Publikace autora: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (učo 1444)
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální změna a sociální politka. Studie o sociálních nerovnováhách a výzvách pro sociální politiku v letech 2000-2020. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Henk SPIES. A new perspective on activating young people. In Sirovátka, T. and H. Spies. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Oxon a New York: Routledge, 2018. s. 10-28, 19 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Henk SPIES, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Comparing innovative policies and practices for activating young people. In Sirovátka, T., Spies, H.. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Oxon and New York: Routledge, 2018. s. 173-191, 19 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Henk SPIES. Conclusions: towards a paradigm shift in activating young people? In Sirovátka, T., Spies, H.. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Oxon a New York: Routledge, 2018. s. 192-203, 12 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Czechia: political experimentation or incremental reforms? In S. Teodoropoulou. Labour Market Policies in the Era of Pervasive Austerity. Bristol, Chicago: Policy Press, 2018. s. 253 - 276, 24 s. první. ISBN 978-1-4473-3586-3. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Henk SPIES a Jill ROBINSON. Introduction. In Sirovátka T., Spies, H.. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Oxon a New York: Routledge, 2018. s. 1-9, 9 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Learning by working. In Sirovátka T., Spies, H.. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Exon and New York: Routledge, 2018. s. 83-101, 19 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Martin GUZI a steven SAXONBERG. Satisfaction with Democracy and Perceived Performance of the Welfare State in Europe. Journal of European Social Policy, 2018. ISSN 0958-9287. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VÁLKOVÁ. Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway. International Journal of Social Welfare, Willey, 2017, č. 27, s. 1-12. ISSN 1468-2397. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VÁLKOVÁ. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8565-7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Česká sociální politika v perspektivě sociálních investic. Fórum sociální politiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016, roč. 10, č. 5, s. 7-14. ISSN 1802-5854. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marek Rymsza (ed.): Toward Active Welfare. The Development of Social Work and Community Work in Poland and Europe. Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2016, roč. 52, č. 3, s. 464-467. ISSN 0038-0288. info

 • NEKUDA, Jaroslav, Martin GUZI a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2013 – 2014 v praxi : zkrácené znění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 90 s. download report info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. When workfare fails: post-crisis activation reform in the Czech Republic. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2016, roč. 36, 1-2, s. 86-101. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/IJSSP-01-2015-0001. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ivana ŠIMÍKOVÁ, Robert JAHODA a Jana GODAROVÁ. Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 156 s. ISBN 978-80-7416-213-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Les politiques sociales en République tchéque pendant la crise et l´Union européenne. Revue francaise des affaires sociales, Paris: Direction de l´information légale et administrative, 2015, roč. 70, č. 3, s. 135-158. ISSN 0035-2985. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Služby péče o seniory a děti. 2015. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Bent GREVE. Social services as an option for sustainable employment growth. In Beblavý M., Maselli, I., Veselková, M.. Green, Pink & Silver, The Future of Labour in Europe. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2015. s. 197-220, 24 s. The Future of Labour in Europe, Vol. 2. ISBN 978-94-6138-444-7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social services of general interest in the Czech Republic: Towards poorly regulated markets. In Barbier, J.-C., Rogowski, R., Colomb, F.. The Sustainability of the European Social Model. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2015. s. 316-330, 15 s. první. ISBN 978-1-78195-175-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The EU Working Time Directive in the Czech Republic. In Barbier, J.-C., Rogowski, R., Colomb, F.. The Sustainability of the European Social Model. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2015. s. 179-193, 15 s. první. ISBN 978-1-78195-175-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014. 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. Employment in the Health and Social Services: Evidence and Problems. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 21-54, 33 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • SAXONBERG, steven a Tomáš SIROVÁTKA. From a Garbage Can to a Compost Model of Decision-Making? Social Policy Reform and the Czech Government's Reaction to the International Financial Crisis. Social Policy & Administration, 2014, roč. 48, č. 4, s. 450-467. ISSN 0144-5596. doi:10.1111/spol.12070. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. From protection towards activation: Reform of social assistance in the Czech Republic. In Ivar Lodemel and Amílcar Moreira. Activation or workfare ? Governance and neoliberal convergence. první. Oxford, New York: Oxford University Press, 2014. s. 256-288, 33 s. první. ISBN 978-0-19-977358-9. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 181-200, 20 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014. 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Marko HAJDINJAK a Maya KOSSEVA. Life prospects of young Roma: the Czech and Bulgarian cases. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2014. s. 487-494, 8 s. ISBN 978-619-7105-23-0. doi:10.5593/sgemsocial2014B12. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2011-2012 v praxi. : Masarykova univerzita, 2014. 98 s. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Robert JAHODA, Pavel KOFROŇ, Tomáš SIROVÁTKA a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 151 s. ISBN 978-80-7416-129-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Public Sector Employment in the Czech Republic after 1989: Old Legacy in New Realities ? Central European Journal of Public Policy, Praha: FSV UK, 2013, roč. 7, č. 2, s. 4-35. ISSN 1802-4866. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204. info

 • SAXONBERG, Steven, Tomáš SIROVÁTKA a Miroslava JANOUŠKOVÁ. When do policies become path dependent? the Czech example. Journal of European Social Policy, 2013, roč. 23, č. 4, s. 437 –450. ISSN 0958-9287. doi:10.1177/0958928713507465. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Rik VAN BERKEL a Willibrord DE GRAAF. Governance of the activation policies in Europe: introduction. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, roč. 32, 5/6, s. 260-272. ISSN 0144-333X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Willibrord DE GRAAF. Governance reforms and theit impacts on the effects of activation policies. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, roč. 32, 5/6, s. 353-363. ISSN 0144-333X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Policy of activation and Citizenship Rigts. In Evers, A., A.-M. Guillemard: Social Policy and Citizenship. první. Oxford: Oxford University Press, 2012. s. 259-283, 25 s. první. ISBN 978-0-19-975404-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Country analyses: The Czech Republic. In Bahle, T., Hubl, V., Pfeifer, M. The Last Safety Net. A handbook of minimum income protection in Europe. Bristol: The Policy Press, 2011. s. 65-69, 5 s. první. ISBN 978-1-84742-725-0. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ, Tomáš SIROVÁTKA a Martina ŠTÍPKOVÁ. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. In Five Years of TransEurope Project. Transnationalization and Changing Life Course Inequality in Europe, ESF, Bulharská akademie věd, Univerzita Sv. Kliemnta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 20.-21. května 2011. 2011. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ a Tomáš SIROVÁTKA. Factors Influencing the Position of Young People on the Labour Market and Changes in Mobility Opportunities in the Czech Republic. In Youth on Globalised Labour Markets: Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family Lives in Europe, Hans-Peter Blossfeld, Sonia Bertolini, Dirk Hofacker (eds.). Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2011. s. 239-263, 25 s. ISBN 978-3-86649-328-5. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 173-194, 22 s. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politiky aktivace v České a Slovenské republice. In Winkler, J., Žižlavský, M. (eds) Intitucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 31-51, 21 s. první. ISBN 978-80-210-5601-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU: from Neglect to Rejection. European Journal of Social Security, Mortsel, Belgium: Intersentia, 2011, roč. 10, č. 1, s. 161-177. ISSN 1388-2627. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel KOFROŇ a Robert JAHODA. Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice : (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC). Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. 79 s. ISBN 978-80-7416-092-9. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Solidarity at the margins of European society: linking the European social model to local conditions and solidarities. In Marion Ellison (ed.): Reinventing social solidarity across Europe. první. Bristol, Chicago: The Policy Press, 2011. s. 29-48, 20 s. jedna. ISBN 978-1-84742-727-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. The Czech Republic: activation, diversification, and marginalisation. In Regulating the risk of unemployment. Oxford: Oxford Univerzity Press, 2011. s. 255-277. ISBN 978-0-19-959229-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The EU and Czech instrumentalism in employment and social inclusion strategy. In The EU and the Domestic Politics of Welfare State Reforms. Graziano, P., Jacqout, S., Palier, B (eds). první. Hounsdmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 201-229, 29 s. work and welfare in europe. ISBN 978-0-230-29643-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Rik VAN BERKEL a Willibrord DE GRAAF. The Governance in Active Welfare States in Europe in a Comparative Perspective. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 237-263, 27 s. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Rik VAN BERKEL a Willibrord DE GRAAF. The Governance of Active Welfare States. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 1-21, 21 s. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Gerda Falkner, Oliver Treib and Elisabeth Holzleithner: Compliance in the Enlarged European Union: Living Rights or Dead Letters ? Czech Sociological Review, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2010, roč. 46, č. 6, s. 1058-1062. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Life satisfaction and happiness in the Czech Republic. In Greve B (ed) Happiness and Social Policy in the EU. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. s. 11-30, 20 s. první. ISBN 978-1-84844-574-1. info

 • WINKLER, Jiří a Tomáš SIROVÁTKA. Význam nových sociálních rizik v současné společenské vědě. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, ročník 7, č. 2, s. 7 - 22. ISSN 1214-813X. info

 • SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. Czech Family Policy: Refamilization in the Face of Contradictory Public Attitudes. Journal of Societal&Social Policy, Casa Verde Publishing, 2009, roč. 7, č. 3, s. 95-106. ISSN 1681-2816. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Dualizace na trhu práce a strategie outsiderů. In Sirovátka T., J. Winkler, M. Žižlavský eds Nejistoty na trhu práce. Brno: Františe Šalé - Albert, 2009. s. 9-38, 20 s. první. ISBN 978-80-7326-172-6. info

 • SAXONBERG, Steven a Tomáš SIROVÁTKA. Neo-liberalism by Decay ? The Evolution of the Czech Welfare State. Social Policy and Administration, Oxford: Blackwell, 2009, roč. 43, č. 2, s. 186-203. ISSN 0144-5596. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009. s. 1-32, 32 s. není. ISBN 978-1-60456-741-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: The Czech Case. In Cerami, Alfie and Pieter Vanhuysse (eds) Post-Communist Welfare Pathways. Theorizing Social Policy Transformation in Central and Eastern Europe. Houndmills Basingstoke UK: Palgrave Macmillan, 2009. s. 240 - 259, 20 s. první. ISBN 978-0-230-23026-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Tomasz Inglot, Welfare States in East Central Europe 1919-2004. European Journal of Social Security, Mortsel, Belgium: Intersentia, 2009, roč. 10, č. 4, s. 403-409. ISSN 1388-2627. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Úvod. In Sirovátka T., J. Winkler, M. Žižlavský eds Nejistoty na trhu práce. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 3-8, 6 s. první. ISBN 978-80-7326-172-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Závěr. In Sirovátka T., J. Winkler, M. Žižlavský eds Nejistoty na trhu práce. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 180-188, 9 s. první. ISBN 978-80-7326-172-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Activation policies under conditions of weak governance: Czech and Slovak cases compared. Central European Journal of Public Policy, Praha: CESES UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 4 - 29. ISSN 1802-4866. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Václav KULHAVÝ. Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV v.v.i., 2008, roč. 2, č. 6, s. 15-20. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Tomáš KATRŇÁK, Martin KREIDL a Václav KULHAVÝ. Factors influencing the position of young people on the labour market and changes in mobility chances in the Czech Republic. Working Paper Series, Transeurope project, Bamberg: University Bamberg, 2008, roč. 3, č. 3, s. 1-38. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena BARTÁKOVÁ. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. In Sirovátka, T,. Hora, O. eds. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. s. 63-96, 34 s. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA a Pavel KOFROŇ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. Fórum sociální politiky, Praha: Výykumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2, č. 5, s. 2-8. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Reconciling work and family in the Czech Republic and the role of social policy. Sociological problems, Sofia: Institute of Sociology, 2008, IL, Special Is, s. 77-96. ISSN 0324-1572. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Brno/Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 2008, roč. 44, č. 3, s. 531-555. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 2008, roč. 44, č. 2, s. 113-138. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The new system to follow up the unemployed - statements and comments Czech Republic. In The new system to follow up the unemployed. 2008. vyd. Brusel, Vídeň: European Commission, 2008. s. 65-70, 5 s. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2005-2006 v praxi : závěrečná zpráva rozvojového projektu 2007 "Rozvoj systému sledování kvality na Masarykově univerzitě". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Úvod. In Sirovátka, T., Hora O., eds. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008. s. 9-18, 11 s. první. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Zavádění politiky aktivace v České a Slovenské republice. In WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. první. Brno: Barrister &Principal, 2008. s. 147-164, 18 s. první. ISBN 978-80-87029-49-7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Activation policies and shaping factors in the Czech Republic. In Reshaping Welfare States and Activation Regimes in Europe. první. Brusel: Peter Lang, 2007. s. 241-274, 34 s. P.I.E. Peter Lang. ISBN 978-90-5201-048-9. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. In MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. první. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 85-99, 15 s. ISBN 978-80-210-4439-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy, Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007. s. 144-145, 2 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. New Social Risks and Social Exclusion as a Challenge to Czech Social Policy. European Journal of Social Security, Mortsel: Belgie, 2007, roč. 9, č. 1, s. 55-77. ISSN 1388-2627. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Václav KULHAVÝ. Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. první. Praha: VÚPSV, v.v.i, 2007. 106 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-66-2. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Re-familisation of the Czech family policy and its causes. International Review of Sociology, London: Routledge, 2007, roč. 17, č. 2, s. 319-341. ISSN 0390-6701. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Re-familisation of the Czech family policy and its causes. International Review of Sociology, London: Routledge, 2007, roč. 17, č. 2, s. 319-341. ISSN 0390-6701. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Refamilization of the Czech Family Policy and Its Causes. In Conflict, Citizenship and Civil Society. první. Glasgow: Glasgow University, 2007. s. 198. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Refamilization of the Czech Family Policy and Its Causes. In SAXONBERG, Steven. Conflict, Citizenship and Civil Society. první. Glasgow: Glasgow University, 2007. s. 198. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The individual approach in activation policy in the Czech Republic. In van Berkel, R., Valkenburg, B (eds) Making it personal. Individualising activation services in the EU. Bristol: The Policy Press, 2007. s. 193 - 216, 24 s. první, 1. ISBN 978-1-86134-797-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCYZOVÁ. The Strategy of Social inclusion in the Czech Republic. In Social Policy in Europe: Changing Paradigms in an Enlarging Europe. Wien: Wirtschaft Universitaet Wien, 2007. s. 18. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalization and Deprivation. In Flek Vladislav (ed.) Anatomy of the Czech Labour Market. Praha: Karolinum, 2007. s. 81-96, 16 s. první. ISBN 978-80-246-1316-1. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. "Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 7-13. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis, Routledge, 2006, roč. 8, č. 2, s. 189-206. ISSN 1387-6988. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis, Routledge, 2006, roč. 8, č. 2, s. 189-206. ISSN 1387-6988. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. How to govern and evaluate labour market policies Czech Republic: Statements and comments. In How to govern and evaluate labour market policies. Brussels: EC-DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2006. s. 41-46, 6 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 4, s. 627-655. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Income Poverty and Social Assistance in the Czech Republic After 2000. In The Challenge of Social Inclusion. Brno: Barrister&Principal, 2006. s. 59-76, 18 s. první. ISBN 80-87029-06-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Labour Market Exclusion of Roma in Post-Communist Countries. In The Challenge of Social Inclusion. Brno: Barrister&Principal, 2006. s. 111-132, 22 s. první. ISBN 80-87029-06-2. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2. info

 • KULHAVÝ, Václav a Tomáš SIROVÁTKA. Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. Empirická studie. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. 2006. vyd. Brno: František Šalé - ALBERT, 2006. s. 151-163, 14 s. první, 1. ISBN 80-7326-104-9. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. In Sociální vyloučení a sociální politika. první. Brno: Masarykova univerzita, Výzkumný ústav práce a sociální věcí ČR, 2006. s. 61-74, 24 s. ISBN 80-210-4225-7. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration, Velká Británie: Blackwell, 2006, roč. 40, č. 3, s. 288-303. ISSN 0144-5596. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2006. 279 s. první, 1. ISBN 80-7326-104-9. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Seeking Balance Between Work and Family After Communism. In SAXONBERG, Steven. Haas, L., Wisensale, S.: Families and Social Policy. New York: The Haworth Press, 2006. s. 287-313, 27 s. HaworthPressBooks 1. ISBN 0-7890-3240-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Seeking the Balance Between Work and Family After Communism. Marriage and Family Review, New York, London: Haworth Press, 2006, roč. 39, 3/4, s. 287-313. ISSN 0149-4929. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Seeking the Balance Between Work and Family After Communism. Marriage and Family Review, New York, London: Haworth Press, 2006, roč. 39, 3/4, s. 287-313. ISSN 0149-4929. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social policy and work-family balance after communism. Fribourg: ESPAnet, 2006. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální vyloučení a sociální politika. 2006. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES, Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. 302 s. ISBN 80-87029-06-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Policy of Labour Market and Social Inclusion. In The Challenge of Social Inclusion. Brno: Barrister &Principal, 2006. s. 185-206, 22 s. první. ISBN 80-87029-06-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Service Voucher in Belgium. Statements and Comments. In The Service Voucher in Belgium. první. Brusel: European Commission - DG Empl, 2006. s. 61-66, 6 s. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2003-2004 v praxi : závěrečná zpráva grantu FRVŠ čj. 2605/2005/C/c. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 55 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. De individuele benadering in activeringsbeleid in de republiek Tsjechie. Tijdschrift voor arbeid en participatie, Utrecht: Nhoudsopgave, 2005, roč. 26, 2/3, s. 207-225. ISSN 1388-1558. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. ESPAnet annual conference- stream 1 - Social Policy in Post-communist Countries. 2005. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión ? Documentación Social, Madrid: Carítas Espanola, 2005, roč. 137, abril - ju, s. 37-53. ISSN 0417-8106. info

 • KULHAVÝ, Václav, Tomáš SIROVÁTKA, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Brno: VÚPSV, 2005. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 40-55. ISSN 1213-6204. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. K významu lokálních účelových programů zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 6-9, 4 s. první. ISBN 80-210-3867-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Mennyire megfelelo a szociális juttatások színvonala a Cseh Koztársaságban. Esély, Trsadalom - és szociálpolitikai folyóirat, Budapest: Kiadja a Hilscher Rezso Szociálpolitikai, 2005, roč. 16, č. 3, s. 3-24. ISSN 0865-0810. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. In Ubóstwo i wykluczenie spolczne. první. Warszawa: IPISS, 2005. s. 252-277, 25 s. ISBN 83-87890-65-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel KOFROŇ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Ondřej HORA a Robert TRBOLA. Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU. Praha: VÚPSV, 2005. 172 s. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Republica ceca. Lapproccio individuale nella politica di attivazione. La Rivista delle Politiche Sociali (Italian Journal of Social Policy), Roma: EDIESSE, 2005, II, č. 1, s. 155-177. ISSN 1724-5389. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Václav KULHAVÝ, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV, 2005. 154 s. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v lokální perspektivě. Brno, 2005. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v perspektivě tvůrců českého Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006. Dílčí výzkumná zpráva. Brno, 2005. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance, Praha, 2005, roč. 55, 1-2, s. 54-67. ISSN 0015-1920. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. In Anatomy of the Czech Labour Market: From Over-Employment to Under-Employment in Ten Years ? Working Paper Series 7/2004 Czech National Bank. Praha: Czech National Bank, 2005. s. 54-66, 13 s. Working Papers 7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Životní šance, rodina a sociální politika. In Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. první. Brno: Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR, 2005. s. 18-22, 5 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Aktivní politika zaměstnanosti a strategie zaměstnanosti. In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno, 2004. s. 124-139, 16 s. ISBN 80-210-3565-X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Family policy in the Czech Republic after 1989: from gendered and enforced familialism to gendered and implicit Familialism. In MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal Publ., 2004. s. 97-117, 21 s. vydání první. ISBN 80-86598-67-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Fighting the immesurable ? Adressing the phenomenon of undeclared work in the EU. Czech republic. European Employment Observatory., Luxembourg: European Communities Office, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 61-65. ISSN 1725-5376. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 196-215, 20 s. edice první svazek 1. ISBN 80-210-3565-X. info

 • VAŠÍČEK, Osvald a Tomáš SIROVÁTKA. Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 2004. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 83-86, 4 s. první vyd, 1 svazek. ISBN 80-210-3565-X. info

 • VAŠÍČEK, Osvald a Tomáš SIROVÁTKA. Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. In Winkler, Jiří-Žižlavský, Martin. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. první. Brno: Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí MPSV ČR, 2004. s. 83-86, 4 s. 1 svazek. ISBN 80-210-3565-X. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 61-74, 14 s. ISBN 80-210-3455-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po roce 2000. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. s. 75-91, 17 s. prvni vyd. ISBN 80-210-3455-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Quality in Work: A priority for European employment policy ? Czech republic. European Employment Observatory, Luxembourg: European Cummunities Office, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 150-155. ISSN 1725-5376. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální exkluze. Studie CESES, Praha: UK FSV CESES, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 58-73. ISSN 1801-1640. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. 237 s. prvni vyd. ISBN 80-210-3455-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 240 s. ISBN 80-210-3455-6. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Stabilně dobré uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v praxi. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2004, roč. 12, č. 1, s. 35-37. ISSN 1210-6658. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Stabilně dobré uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v praxi. Noviny Konkurz a Konjunktura, 2004, roč. 6, č. 3, s. 36. ISSN 1214-5300. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Steve Saxonberg: The Czech Republic Before the New Millenium. Sociologický časopis Czech Sociological Review, Praha, 2004, roč. 40, č. 4, s. 547-551. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 140-159, 20 s. ISBN 80-210-3565-X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Výzkumná zpráva. Brno: VÚPSV, 2004. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Aktivní politika zaměstnanosti a strategie zaměstnanosti v České republice. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2A. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Česká republika. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 5-71. info

 • MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA a Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, roč. 39, č. 1, s. 37-54. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? In SIROVÁTKA, Tomáš. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 118-127, 10 s. není. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Exkluze Romů na trhu práce a šance na jejich inkluzi. Sociální studia, Brno: FSS MU, 2003, roč. 3, č. 10, s. 11-34. ISSN 1212-365X. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Family and Family Policy in Transition. 2003. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. Průběžná zpráva z výzkumného pilotního projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Nezaměstnanost a pracovní pobídky. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, Ročník LI, 2003/3, s. 391-406. ISSN 0032-3233. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. In MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 169-183, 15 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 169-183, 15 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu a sociální inkluze. Sociální studia 9, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2003, roč. 5, č. 9, s. 87-106. ISSN 1212-365X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. 2003. vyd. Brno, Praha: MPSV, 2003. 158 s. první. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 220-233, 14 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodinné chování a rodinná politika v České republice. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 37-60, 24 s. ISBN 80-86598-61-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social Inclusion of Romanies: The Potential of the Romany Population and Options for Public Policy in the Czech Republic. In Delivering Public Services in CEE Countries: Trends and Developments. Krakow: NISPAcee, 2003. s. 277-296, 20 s. ISBN 80-89013-11-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, Ročník L, 2002/3, s. 419-435. ISSN 0032-3233. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Diferencovaná rizika nezaměstnanosti. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgetown, 2002. s. 41-60. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). Praha: VÚPSV Praha, 2002. 56 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2002. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Marie VALENTOVÁ. Legitimita redistribuce: ČR v mezinárodním srovnání. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance, Praha: UK FSV Praha, 2002, roč. 52, č. 1, s. 23-35. ISSN 0015-1920. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. 2002: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002. 355 s. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 2002. vyd. Brno: Masarykova univezita a nakladatelství Georgetown, 2002. 350 s. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2307-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Možnosti a strategie nezaměstnaných při hledání práce. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002. s. 63-86. Rubikon, sv.7. ISBN 80-210-2791-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Nezaměstnanost a sociální politika. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR. 2002. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Opinions of Czechs about the Welfare State. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, roč. 38, č. 3, s. 327-344. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 220-233, 14 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Rodina, sociální rizika a sociální politika. In Plaňava Ivo, Pilát, Milan, eds. Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister, Principal, 2002. s. 106-125. ISBN 80-86598-36-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Rodina, sociální rizika a sociální politika. In Plaňava Ivo, Pilát Milan, eds. Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister, Principal, 2002. s. 106-125. ISBN 80-86598-36-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Towards and Efficient Social Safety Net ? (Czech Social Reforms in 1990s). In Central and Eastern Europe in Transition. New York: NOVA Publishers, 2002. s. 22-44, 21 s. ISBN 1-59033-474-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002. s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Aktivní politika zaměstnanosti v druhé polovině devadesátých let. Sociální politika, Praha, 2001, roč. 27, č. 11, s. 17-20. ISSN 0049-0962. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Jak se uplatňují absolventi Masarykovy univerzity v praxi? MF dnes, Praha: MaFra, 2001, 7/265, s. E/11. ISSN 1210-1168. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Měnící se trh práce: problémy a priority. Sociální politika, Praha: MPSV Praha, 2001, roč. 27, č. 1, s. 12-13. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Eleonóra HAMAR. Romští asistenti a romští poradci: krok k řešení problémů romské komunity. Sociální politika, Praha: MPSV Praha, 2001, roč. 27, č. 5, s. 14-15. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Solidarita a sociální dávky. In Dávky sociálního státu (Petr Mareš, ed.). Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Georgetown, 2001. s. 32-42. ISBN 80 210 2624 3. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Solidarita a sociální dávky (chceme vyšší sociální dávky?). In Dávky sociálního státu. Brno: Georgetown, 2001. s. 32-42. Rubikon, sv. 6. ISBN 80-210-2624-3. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Studium skončilo, ale jaká je praxe? Hospodářské noviny, příloha Kariéra, Praha, 2001, roč. 45, č. 178, s. 6. ISSN 0862-9587. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Adequacy of the Social Security System in Transition. The Czech Case. In Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. Budapest: NISPA, 2001. s. 278-299. ISBN 80 89013 03 1. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Mirka WILDMANNOVÁ a Andrea BUBNOVÁ. Česká rodina a sociální dávky. Pohledy, Praha: ČMKOS, 2000, VIII, č. 2, s. 8-12. ISSN 1213-3973. info

 • WILDMANNOVÁ, Mirka, Tomáš SIROVÁTKA a Andrea BUBNOVÁ. Česká rodina a sociální dávky. In Česká sociální politika na prahu 21. století. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 53-71. ISBN 80-210-2307-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 236 s. Spisy Fakulty sociálních studií, sv. 3. ISBN 80-210-2307-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Social transfers and their effect in the transformation period. Eastern European Economics, USA, 2000, roč. 38, č. 6, s. 69-93. ISSN 0012-8775. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální dávky a jejich příjemci: na sociální trampolíně nebo ve slepé uličce? Sociologický časopis, 2000, roč. 36, č. 2, s. 181-199. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Trh práce a vzdělávání. In Vzdělávání brána ka evropské integraci. Brno: Masrykova univerzita v Brně, 2000. s. 346-353. ISBN 80-210-2419-4. info

 • RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Efektivnost české sociální politiky. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, XLVII, č. 6, s. 777-796. ISSN 0032-3233. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Goals, Impacts and Effects of Social Security: An Overview. In Social Security in an Interdisciplinary Perspective. 1999. vyd. Antverpen: MAKLU, 1999. s. 33-53. ISBN 90 6215 679 7. info

 • WILDMANNOVÁ, Mirka, Tomáš SIROVÁTKA a Andrea BUBNOVÁ. K některým otázkám a perspektivám transformace sociální politiky v ČR. In Česká společnost na konci tisíciletí 2. 1. vydání. Praha: KAROLINUM, 1999. s. 35-54. ISBN 80-7184-825-5. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 21-43. ISBN 80-200-0774-1. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sociální práce, Brno: Národní centrum pro rodinu, 1999, roč. 2, č. 5, s. 31-35. info

 • VANOORSCHOT, Wim, Tomáš SIROVÁTKA a Ladislav RABUŠIC. Solidarita a podpora sociálního státu: srovnání České republiky a Nizozemí. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, roč. 35, č. 3, s. 247-268. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Some Obvious and Less Apparent Effects of Social Security System: The Czech Republic. In JABES, Jak. Public Administration and Social Policies in Central and Eastern Europe. 1999. vyd. Ottawa: SIGMA, University of Ottawa, 1999. s. 132-153. ISBN 80-967616-7-6. info

 • RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review, Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Kultivované publikum? Národopisná rrevue, 1998, VIII, č. 1, s. 29-33. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Mzdy nezávisí na prospěchu. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1998, roč. 42, č. 2, s. 52. ISSN 1210-0714. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Rozdíly v uplatnění absolventů Masarykovy univerzity se prohlubují. Brno: Univerzitní noviny, 1998. 3 s. 1. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Social Factors of Unemployment Growth in Industrialized Regions in the Czech Republic. In WODZ, K. Social Aspects of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, 1998. s. 30-55. ISBN 83-226-0826-X. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Social Transfers in the Period of Transformation and Their Effects. Prague Economic Papers, Praha, 1998, č. 4. ISSN 1210-0455. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Sociální transfery v období transformace a jejich účinky. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998, XLVI, č. 4, s. 525-539. ISSN 0032-3233. info

 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 15-43. ISBN 80-200-0703-2. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Kdo hledá, najde. Praha: Ekonom, 1997. 43 s. Ekonom, No 41. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Kdo hledá, najde. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1997, roč. 41, č. 1, s. 43. ISSN 1210-0714. info

 • NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Reflexe uplatnění absolventů vysoké školy. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 4, s. 503-506. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVATKA, Tomáš. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu. Sociologický časopis. Praha: sociologický časopis, 1997. 19 s. Czech Sociological Review, No 2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. K formování dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti v České republice. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 39-50. ISSN 0038-0288. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. K úloze a perspektivám politiky pracovního trhu v České republice. Politická ekonomie : Teorie, modelování, aplikace, Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 25-36. ISSN 0032-3233. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. On the Role and Perspectives of Labour Market Policy in the Czech Republic. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 28-40. ISSN 1210-0455. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Dlouhodobá nezaměstnanost a chudoba v ČR Sborník "O chudobě v České a Slovenské republice". In O chudobě v České a Slovenské republice. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 68-81. ISBN 80-210-1245-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ivo ŘEZNÍČEK. Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. In Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1246-3. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ivo MOŽNÝ. Economic Transformation and Departures from Enterprises. In Economic Transformation and Departures from Enterprises. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1204-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. K perspektivám politiky trhu práce v České republice Sborník "Transformace, stabilizace, růst". In Transformace, stabilizace,růst. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 121-130. ISBN 80-210-1165-3. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Long-term Unemployment in a Semi-rural County. In Long-term Unemployment in a Semi-rural County. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1204-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Nezaměstnanost a sociální marginalizace ve venkovských regionech. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 109-127. ISBN 80-210-0962-4. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Poznámky k selektivitě pracovního trhu v ČR. Národní hospodářství : měsíčník pro hospodářskou politiku, Praha: Federální ministerstvo hospodářství, 1994, roč. 47, č. 11, s. 6. ISSN 0862-7037. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ivo ŘEZNÍČEK. Dlouhodobě nezaměstnaní a jejich pracovní plány. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 11, s. 6. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VLČKOVÁ. Nezaměstnaní absolventi škol. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 2. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Politika zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 9, s. 24. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Projekty nezaměstnanosti v Nizozemí. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 1, s. 25. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Riziková nezaměstnanost. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 6, s. 9. ISSN 0049-0961. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální projekty - proměny skandinávského modelu. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 1993, roč. 18, č. 10. ISSN 0049-0961. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 21:28, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému