Publikace autora: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (učo 2173)
 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Aplikace metod a technik výzkumu při evaluaci programů. In Hora O., Suchanec, M. a Žižlavský, M. Evaluační výzkum. První vyd. Brno: MUNIPress, 2014. s. 11-16, 6 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Evaluace programu ve stadiu plánování. In Hora, O., Suchanec, M. a Žižlavský, M. Evaluační výzkum. První vyd. Brno: MUNIPress, 2014. s. 43-61, 19 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info

 • HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. První vyd. Brno: MUNIPress, 2013. 90 s. ISBN 978-80-210-6581-9. Čítárna Munispace info

 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 s. ISBN 978-80-210-5601-5. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Interpretace změn politiky po vstupu České republiky do Evropské unie. In Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, muniPRESS, 2011. s. 167-179, 13 s. ISBN 978-80-210-5601-5. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Rovná sazba daně a finanční pobídka k práci. IVRIS Papers, Brno: IVRIS, 2010, roč. 2010, č. 1. ISSN 1803-0343. URL info

 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009. info

 • HORA, Ondřej a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Na okraji trhu práce: vnímání vlastního postavení na trhu práce nezaměstnanými a marginalizovanými pracovníky. In Nejistoty na trhu práce. První. Boskovice: ALBERT, 2009. s. 80-117, 38 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Ekonomická efektivnost poskytování sociálních služeb a jednání řadových pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 72-81. ISSN 1213-6204. info

 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Hodnocení programů z hlediska partnerství a adekvátního plánování. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 208-217, 10 s. ISBN 80-210-3867-5. info

 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5. info

 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Faktory a úroveň motivace k zaměstnání. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 87-99, 13 s. První. ISBN 80-210-3565-X. info

 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Pracovní identita a postoje zaměstnanců úřadů práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 186-195, 10 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X. info

 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 216-230, 15 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10, 4 s. První. ISBN 80-210-3565-X. info

 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Institucionální předpoklady politiky trhu práce. první. Brno: MU, 2003. 155 s. Moderní společnost. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. ISBN 80-210-3110-7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Nezaměstnanost a pracovní pobídky. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, Ročník LI, 2003/3, s. 391-406. ISSN 0032-3233. URL info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci. Sociální práce/ Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 83-90. ISSN 1213-624. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Poměry náhrady pracovních příjmů nezaměstnaných. In SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 184 do 191, 8 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, Ročník L, 2002/3, s. 419-435. ISSN 0032-3233. URL info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Základy ekonomie. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. 82 s. ISBN 80-210-2760-6. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Proměny pohledu na cenu a vývoj ekonomie. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 6, s. 861-862. ISSN 0032-3233. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Ekonomická teorie a realita transformace. In Česká společnost na konci tisíciletí. Praha: Karolinum, 1999. s. 183-189. svazek 1. ISBN 80-7184-825-5. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Mediální a logický význam kategorie veřejný zájem. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. Brno: ESF MU Brno, 1999. s. 81-86. ISBN 80-210-2236-1. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Mikroekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 121 s. ISBN 80-210-1100-9. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Příklady k úvodnímu kursu ekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 35 s. ISBN 80-210-0947-0. info

 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Cvičení k Úvodu do ekonomie a Základům makroekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 62 s. ISBN 80-210-0752-4. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 9. 2017 23:23, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému