EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (učo 495)
 • VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Městské kulturní centrum Konice. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Beseda se studenty Gymnázia tř. kpt. Jaroše Brno. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Vlastivědné muzeum v Kyjově. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Beseda se studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Okresní muzeum Břžeclav. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Co slavíme v r. 2018, když Československo již neexistuje. In Přednáška pro Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Edvard Beneš a vznik ČR. In Přednáška pro Informační centrum Kojetín. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. In Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a první republika. In Přednáška pro knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a první republika. In Přednáška pro Východočeské muzeum v Pardubicích. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Muži 28. října a první republika. In Přednáška na Policejní akademii ČR v Praze. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Říjen 1918 na Moravě. In Společné století. Česko-Slovensko 1918-2018. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. s. 53-70, 18 s. ISBN 978-80-7028-505-3. info

 • VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Kulturní centrum Hustopeče. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Informační centrum v Zastávce u Brna. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Kulturní centrum Židlochovice. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Sto let Československa. In Přednáška pro Městské muzeum v Přibyslavi. 2018. info

 • MALÍŘ, Jiří, Tomáš DVOŘÁK, Libor VYKOUPIL a Jiří NĚMEC. Sto let poté aneb Jak se v Brně vyhlašovala republika. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. T. G. Masaryk a vznik samostatného československého státu. In Přednáška pro Informační centrum v Zastávce u Brna. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. T. G. Masaryk, E. Beneš a vznik samostatného československého státu. In Přednáška pro Muzejní spolek Strážnice. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. TGM a vznik ČR. In Přednáška pro Masarykovo muuzeum v Hodoníně. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik ČR. In Přednáška a beseda s občany pořádaná Obecním úřadem v Bílovicích nad Svitavou. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik ČR. In Přednáška a beseda s občany pořádaná Městským úřadem ve Ždírci nad Doubravou. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro Muzeum Blanenska. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro Novohradské muzeum v Lučenci. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik samostatné Československé republiky. In Přednáška pro Městské muzeum v České Třebové. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. Z dějin gastronomie. In Přednáška pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách. 2018. info

 • VYKOUPIL, Libor. 1918 Vznik samostatného československého státu. In Libor Jan, vedoucí autorského kolektivu. Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 180-203, 24 s. ISBN 978-80-7422-640-3. info

 • VYKOUPIL, Libor. Radola Gajda ve válkách na Balkáně 1912-1916. In Štěpánek, Václav; Hladký, Ladislav. Od Moravy k Moravě III. Z historie česko-srbských vztahů. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2017. s. 82-105, 24 s. Od Moravy k Moravě III. ISBN 978-80-87709-19-1. info

 • VYKOUPIL, Libor, Denisa NEČASOVÁ a Robert ANTONÍN. Osobnosti českých dějin. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2013. 432 s. 1. verze. ISBN 978-80-242-4196-8. info

 • VYKOUPIL, Libor. Český fašismus na Moravě. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2012. 384 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 37. ISBN 978-80-86488-90-5. info

 • ČAPKA, František a Libor VYKOUPIL. Dějepis. Učebnice novověku pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia. první. Brno: Nová škola, 2009. 131 s. ISBN 80-7289-100-6. info

 • VYKOUPIL, Libor. Čeští fašisté na Moravě. In Morava v boji proti fašismu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2008. s. 46-56, 11 s. mimo edice. ISBN 978-80-7028-317-2. info

 • VYKOUPIL, Libor a Jiří MITÁČEK. Morava v boji proti fašismu. In Morava v boji proti fašismu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2008. 332 s. ISBN 978-80-7028-317-2. info

 • VYKOUPIL, Libor. Brno mezi dvěma válkami. In Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 23-36, 14 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8. info

 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 503 s. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1. info

 • VYKOUPIL, Libor. Pravicový pučista, příklad Ladislava Kobsinka. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 432-451, 20 s. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1. info

 • VYKOUPIL, Libor. Národní liga. In Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 781-793, 13 s. sv. 1. ISBN 80-7239-178-X. info

 • VYKOUPIL, Libor. Osudné Brno v životě a kariéře Jiřího Stříbrného. In Mitáček, Jiří (ed.): Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno 2005: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 117-126, 10 s. ISBN 80-7028-259-2. info

 • VYKOUPIL, Libor. Volby v květnu 1946. In Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 168-174, 7 s. ISBN 80-7285-000-8. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. Portrét politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Matice moravská, 2003. 386 s. Knižnice Matice moravské sv. 12. ISBN 80-210-3241-3. info

 • VLČEK, Radomír, Tomáš DVOŘÁK a Libor VYKOUPIL. Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. 406 s. 1. ISBN 80-86488-12-8. info

 • VYKOUPIL, Libor. Ivančice za panství pánů z Lipé, Ivančice od Bílé Hory až do revoluce 1848. In Ivančice. Dějiny města. Ivančice, 2002. s. 175-297, 670 s. ISBN 80-238-9441-2. info

 • VYKOUPIL, Libor. Pod hodonínskou vrchností. In Mutěnice, dějiny vinařské obce. Mutěnice, 2002. s. 99-153, 590 s. ISBN 80-238-9201-0. info

 • VYKOUPIL, Libor. Strážnice za panství Magnisů v 18. a 19. století. In Strážnice . Kapitoly z dějin města. Strážnice, 2002. s. 211-239, 685 s. ISBN 80-900300-7-5. info

 • MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš KNOZ, Libor VYKOUPIL a Libor JAN. Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2000. 260 s. Disputationes Moravicae. ISBN 80-86488-01-2. info

 • VYKOUPIL, Libor. Hledání smyslu českých dějin. In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykova muzeum, 2000. s. 67-80. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. In Úloha osobnosti v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999. 1. vyd. Olomouc, 2000. s. 211-218. ISBN 80-900965-9-X. info

 • VYKOUPIL, Libor. Národní liga. In Přehled politického stranictví na území Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc, 2000. s. 132-139. ISBN 80-86200-25-6. info

 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 2. přepracované vydání. Brno: Julius Zirkus, 2000. 770 s. ISBN 80-902782-0-5. info

 • VYKOUPIL, Libor. Vznik a první kroky Církve československé. Dialog Evropa XXI. Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 2000, roč. 10, 1-2, s. 2-10. ISSN 1210-8332. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a československá demokracie. In Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 250-258. Sv. 1. ISBN 80-85268-99-X. info

 • VYKOUPIL, Libor. Historik Václav Royt. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1998, roč. 117, č. 1, s. 57-70. ISSN 0323-052X. info

 • VYKOUPIL, Libor. Masaryk, Dürich, Štefánik a Rusko. In T.G.Masaryk a ruské revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1998. s. 59-80. info

 • VYKOUPIL, Libor. Počátky strany národních socialistů a Jiří Stříbrný. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1998, C 44, s. 117-135. ISSN 0231-7710. info

 • VYKOUPIL, Libor, Libor JAN a Jan ZIEGLER. Ve stínu císařského rodu. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 161-204. ISBN 80-238-2766-9. info

 • VYKOUPIL, Libor. Z historie gymnázia. In Historia magistra vitae. Program gymnázia na tř. kpt. Jaroše. Brno: Gymnázium tř. kpt. Jaroše, 1998. s. 11-17. č. 131. info

 • VYKOUPIL, Libor. Za tovaryšstva Ježíšova, Ve stínu císařského rodu. In Čejkovice 1248-1998. Čejkovice, 1998. s. 119 - 176, 470 s. ISBN 80-238-2766-9. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný a Tomáš Garrique Masaryk. In Masarykova filosofie pojetí demokracie... Hodonín: Masarykovo muzeum, 1997. s. 45-57. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný v čele vlastní strany. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 217-232. ISSN 0323-052X. info

 • VYKOUPIL, Libor. Josef Dürich a Rusko. In Hoši od Zborova. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. s. 11-27. ISBN 80-7028-107-3. info

 • VYKOUPIL, Libor. Město Polná v době před a po třicetileté válce. In Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech... Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1997. s. 528-537. ISBN 80-900106-6-0. info

 • VYKOUPIL, Libor. Strana československých socialistů a Jiří Stříbrný v roce 1926. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, C 43, č. 43, s. 115-128. ISSN 0231-7710. info

 • VYKOUPIL, Libor. Za tovaryšstva Ježíšova. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1997. s. 119-161. ISBN 80-238-2766-9. info

 • VYKOUPIL, Libor. Brněnský sjezd Čs. strany socialistické v r. 1926. Forum Brunense, Brno: Muzeum města Brna, 1996, roč. 1995/96, s. 59-78. ISSN 8090-1969. info

 • VYKOUPIL, Libor. Národní socialisté v druhém zahraničním odboji. In Pocta svobodě. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 28-34. AUB Juridica 160. ISBN 80-210-1228-5. info

 • VYKOUPIL, Libor. František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z r. 1917. In Sborník prací FFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 101-108. C 41. ISBN 80-210-0973-x. info

 • VYKOUPIL, Libor. Několik poznámek k roli Edvarda Beneše v československé vnitřní politice. In Dr. E. Beneš - politik a státník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 15-23. ISBN 80-210-0938-1. info

 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Georgetown (Jiříkov), 1994. 427 s. ISBN 80-901-6041-7. info

 • VYKOUPIL, Libor. František Weyr a návrhy československé ústavy z roku 1917. In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. C 40. ISBN 80-210-0645-5. info

 • VYKOUPIL, Libor. Jakub Malý jako historik Spojených států amerických. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, C39, č. 1, s. 67-80. ISSN 0231-7818. info

 • VYKOUPIL, Libor. O Češích a Československu. In Kapitoly z dějin české filozofie 20. století. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0358-8. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce