Publikace autora: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (učo 22034)
 • VACKOVÁ, Barbora. Co znamená "doma"? In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Výroční konference ČGS. 2016. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1. vyd. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. s. 83-117, 35 s. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. doi:10.3726/978-3-653-06452-0. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora. Hledání města: Kde se potkává člověk, stavba a plán? In Člověk, stavba, územní plánování 10. 2016. info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. ”How to wind the clock of the day?” Solo living phenomena and the various stabilities of home. Home Cultures: The Journal of Architecture, Design and Domestic Space, BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 2016, roč. 13, č. 3, s. 225-254. ISSN 1740-6315. doi:10.1080/17406315.2016.1258124. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora. Materie a paměť: Sociologický workshop projektu "Průmyslové město". 2016. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Modern Art, Architecture and Urbanism in the Frame of Two Ideological Regimes: Modes of Dealing with Cultural Contradictions and Continuities in the Bata Company Town of Zlín. In 3th ISA Forum of Sociology. 2016. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Acclamation of solitude or disapproval of loneliness? The phenomenon of one member households through the lenses of episodic home ethnography. In European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2015: Housing and Cities in a time of change: Are we focusing on People? 2015. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Bezbřehý čas? Organizace času a prostoru lidí, kteří žijí sami. In Konference "Koncepty času a rytmu v sociálněvědním výzkumu". 2015. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. Čas(y) měst: 100 let urbánních studií. V. brněnská konference urbánních studií. 2015. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora. Čí je to sídliště? Biograf, Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62. ISSN 1211-5770. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Město a sólisté. In Čas(y) měst: V. brněnská konference urbánních studií, FSS MU, Brno, 12. - 14. 11. 2105. 2015. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 13-32. ISSN 1214-813X. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Domov lidí, kteří žijí sami. 2014. info

 • GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Missing Bodies? The Visual Landscape of Home and Its Meanings to Solo-Living People. In ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan. 2014. ISA World Congress of Sociology info

 • KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Barbora VACKOVÁ, Lukáš KALA a Lucie GALČANOVÁ. Proměny domova: prostory, přináležení a nové formy vztahů. 2014. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. 1. vyd. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 167-188, 22 s. ISBN 978-80-246-2733-5. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014. 264 s. ISBN 978-80-210-8123-9. Online knihkupectví Munipress info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Spatial and temporal organisation of work and non/work in the context of solo-living home-making. In Conference of European Network for Housing Research: Beyond Globalisation. 2014. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The factory city of interwar period as a gendered space: the case of Zlín, Czech Republic. In 12th International Conference on Urban History, Cities in Europe, Cities in the World, Lisbon, 2014. 2014. EAUH 2014 info

 • VACKOVÁ, Barbora a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Domov samostatně žijících lidí. In Dvě společnosti - dvě sociologie. Konference ČMSS. 2013. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Domov samostatně žijících osob. In Město a domov. IV. brněnská konference urbánních studií. 2013. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Idea bydlení za městem a koncept zahradního města. In Martin, Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Sub Urbs: Krajina, Sídla. Lidé. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 37-60, 24 s. ISBN 978-80-200-2226-4. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Slavomíra FERENČUHOVÁ, Lucie GALČANOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ. Město a domov: IV. brněnská konference urbánních studií. 2013. Město a domov info

 • VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Normotvorba: právní pole jako dynamický heteronomní prostor. In Miroslav Tížik. Pierre Bourdieu ako inšpirácia pro sociologický výskum. 1. vyd. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013. s. 196-213, 18 s. ISBN 978-80-85544-77-0. info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Konference Company Towns of the Baťa Concern. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. ISSN 0038-0288. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 237-252, 16 s. ISBN 978-80-244-3023-2. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Historic mass-produced housing and the contemporary consumer: Bata's blue-collar houses in Zlín. In SIEF 2011: the 10th international SIEF congress - People make places - ways of feeling the world. 2011. URL info

 • ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. Jazyk, zkušenost, právní hermeneutika (jako součást vztahu práva a společnosti). In Právo a jeho prostredie. 2011. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Jazyk, zkušenost, právní hermeneutika (jako součást vztahu práva a společnosti). In Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, Slovac Academic Press, 2011. s. 205-215, 16 s. ISBN 978-80-8095-072-9. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Konference Non-human in Anthropology, Praha, 4.–5.12.2010. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 197-199. ISSN 0038-0288. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu. In Třetí město. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011. s. 187-215, 29 s. ISBN 978-80-7465-015-4. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Privacy, power and materiality. In The international conference "Company Towns of the Baťa Concern". 2011. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Reprezentace suburbanizace v populární kultuře. In Třetí město. 2011. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Slavomíra FERENČUHOVÁ. Třetí město. 1. vyd. Brno, Červený Kostelec: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2011. 228 s. ISBN 978-80-210-5834-7. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Martin ŠKOP. Tvorba práva: boj v právním poli a jeho aktéři. In Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume. 2011. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. In Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. 2011. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora, Slavomíra FERENČUHOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. 281 s. ISBN 978-80-87378-44-1. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Inovace, rutiny a cihly: Současnost zlínského baťovského bydlení. In Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. s. 77-112, 36 s. ISBN 978-80-87378-44-1. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Místo pro všechny? Menšiny v modernistickém městě. In Menšinová krajina vzpomínání v Evropském městě: Konkurenční společnosti paměti. 2010. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora. Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 171 s. EDIS, svazek 6. ISBN 978-80-210-5252-9. info

 • VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Prožitek místa: Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Mezinárodní tematologická konference: MÍSTO – PROSTOR – KRAJINA. 2010. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Sociálně-prostorové vyčleňování v lokálních politikách a správní praxi: Aspekt připsané etnicity. In Sborník z Jihomoravské konference k problematice chudoby a sociálního vyloučení. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2010. 26 s. info

 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia 3/2010 Československé město. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010. 152 s. ISSN 1214-813X. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Za čistší město. In Jihomoravská konference k problematice boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 2010. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Cizinec v ideální společnosti. In Město: proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009. s. 13-30, 18 s. ISBN 978-80-86818-86-3. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Everyday Life in a Materialized Urban Utopia. In International Symposium: A Utopia of Modernity: Zlín. 2009. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Changes in Housing Culture in Zlín. In Klingan, K., Gust, K. 2009. A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City. Berlin: Zipp - German-Czech Cultural Projects, Jovis, 2009. 5 s. ISBN 978-3-86859-034-0. URL info

 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Barbora (eds.) VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita, 2009. 252 s. ISBN 978-80-210-4866-9. info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Současnost zlínského baťovského bydlení. In Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 2009. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Společenský řád v utopii: zamyšlení nad "pluralizmem moci". In Pluralizmus moci a práva. 2009. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Společenský řád v utopii: zamyšlení nad "pluralizmem moci". In Pluralizmus moci a práva. 1. vyd. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2009. s. 89-101, 13 s. ISBN 978-80-970144-3-8. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, roč. 11, č. 2, s. 311-337. ISSN 1212-8112. Plný text na webu Lidé města/Urban People info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Everyday Life in Materialized Urban Utopia: Contemporary Changes in Standardized Blue-collars‘ Housing in the City of Zlin. In Home & Urbanity: Cultural perspectives on housing and everyday life. 2008. info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. IVRIS Papers, Brno: IVRIS, 2008, roč. 03, č. 02, s. 1-23. ISSN 1803-0343. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Rezidentnaja suburbanizacija v postkomunisticheskoj Cheshskoj Respublike, jejo korni i tradicii. In Nerijus Milerius, Benjamin Cope (Eds.) 2008. PS Landshafty: optyki gorodskich issledovanii. 1. vyd. Vilnius: European Humanities University, 2008. s. 380 - 404, 25 s. Vizual'nye i kul'turnye issledovaniia. ISBN 978-9955-773-22-1. info

 • ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. The Concept of Nationality in Courts Decisions. In Nation Über Alles. Processes of Reconstruction and Reconstitution of the Term Nation in Central Europe. 1. vyd. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry., 2008. s. 123-137, 15 s. Studies and Opinions. ISBN 978-80-970088-7-1. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Village?... that´s when I know everyone in the bus (Contribution of Urban Sociology to the Research on Countryside). Majerová, V. (Ed.). In Venkov je náš svět – Countryside - Our World. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 584 - 595, 11 s. ISBN 978-80-213-1851-9. info

 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Vyprávěný Zlín: Příběhy každodenního života v materializované utopii. In Evropské město - mýtus - identita. 2008. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Ideální město, ideální společnost. In Město: Proměnslivá ne/samozřejmost. 2007. URL info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE; ZO ČSOP Veronica, 2007. s. 19-23, 5 s. ISBN 80-8638-688-0. info

 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Mezi městem a venkovem - očekávání a realita života "blízko přírodě" ve výpovědích interurbánních migrantů. In Venkovská krajina 2007. 2007. info

 • VACKOVÁ, Barbora. "V síti" O existenci města v globálním prostoru. (Eds.). In MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 1. vyd. Brno: MU, MPÚ, 2007. s. 283-296, 14 s. ISBN 9788021044395. info

 • VACKOVÁ, Barbora. "Co možná nejvíce světla, vzduchu, radosti a jednoduchosti..." Prvky utopického myšlení v historii městského plánování. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 97-115. ISSN 1214-813X. text v pdf info

 • VACKOVÁ, Barbora. Network society theory as a contribution to the discussion about social exclusion. In Cyberspace 2005. I. Brno: Právnická fakulta MU, 2006. s. 197-201, 4 s. ISBN 80-210-4060-2. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Průvodce po cestách rozumu. Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů, 2006, roč. 1., 1., s. 82-85. ISSN 1801-9978. info

 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Michaela ŠULEŘOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Sociální studia 2/2006: Město. Brno: FSS MU, 2006. info

 • VACKOVÁ, Barbora. "V síti" O existenci města v globálním prostoru. In Sociální reprdukce a integrace: ideály a meze. 2006. info

 • VACKOVÁ, Barbora. E-topia: hledání nových forem. Revue pro média 12/13, Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005, V, 12/13, s. 49-51. ISSN 1214-7494. info

 • VACKOVÁ, Barbora. Média veřejné služby. Revue pro média, Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, roč. 07/IV, březen, s. 50-55. ISSN 1214-7494. URL info

 • VACKOVÁ, Barbora. Nová sociologie žurnalistiky. Revue pro média, Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, roč. 08/IV, červen, s. 36-37. ISSN 1214-7494. URL info

 • CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. CNN - globální médium, nebo výnosné podnikání? Host- Revue pro média 04, Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII/2002, č. 10, s. 25-27. ISSN 1211-9938. URL info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 9. 2017 13:05, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému