Publikace autora: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (učo 170)
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 s. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Petr PAKOSTA a Marie PŘIDALOVÁ. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 134 s. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK a Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu. 2007. URL info

 • MOŽNÝ, Ivo. Jak feminismus zídku kolem kostela přeskočil. Jan Balon a Milan Tuček, editoři. In Chaos a řád ve společnosti a v sociologii. Praha: Vydala Fakulta sociálních věd UK, 2006. s. 51-56, 6 s. ISBN 80-239-9418-2. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 312 s. Studijní texty, sv. 38. ISBN 80-86429-58-X. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Zbyněk VYBÍRAL, Jolana NAVRÁTILOVÁ a Eva POLÁŠKOVÁ. How to Teach Social Sciences? Challenge for 21st Century (international conference). 2005. URL info

 • MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Brněnská anomálie? Brněnská sociologie 1983-1989 - subjektivní historie. Sociologický časopis, Praha, 2004, roč. 40, č. 4, s. 20-30. ISSN 0038-0288. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo. . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s., Praha, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 309-325. ISSN 0031-3815. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Člen Vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí. : resortní grantová agentura, 2004. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Katolická rodina a národní stát: společný osud? Přítomnost [2000-], Praha: Martin Jan Stránský, 2004, roč. 6, č. 4, s. 16-18. ISSN 1211-3883. info

 • MOŽNÝ, Ivo a Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. s. 235-261, 26 s. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8. info

 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 10-30, 21 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Zlatá medaile Masarykovy Univerzity. 2004. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneraní vztahy v mezinárodním srovnání. In Modernizace a česká rodina. první. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 11 - 36, 26 s. ISBN 80-86598-61-6. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Zašto taka lesno: Njakoi semejny osnovanija za nežnata revolucia. Sofia: Ostok - Zapad, 2003. 154 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-61-6. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1. info

 • ILLNER, Michal a Ivo MOŽNÝ. Sociology - Czech Republic. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001. Berlin/Bonn, Budapest: Social Science Information Centre/Collegium Budapest, 2002. s. 405-424. ISBN 3-8206-0139-2. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Vzdělanostně diferencovaná ilegitimita jako symptom pozdní moderny. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 58-63. ISBN 80-86598-36-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Changing the structure of Czech Universities. In Universities and the Bologna declaration : A strategy of change. Brno: VUTIM Press, 2001. s. 82-88. ISBN 80-214-1560-6. info

 • MOŽNÝ, Ivo. "The Elite" - Shifting Terms and Shifting Concepts. The New Presence, Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 16-18. ISSN 7261449. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost v době pozdní modernity. In Česká společnost na konci tisíciletí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. s. 27-37. ISBN 80-7184-825-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Double Squeeze: Some Reasons for and Consequences of the Present Increase in Marriage Age and Decline in Fertility in the Czech Republic. In RICHTER, Rudolf a Sylvia SUPPER. New Qualities in the Lifecourse. Würzburg: ERGON Verlag, 1999. s. 89-105. Řada Familie und Gesellschaft, sv. 3. ISBN 3-933563-09-7. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno? 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 200 s. ISBN 80-85850-80X. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 250 s. ISBN 80-85850-75-3. info

 • MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 94-112. ISBN 80-200-0774-1. info

 • RABUŠIC, Ladislav a Ivo MOŽNÝ. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 92-110. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993. In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3. info

 • MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách. Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 52 s. Research Papers of START. info

 • MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Kouzlo a léčka slova chudoba. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 50-52. ISBN 80-210-1245-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 57 s. Výzkumné studie/Research Papers 9. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. info

 • MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995. 31 s. Occasional Papers in European Studies 7. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách, výzva sociální transformaci. S-OBZOR, 1994, roč. 3, č. 3, s. 22-31. ISSN 1210-6089. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Pokus o mimoekonomické vysvětlení současné plné zaměstnanosti v Českých zemích. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 463-473. ISSN 0038-0288. info

 • MOŽNÝ, Ivo. Tak jsem byl dekonstruován. S-OBZOR, 1994, roč. 3, č. 3, s. 47-48. ISSN 1210-6089. info

 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family in Transition from Social to economic Capital. In Sborník prací. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 15-24. ISBN 80-0231-512-2. info

 • MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. Unmarried Cohabitation in Czechoslovakia. Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, August 1992, 1993, roč. 28, August 92S, s. 107-117. ISSN 1210-3861. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 22:40, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému