Publikace autora: PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (učo 22818)
 • HORÁK, Pavel. Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018, roč. 12, č. 1, s. 2-19. ISSN 1803-7488. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Care policies and governance in the Czech Republic and Norway. In Sirovátka, T., Válková, J.. Understanding care policies in changing times: experiences and lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. s. 55-86, 32 s. Sociology series, Volume No. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Childcare policy in the Czech Republic and Norway : two countries, two paths with many possibilities. Central European Journal of Public Policy, Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, Center for Social and Economic Strategies, 2017, roč. 11, č. 2, s. 43-60. ISSN 1802-4866. doi:10.1515/cejpp-2016-0035. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. URL info

 • HORÁK, Pavel, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Comparison of child-care in Norway and in the Czech Republic. : INNCARE, 2016. WP2. info

 • HORÁK, Pavel. Péče o děti v České republice: vývoj systému a aktuální problémy. 2015. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review, 2015, roč. 47, č. 5, s. 451-473. ISSN 0049-1225. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014. 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 143-161, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 163- 179, 17 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 181-200, 20 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014. 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info

 • HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-7489-7. info

 • HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-7489-7. info

 • HORÁK, Pavel. Role projektů financovaných z Evropského sociálního fondu v české politice zaměstnanosti. In Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. s. 97-142, 46 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 45, č. 2, s. 128-149. ISSN 0049-1225. info

 • HORÁK, Pavel. Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů na regionální a lokální úrovni. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 6, č. 4, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info

 • HORÁK, Pavel. Realizace veřejných programů a sociálních služeb na regionálních trzích práce optikou stability a flexibility státních a nestátních organizací. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 6, č. 2, s. 9-17. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁK, Pavel. Stabilita a flexibilita organizací zainteresovaných do administrace a realizace aktivních programů a sociálních služeb na lokálních trzích práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, muniPRESS, 2011. s. 75-122, 48 s. 1. verze. ISBN 978-80-210-5601-5. info

 • HORÁK, Pavel. Uplatňování sociálního partnerství při realizaci aktivní politiky na regionálních a lokálních trzích práce. In Konference "Monitoring politiky zaměstnanosti a trhu práce", Brno. 2011. info

 • HORÁK, Pavel. Možnosti a aktuální způsoby realizace aktivační politiky na trhu práce ve dvou regionech ČR: výpovědi expertů z úřadů práce a z nestátních organizací. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 186-198, 13 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 5, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁK, Pavel. Pracovní nejistoty uchazečů o zaměstnání a veřejné služby zaměstnanosti v různých regionech ČR. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 7, č. 2, s. 45-69. ISSN 1214-813X. info

 • HORÁK, Pavel. Implementace české aktivační politiky na lokální úrovni a princip individualizace. In Nejistoty na trhu práce. První. Boskovice: Albert, 2009. s. 148-179, 32 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info

 • HORÁK, Pavel. Možnosti a aktuální způsoby realizace aktivační politiky na trhu práce ve dvou regionech ČR. In Konference "Monitoring politiky zaměstnanosti a trhu práce". 2009. info

 • HORÁK, Pavel. Možnosti a aktuální způsoby realizace aktivační politiky na trhu práce ve dvou regionech ČR. Reflexe expertů o využívání dostupných zdrojů a spolupráci úřadů práce s vnějšími aktéry. 2009. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁK, Pavel a Václav KULHAVÝ. Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z vnitro-organizační perspektivy. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, II., č. 2, s. 2-9. ISSN 1802-5854. info

 • KULHAVÝ, Václav, Pavel HORÁK, Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ a Lenka ŠVIHELOVÁ. Možnosti hodnocení dopadů národních programů a projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Analytická studie. Praha: NVF, 2008. 256 s. info

 • HORÁK, Pavel. Přístupy analýzy politiky ke zkoumání změny cílů veřejných programů na lokální úrovni. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2008, XV., č. 1, s. 29-48. ISSN 1211-3247. info

 • HORÁK, Pavel. Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. Časopis Sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2008, roč. 7, č. 4, s. 106-123. ISSN 1213-6204. info

 • HORÁK, Pavel. Zkušenosti uchazečů o zaměstnání s poradenskými službami úřadů práce (srovnání tří českých regionů). Analytická studie. Praha: NVF, 2008. 53 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy, Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007. s. 144-145, 2 s. info

 • HORÁK, Pavel. Osoby společensky nepřizpůsobené. In Konference ke Komunitnímu plánování magistrátu města Brna. 2007. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. "Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 7-13. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁK, Pavel. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu “společensky nepřizpůsobení”. Brno: CKP MMB, ASVSP, 2007. 18 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006. info

 • HORÁK, Pavel. Expertíza pro cílovou skupinu "Osoby společensky nepřizpůsobené". Brno: CKP MMB, ASVSP, 2006. 39 s. info

 • HORÁK, Pavel. Změna cílů státních sociálních programů v průběhu jejich implementace street-level byrokraty. In Konference "Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze". 2006. info

 • HORÁK, Pavel. Cíle a funkce individuálních akčních plánů zaměstnanosti reflexí aktérů vybraných úřadů práce. In TOKÁROVÁ, Anna, Jozef KREDÁTUS a Vladimír FRK. Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov: FF Prešovské univerzity, 2005. s. 694-704, 11 s. ISBN 80-8068-425-1. info

 • HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. s. 30-58, 29 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247. info

 • HORÁK, Pavel. Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup? Časopis sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2004, roč. 2, č. 1, s. 85-90. ISSN 1213-6204. info

 • HORÁK, Pavel. Naplňování standardů kvality sociálních služeb na úřadech práce. Časopis Sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2004, roč. 3, č. 3, s. 111-123. ISSN 1213-6204. info

 • HORÁK, Pavel a Jiří WINKLER. Personální kapacita veřejných služeb zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 160-70, 11 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X. info

 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Pracovní identita a postoje zaměstnanců úřadů práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 186-195, 10 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X. info

 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 216-230, 15 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X. info

 • HORÁK, Pavel. Rozhodovací volnost úředníků veřejné a sociální politiky na státní a lokální úrovni. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2004, XI., č. 1, s. 35-51. ISSN 1211-3247. info

 • HORÁK, Pavel. Implementation of Labour Market Policy and its Modification in Line of Public Employment Agencies. In The 4th International Conference of PhD Students. Miskolc: Miskolc University, 2003. s. 105-110, 6 s. ISBN 963-661-585-3. info

 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Institucionální předpoklady politiky trhu práce. první. Brno: MU, 2003. 155 s. Moderní společnost. info

 • HORÁK, Pavel. Poruchy implementace v linii úřadů práce reflexí registrovaných nezaměstnaných. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2003. s. 234-249, 16 s. FSS. ISBN 80-210-3048-8. info

 • HORÁK, Pavel. Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti v EU po roce 1997. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Praha a Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Národní vzdělávací fond, 2003. 13 s. info

 • HORÁK, Pavel. Poruchy implementace v linii úřadů práce reflexí registrovaných nezaměstnaných. In Konference „Nezaměstnaní a sociální politika v ČR“. 2002. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 15:13, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému