Publikace autora: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (učo 5918)
 • SZALÓ, Csaba. Cultural trauma, habitus and other traces of the past. In 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 2017. info

 • SZALÓ, Csaba. Paměť míst : Kulturní sociologie vzpomínání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 184 s. Studie. ISBN 978-80-7419-181-7. info

 • SZALÓ, Csaba. From Ruins to Places: On the Relationship of Cultural Sociology to Phenomenology. In International Sociological Association RC16 Sociological Theory Conference. Selwyn College, Cambridge University. 2016. info

 • SZALÓ, Csaba. Historical Consciousness Today: Beyond Historicism and Phenomenology. In ESA Social Theory Conference "Rethinking social change". 29-30. August 2016, Barcelona, Spain. 2016. info

 • SZALÓ, Csaba. Social Theory: Back to Phenomenology and Hermeneutics. In 12th Conference of European Sociological Association Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 25-28.08.2015, Prague. 2015. info

 • RAPOŠOVÁ, Ivana, Apolónia SEJKOVÁ a Csaba SZALÓ. Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov. In Konference Masarykovy české sociologické společnosti. 2015. info

 • SZALÓ, Csaba. Cultivating interpretive communities: on the performance of urban memory in museums and theatres. In Advancing Cultural Sociology CCS Anniversary Conference. 2014. info

 • SZALÓ, Csaba. European Identity Politics. In Michael T. Gibbons. The Encyclopedia of Political Thought. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc., 2014. s. 1176-1178, 3 s. Political Philosophy and Theory. ISBN 978-1-118-47439-6. URL info

 • SZALÓ, Csaba. European Identity Politics. In The Quest of “European Identity” as a new Challenge for Social Theory, ESA Social Theory Conference. 2014. info

 • VIDO, Roman a Csaba SZALÓ. Paměť a náboženství - pracovní seminář sekce Sociologie náboženství při MČSS a Katedry sociologie FSS MU. 2014. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního traumatu. In Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. s. 195-210, 16 s. Limes. ISBN 978-80-246-2689-5. info

 • SZALÓ, Csaba. Contemporary Cultural Critique, Urban Memory and the Displacement of Originary Violence. 2013. info

 • SZALÓ, Csaba. From Cultural Hermeneutics to Social Criticism. In Crisis, Critique and Change, 11th Conference of European Sociological Association, Torino. 2013. info

 • SZALÓ, Csaba, Apolónia SEJKOVÁ a Ivana RAPOŠOVÁ. Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 4, s. 79-105. ISSN 1214-813X. info

 • SZALÓ, Csaba. "Conflicts of interpretation and the internal diversity of interpretive communities.". In Cultures and Civilizations in the Contemporary World - International Sociological Association, Sociological Theory Midterm Conference, June 27-29, 2012 Trento, Italy. 2012. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Crisis and Critique - Social Theory Conference (RN29), European Sociological Association. 2012. info

 • SZALÓ, Csaba. Critical Cosmopolitanism and Social Performance. Theory, Sydney: International Sociological Association, 2012, roč. 2012, 1-2, s. 9-12. info

 • SZALÓ, Csaba. "Diverzita významů, perspektiv a interpretačních komunit: případ míst vzpomínání.". In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (Qualitative Approach and methods in the sciences of man), 23-24.1.2012, Bratislava, Slovensko. 2012. info

 • SZALÓ, Csaba. "Koselleck’s “Critique and Crisis” and its Actuality". In Crisis and Critique - Social Theory Conference, European Sociological Association, September 6 - 8, 2012, Athens, Greece. 2012. info

 • SZALÓ, Csaba. Projekt kritické sociální vědy, kritika hermeneutiky a nevyhnutelnost překladu. In Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume / The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research, SAV Bratislava 8-9.11.2012. 2012. info

 • SZALÓ, Csaba. The rise of a cosmopolitan urban memory. In Cosmopolitanism, Public Space and Recognition. November 22.-23. 2012, University Paris Ouest Nanterre, Paris, France. 2012. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Twelfth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2012. URL info

 • SZALÓ, Csaba. "Social theories, local meanings and the concept of denationalization". In 10th Conference of European Sociological Association. Social Relations in Turbulent Times, Geneva. 2011. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Symbolická moc, performativní diskurz a etnické dělení sociálního světa. In Konference "Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume", Bratislava, 10-11.11.2011. 2011. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Eleventh Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2011. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Critical Cosmopolitanism and Social Performance. In XVII ISA World Congress of Sociology Sociology on the Move Gothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010 Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts. 2010. URL info

 • SZALÓ, Csaba. "Memorials, atavistic memory projects and ungraspable identities". In ESA Social Theory Conference, Controversies in Context, Praha. 2010. info

 • SZALÓ, Csaba. Symbolická alchymie na literárním poli. In Pravida umění : Geneze a struktura literárního pole. Brno: Host, 2010. s. 447-473, 26 s. Teoretická knihovna sv. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Tenth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2010. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Vzpomínání a paměť. 1/2010. Brno: Sociální studia, 2010. info

 • SZALÓ, Csaba. Methodological nationalism as a tool for interpretation and scientific performance. In “ 9th Conference of European Sociological Association, European Society or European Societies? 2009. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Ninth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2009. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu. Sociální studia, Brno, 2009, roč. 6, č. 1. ISSN 1214-813X. info

 • SZALÓ, Csaba. Transnational Migrations: Cross-Border Ties, Homes and Theories. In Boundaries in Motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: CDK, 2009. s. 29-50, 21 s. Sociologická řada, svazek č. 8. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • SZALÓ, Csaba. Cosmopolitan memories: Mapping the conceptual boundaries of cosmopolitanism. In Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference; Innsbruck. 2008. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Eighth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2008. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference. 2008. info

 • SZALÓ, Csaba. Transnational Migrations: Cross-Border Ties, Homes, and Theories. In Migrations: Rethinking Contemporary Migration Events - 1st International Conference, Telč. 2008. info

 • ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27. ISSN 1214-813X. info

 • HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88. ISSN 0038-0288. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Seventh International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2007. info

 • SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9. info

 • SZALÓ, Csaba. Transnational migration, cosmopolitanisation and cultural critique. In 8th Annual Conference of the European Sociological Association, Conflict, Citizenship and Civil Society. 2007. info

 • SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 145-161. ISSN 1214-813X. info

 • SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X. info

 • MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Sixth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2006. info

 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 245-265, 20 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2. info

 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006. s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6. info

 • MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fifth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2005. info

 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, 1., s. 67-82. ISSN 1214-813X. info

 • SZALÓ, Csaba. Európai identitás a modern identitáspolitika kontextusában. Café Bábel, Budapest, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 51-63. ISSN 1215-508X. info

 • MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fourth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2004. info

 • SZALÓ, Csaba. Svádění ke kulturní asimilaci a resistence vůči ní: o dynamice sociální inkluze maďarské menšiny jižního Slovenska. In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2004. s. 217-234, 17 s. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6. info

 • SZALÓ, Csaba. Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis významů a identit. Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 27-41. ISSN 1214-813X. info

 • SZALÓ, Csaba. Etno-nostalgie versus modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 214-235, 21 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info

 • SZALÓ, Csaba a Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 235 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info

 • SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1. info

 • SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. Sociální studia, Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, roč. 9, č. 1, s. 35-50. ISSN 1212-365X. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Third International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2003. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Úvod: Mozaika v re-konstrukci. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 3-8. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info

 • SZALÓ, Csaba. A jelenkor reflexív és kritikus társadalomtudományáról. PONT, 2002, roč. 1, č. 1, s. 36-51. ISSN 1336-135X. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Tomáš KATRŇÁK. Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 8, č. 8, s. 93-101. ISSN 1212-365X. info

 • SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců". In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002. s. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze. In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002. s. 29-79. ISBN 80-89106-03-X. info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Second International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2002. URL info

 • SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2001. URL info

 • SZALÓ, Csaba. Migrace romských rodin a krize sociální inkluze. Zborník SIMŠ, Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 10-19. ISSN 1335-5686. info

 • SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ, Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686. info

 • SZALÓ, Csaba. "Národnostní" politika v Maďarsku: realita a vize samosprávy menšin. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 174-198. ISBN 8021023880. info

 • SZALÓ, Csaba. European Identity, Nationalism and the Dynamics of Identity Construction. In SZALÓ, Csaba. On European Identity: Nationalism, Culture and History. Brno: Masaryk University, 1998. s. 245-257. ISBN 80-210-1839-9. info

 • SZALÓ, Csaba. On European Identity: Nationalism, Culture and History. Brno: Masaryk University, 1998. 257 s. ISBN 80-210-1839-9. info

 • SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288. URL info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 15:14, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému