Publikace autora: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (učo 65285)
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Henk SPIES, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Comparing innovative policies and practices for activating young people. In Sirovátka, T., Spies, H.. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Oxon and New York: Routledge, 2018. s. 173-191, 19 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Learning by working. In Sirovátka T., Spies, H.. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Exon and New York: Routledge, 2018. s. 83-101, 19 s. první. ISBN 978-1-138-24214-2. info

 • HORA, Ondřej a Miroslav SUCHANEC. Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OKpráce. Evaluační teorie a praxe, Praha: INESAN, 2015, roč. 3, č. 1, s. 1-31. ISSN 2336-114X. info

 • HORA, Ondřej a Miroslav SUCHANEC. Pracovní stres a pracovní vypětí v podnikových organizacích. Economics Management Innovation, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2015, roč. 7/2015, 2/2015, s. 53-72. ISSN 1805-353X. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014. 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. Employment in the Health and Social Services: Evidence and Problems. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 21-54, 33 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info

 • GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 143-161, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 163- 179, 17 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 181-200, 20 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014. 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info

 • HORA, Ondřej. Procesní evaluace. In Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: MUNI, 2014. s. 63-83, 20 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info

 • HORA, Ondřej. Přístupy k analýze sociálních problémů z hlediska veřejné a sociální politiky. In Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: MUNI, 2014. s. 17-41, 24 s. ISBN 978-80-210-6886-5. info

 • HORA, Ondřej a Miroslav SUCHANEC. Zhodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v České republice v období krize. In Sirovátka Tomáš, Horáková Markéta, Horák Pavel (eds). Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress/Albert, 2014. s. 143-182, 39 s. první vydání. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • HORA, Ondřej. Aktivační programy. In Oldřich Matoušek a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál, 2013. s. 277-279, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7. info

 • HORA, Ondřej. Aktivační přístup. In Oldřich Matoušek a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál, 2013. s. 100-102, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Public Sector Employment in the Czech Republic after 1989: Old Legacy in New Realities ? Central European Journal of Public Policy, Praha: FSV UK, 2013, roč. 7, č. 2, s. 4-35. ISSN 1802-4866. info

 • HORA, Ondřej. Rekvalifikační programy. In Oldřich Matoušek a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál, 2013. s. 279-281, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7. info

 • HORA, Ondřej. Sociální vyloučení a sociální začleňování. In Oldřich Matoušek a kol.. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál, 2013. s. 232-234, 3 s. ISBN 978-80-262-0366-7. info

 • HORA, Ondřej a Miroslav SUCHANEC. Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV v.v.i., 2012, roč. 6, č. 2, s. 2-8. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. The Czech Republic: activation, diversification, and marginalisation. In Regulating the risk of unemployment. Oxford: Oxford Univerzity Press, 2011. s. 255-277. ISBN 978-0-19-959229-6. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Ondřej HORA a Jiří VYHLÍDAL. Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010. 85 s. Výzkumný záměr VÚPSV. ISBN 978-80-7416-056-1. URL info

 • HORA, Ondřej. Kvalita pracovního života v sektoru strojírenství a v sektoru informačních technologií: případová studie. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 9-28, 20 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. info

 • HORA, Ondřej. Český trh práce z hlediska vybraných forem flexibility a kvality pracovního života. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1802-5854. info

 • HORA, Ondřej. Kvalita pracovního života v rozdílných sektorech národního hospodářství. In Konference MOPO. 2009. info

 • HORA, Ondřej a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Na okraji trhu práce: vnímání vlastního postavení na trhu práce nezaměstnanými a marginalizovanými pracovníky. In Nejistoty na trhu práce. První. Boskovice: ALBERT, 2009. s. 80-117, 38 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info

 • HORA, Ondřej. Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, roč. 10, č. 2, s. 42-53. ISSN 1213-0028. info

 • WINKLER, Jiří a Ondřej HORA. Koncepce "nových sociálních rizik" v evropské sociální politice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 15 - 35, 20 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info

 • HORA, Ondřej. Potýkají se mladí lidé v české společnosti s problémem "chybějících dětí"? In Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. 1. vyd. Boskovice/Brno: František Šalé/Albert, 2008. s. 245-287, 42 s. první. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA a Pavel KOFROŇ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. Fórum sociální politiky, Praha: Výykumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2, č. 5, s. 2-8. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Brno/Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • HORA, Ondřej. Příjmově znevýhodnění pracovníci - Pracovní uplatnění a nezaměstnanost jako faktory příjmové situace domácností. IVRIS working papers, Brno: IVRIS, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 1-48. ISSN 1802-0062. URL info

 • HORA, Ondřej. Sociální vyloučení a sociální začleňování z pohledu pracovníků pracujících v sociální oblasti na lokální úrovni ve vybraných regionech ČR. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno-Kraví Hora: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věci, 2006. s. 76-87, 11 s. ISBN 80-210-4225-7. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES, Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info

 • HORA, Ondřej. Subjektivní vnímání příjmové situace rodin s dětmi v České republice. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Albert, 2006. s. 259-274, 15 s. vydání první. ISBN 80-7326-104-9. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel KOFROŇ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Ondřej HORA a Robert TRBOLA. Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU. Praha: VÚPSV, 2005. 172 s. URL info

 • HORA, Ondřej. Pobídkové strategie systémů sociálních dávek, opatření pobízející k placené práci. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 3. Motivace k zaměstnávání: nabídka práce. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 47-58. info

 • HORA, Ondřej. Rozbor systémů kompenzace příjmů v nezaměstnanosti ČR v mezinárodní komparaci. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 3. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 14-44. info

 • HORA, Ondřej. Systémy kompenzace příjmů v nezaměstnanosti : (mezinárodní komparace). Brno, 2003. 114 l., př. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 11:44, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému