Publikace autora: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A. (učo 41641)
 • KLVAŇOVÁ, Radka. ‘The Russians are back’: Symbolic boundaries and cultural trauma in immigration from the former Soviet Union to the Czech Republic. Ethnicities, 2018, Neuveden, January 2018, s. 1-20. ISSN 1741-2706. doi:10.1177/1468796817752740. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. The Brother of the Other : Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. 167 s. EDIS: Publication series - Faculty of Social Studies, Masaryk University, vol. 16. ISBN 978-80-210-8577-0. web nakladatele info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. The Brother of the Other. Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 167 s. EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 16. ISBN 978-80-210-8577-0. info

 • KAŠPAROVÁ, Irena a Radka KLVAŇOVÁ. Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání. Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 4, s. 377-398. ISSN 0049-1225. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. The return of the Russians: Immigrants from the former Soviet Union in the Czech republic and the cultural trauma of ´1968´. In Conference Identities in Conflict, Conflict in Identities. 2015. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. The Brother of the Other: Towards a Postcolonial Perspective on Migration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic? In Conference CASA Transition 2.0? Anthropology of the world(s) in reform. 2014. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Proměna pojetí integrace migrantů v ČR. In Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium, 2011. s. 263-273, 11 s. ISBN 978-80-87284-07-0. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Koncept integrace imigrantů a koncepce integrace cizinců. In Migrace a kulturní konflikty, 22.4.2010, PF UK Praha. 2010. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka, Alice ČERVINKOVÁ a Kateřina SIDIROPULU JANKŮ. Migrations - Knowledge Production/Policy Making. 2010. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Other Migrants and Migrants´ Others: Cultural citizenship and migration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic. In Evolution of the migratory interactions of the EU and Central and Eastern European countries”, 24 – 26 September 2010, Odessa. 2010. info

 • HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Boundaries in motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Dilemmas of Belonging in Transnational Perspective: Migrants from the Former Soviet Union in the Czech Republic. In Diasporas, Migration and Identities: Crossing Boundaries, New Directions, University of Surrey, 11-12 June 2009. 2009. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Moving Through Social Networks: The Case of Armenian Migrants in the Czech Republic. International Migration, 2009, roč. 48, č. 2, s. 103-132. ISSN 0020-7985. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Negotiating belonging in transnational social fields: Migrants from the former Soviet Union in the Czech Republic. In ESA conference European Society or European Societies? 2009. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 6, č. 1, s. 91-111. ISSN 1214-813X. info

 • HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Rethinking Contemporary Migration Events:Multidisciplinary Perspectives. In Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. s. 9-28, 19 s. Sociology Series, Volume No.8. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Rethinking the Concept of Inclusion/Exclusion of Migrants: Ways of Belonging and Non-belonging in Transnational Social Fields. In Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2009. s. 105-134, 20 s. Sociology Series, Vol. no 8. ISBN 978-80-7325-191-8. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Radim MARADA. Sociální studia 1/2009 - Transnacionalismus. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009. ISSN 1214-813X. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Conceptualizing inclusion/exclusion of migrants in a transnational perspective: ways of belonging and non-belonging in a transnational social field. In Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. Masarykova univerzita, Telč. 2008. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Etnicity a přináležitosti v biografiích a etnografiích. Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2008, roč. 45. ISSN 1211-5770. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 16-20. ISSN 1802-5854. info

 • CZAJKOWSKA, Hana, Radka KLVAŇOVÁ, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Michal VAŠEČKA. Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. 2008. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Diskriminace a média. Uprchlíci, migranti a další cizinci na stránkách českého tisku. 2007. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007. info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Migrants in the Networks of Social Relations: A Case Study of the Migrants from Armenia Living in Brno. In Life in Motion; Masaryk University. 2007. info

 • VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007. URL info

 • KLVAŇOVÁ, Radka. Uprchlíci v zahraničí na stránkách českého tisku. In Cizinci, našinci a média. Praha: Multikulturní centrum, 2007. s. 25-36, 12 s. ISBN 80-239-8475-6. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se zaměstnáváním v České republice. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 136-138. ISSN 1213-6204. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 01:23, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému