Publikace autora: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (učo 54472)
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU: from Neglect to Rejection. European Journal of Social Security, Mortsel, Belgium: Intersentia, 2011, roč. 10, č. 1, s. 161-177. ISSN 1388-2627. info

 • TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Gender Division of Work and the Labour Market Re-entry of the Czech Women after the Parental Leave. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2010, roč. 42, č. 3, s. 191-212. ISSN 0049-1225. URL info

 • TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 240 s. EDIS svazek 4. ISBN 978-80-210-5012-9. info

 • TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti. Sociální práce/Sociálna práca, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 91-99. ISSN 1213-6204. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena BARTÁKOVÁ. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. In Sirovátka, T,. Hora, O. eds. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: Franišek Šalé - Albert, 2008. s. 63-96, 34 s. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • KULHAVÝ, Václav, Pavel HORÁK, Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ a Lenka ŠVIHELOVÁ. Možnosti hodnocení dopadů národních programů a projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Analytická studie. Praha: NVF, 2008. 256 s. info

 • PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena. Problémy přechodu žen na trh práce po rodičovské dovolené. In Sirovátka, T., Hora, O. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008. s. 175-206, 32 s. první. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Reconciling work and family in the Czech Republic and the role of social policy. Sociological problems, Sofia: Institute of Sociology, 2008, IL, Special Is, s. 77-96. ISSN 0324-1572. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena a Blanka PLASOVÁ. Mechanizmy rozhodování žen s vysokoškolským vzděláním o přechodu z rodičovské dovolené na trh práce. In Mareš, P., Hofírek, O. (eds.) Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 131-150, 20 s. ISBN 978-80-210-4439-5. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena a Blanka PLASOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko v ČR. In Konference Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti, Národní program výzkumu II. 14.11.2007, Brno Hotel Continental. 2007. info

 • KULHAVÝ, Václav a Helena BARTÁKOVÁ. Rodina a zaměstnání II.Mladé rodiny. (Deskriptivní fáze analýzy). první. Praha: VÚPSV, v.v.i, 2007. 82 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-62-4. URL info

 • BARTÁKOVÁ, Helena. Postavení žen na trhu práce v České republice a v dalších zemích Evropské Unie. In Sirovátka T. et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT, 2006. s. 203-231, 29 s. ISBN 80-7326-104-9. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena. Potenciál inkluzivních politik ve vztahu k romským komunitám. In Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (eds.) Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov: Grafotlač Prešov, 2005. s. 256-264, 9 s. ISBN 80-8068-425-1. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena. Znevýhodnění žen s dětmi na trhu práce. In Winkler, J., Klimplová, L., Žižlavský, M. (eds.) Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 91-103, 13 s. ISBN 80-210-3867-5. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena. Process of European Union Eastern Enlargement and Formation of the New European Identity. NISPAcee Newsletters, Bratislava: NISPAcee, 2004, roč. 11, č. 4, s. 1-6. info

 • BARTÁKOVÁ, Helena. Příslušníci romských komunit na trhu práce v perspektivě marginalizace a sociální exkluze. In Šimíková, I., Vašečka, I. a kol. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje jejich integrace. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 29-65, 36 s. Sociologie a média. ISBN 80-7364-009-0. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:26, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému