. Environmental Conservation. 2001, is. 1, pp. 65 – 75.
VEITCH, Jenny; SALMON, Jo; BALL, Kylie. Individual, social and physical environmental correlates of children’s active free-play: A cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity [online]. 2010, vol. 7, is. 11. [cit. 20140627]. Dostupné z WWW: .
VIMR, Vladimír. Jsme prachem Země: Rozhovor s Vladimírem Vimrem o Indiánech kmene Hopi a rituálu. In ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Divočina – příroda, duše, jazyk. Praha: Nakladatelství Kant, 2003, s. 157 – 161.
VLAŠÍN, Mojmír. Ochrana přírody a odcizení člověka. Blog. idnes.cz [online]. 4. říjen 2013 [cit. 20140514]. Dostupné z WWW: .
VODIČKA, Milan. Za dva roky bude na světě 19 megapolí. MF Dnes [online]. 18. 10. 2003 [cit. 20080409]. Dostupné z WWW: .
VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza. Role předškolního vzdělávání ve výchově k udržitelnému rozvoji. Zahraniční zkušenosti ze „školek v lese“ (Waldkindergarten) a možnosti jejich vzniku v ČR. In kol. Člověk + příroda = udržitelnost?: Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti [online]. Praha: Zelený kruh, 2009 [cit. 20100507]. Dostupné z WWW: .
VÝBOHOVÁ, Marta. Úroveň environmetálneho vedomia žiakov stredných škôl v SR (výsledky prieskumu). In Stratégia environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete (Zborník). Bratislava, 1995, s. 192 – 195.
VÝROST, Jozef. Sociálnopsychologický výskum postojov. Bratislava: VEDA, 1989.
VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan (eds.). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
Výsledky soutěže o Cenu Josefa Vavrouška: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, ročník 2011 [on line]. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2012 [cit. 20140626]. Dostupné z WWW:
WEBB, Katie; DAVEY, Graham C. L. Disgust sensitivity and fear of animals: Effect of exposure to violent or revulsive material. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal. 1992, vol. 5, is. 4, pp. 329 – 335. DOI: 10.1080/10615809208248369
WEIGERT, Andrew J. Self, Interaction, and Natural Environment. Albany: State University of New York Press, 1997.
WILSON, Edward O. Biophilia: The Human Bond with Other Species. Cambridge (Massachusetts) / London (England): Harvard University Press,1984.
WINTER, Deborah; KOGER, Susan. The Psychology of Environmental Problems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. 352 s.
WINTER, Deborah; KOGER, Susan. Psychologie environmentálních problémů. Praha: Portál, 2009.
WISEMAN, John. SAS Příručka jak přežít. Praha: Svojtka & Co., 2004.
WITT, Reinhard. Vnímejme přírodu všemi smysly. Praha: Pražské ekologické centrum, 1992.
ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Divočina – příroda, duše, jazyk. Praha: Nakladatelství Kant, 2003.
ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Od země přes kopec do nebe… O chůzi, poutnictví a posvátné krajině. Praha: Arbor Vitae, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2005.
ZEMÁNEK, Jiří. O poutnickém umění. Ekolist [online]. 2006, červen [cit. 20080916]. Dostupné z WWW: .
ZINBERG, Norman. Drug, Set, and Setting: The Basis for Controlled Intoxicant Use. Yale: Yale University Press, 1986. s. 277.
Zprávy. Rozhovor s Cyrilem Svobodou. TV Prima, 27. 4. 2009.
ZUSKA, Vlastimil: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001.194