Publikace autora: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (učo 6679)
 • VAŠEČKA, Michal. Obraz obcokrajowców w mediach slowackich. In Wcisel, Wojciech - Wyrostkiewicz, Michal. Integracja w globalnej wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskej. 1. vyd. Lublin: Stowarzyszenie Solidarnosci Globalnej, 2014. s. 57-72, 15 s. Wioska globalna. ISBN 978-83-937698-0-3. info

 • VAŠEČKA, Michal. Sociologické aspekty xenofóbie. In: Prostredník, Ondrej (ed): Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. In Prostredník Ondrej. Sociologické aspekty xenofóbie. In: Prostredník, Ondrej (ed): Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2013. s. 11-44, 34 s. Sociologické aspekty xenofóbie. In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. ISBN 978-80-223-3432-7. info

 • VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ a Jana KADLEČÍKOVÁ. Podhubie pravicového extrémizmu. Autoritárska osobnosť. (ed.) Mlynárčiková, Viktória - Neupauer, Zuzana. 1. vyd. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2012. 35 s. Výskumné správy. ISBN 978-80-89571-03-1. info

 • VAŠEČKA, Michal. Indikátory úspešnosti integračných politík - výzvy a možnosti budúcnosti. In Indikátory integrácie pre 21. storočie. Vieme ako merať úspešnosť integrácie migrantov? (Ed. Michal Vašečka). První. Bratislava: Slovak Governance Institute, 2011. s. 65-75, 11 s. Solidarita pri riadení migračných tokov. ISBN 978-80-89540-02-0. info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. In Mootz, Lisa. Nations in Transit 2011. Democratization from Central Europe to Eurasia. 1. vyd. Washington, DC: Freedom House, 2011. s. 501-520, 19 s. Nations in Transit. ISBN 978-1-4422-1349-4. info

 • VAŠEČKA, Michal. Social and labor market integration of ethnic minorites in Slovakia. In Ethnic Diversity in European Labor Markets. Challenges and Solutions (Ed: Martin Kahanec - Klaus F. Zimmermann). První. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2011. s. 247-267, 21 s. Ethnic Diversity in European Labor Markets. ISBN 978-1-84844-559-8. info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. In Mootz, Lisa. Nations in Transit 2010. Democratization from Central Europe to Eurasia. 1. vyd. Washington, DC: Freedom House, 2010. s. 475-494, 20 s. Nations in Transit. ISBN 0-932088-72-4. info

 • VAŠEČKA, Michal, Miroslav KOLLÁR a Alena CHUDŽÍKOVÁ. Trends and Perspectives for Future Development Support Programming in Eastern Slovakia. 1. vyd. Košice: Carpathian Foundation, 2010. 63 s. Trends and Perspectives. ISBN 978-80-970529-1-1. info

 • VAŠEČKA, Michal a Ctibor KOŠŤÁL. Integrácia migrantov - vieme čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2009. 431 s. Governance studies. ISBN 978-80-89244-51-5. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. s. 241-260, 20 s. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9. Kalligram Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR. 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 s. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2009. In In: Mootz, Lisa (ed): Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. Washington, DC.: Freedom House. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2009. s. 455 - 473, 19 s. Nations in Transit. ISBN 0-932088-71-6. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VIII. edition, June 28 - July 11, 2009. 2009. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Ema SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ. Administratívna a politická kultúra ako faktor ovplyvňujúci transparentnosť a mieru korupcie. : Transparency International Slovakia, 2008. URL info

 • DVOŘÁKOVÁ, Kateřina, Ladislav RABUŠIC a Michal VAŠEČKA. Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project. 1. vydání. Wiesbaden: BUNDESINSTITUT FÜR BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG, 2008. 75 s. FEMAGE Working Paper Series 2. URL info

 • CZAJKOWSKA, Hana, Radka KLVAŇOVÁ, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Michal VAŠEČKA. Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. 2008. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. 215 s. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Nationalized Citizenship in Central European countries. In In: Vasecka, Michal: Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. s. 199-215, 17 s. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. NGOs and Civil Society: Promoters of Democracy and Active Citizenship. 2008. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Policies for Promoting Employment for Roma in the Czech republic. : The World Bank, 2008. info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008. s. 434-476, 38 s. NIT. ISBN 0932088635. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VII. edition, 6 - 19 July, 2008. 2008. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Zuzana KERESTEŠOVÁ a Miroslav KOLLÁR. Baseline Study on Corporate Social Responsibility Practices in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: UNDP, 2007. 62 s. UNDP Regional Bureau for Europe. ISBN 978-92-9504-274-2. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Captive Minds Revisited. 2007. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Katarína STAROŇOVÁ. Illegal Settlements: Roma Housing in the Municipality Rakúsy as a Challenge for the Policy Makers. In In: Staroňová, Katarína (ed): Training in Difficult Choices: 5 public policy case studies from Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSEV UK, 2007. s. 77-92, 15 s. LGI texts. ISBN 978-80-89244-16-4. info

 • VAŠEČKA, Michal. Linguistic Rights of the Romany in Slovakia as a Constitutional and Policy Challenge. In Linguistic Rights as a Matter of Social Inclusion. 1. vydání. Barcelona: Mercator, 2007. s. 112-125, 14 s. Ciemen. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Radka KLVAŇOVÁ a Lucie GALČANOVÁ. Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe. 2007. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2007. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2007. s. 466-498, 33 s. Nations in Transit. ISBN 92-95042-39-5. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Sociologické aspekty korupcie. 1. vydání. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2007. 28 s. Výskumné práce vo verejnej politike. ISBN 9788089244270. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Stačí len kliknúť myšou. Antisemiti na Slovensku - subkultúra stretávajúca sa na internete. In Slovenská otázka dnes. 1. vydání. Bratislava: Kalligram, 2007. s. 387 - 394, 8 s. ISBN 80-7149-865-3. info

 • VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VI. edition, 8 - 21 July 2007. 2007. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Zuzana KERESTEŠOVÁ a Miroslav KOLLÁR. Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. 1. vydání. Bratislava: UNDP, 2007. 61 s. UNDP Regional Bureau for Europe. ISBN 978-92-9504-275-9. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Tove MALLOY a Michele GAZZOLA. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States. ECMI Working Paper, Flensburg: European Centre for Minority Issues, 2006, neuveden, č. 32. ISSN 1435-9812. URL URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Miesto dôvery v modernej společnosti. 1/ 2006. Bratislava: Spoločnosť Ježišova na Slovensku, 2006. 5 s. info

 • VAŠEČKA, Michal. Percepcia eurofondov občanmi Slovenska. In In: Beblavá, Emília - Beblavý, Miroslav (eds): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydání. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2006. s. 28-39, 12 s. ISBN 80-89244-04-1. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Jarmila FILADELFIOVÁ. Podpredseda vlády SR Pál Csáky. In In: Bútora, Martin - Kollár, Miroslav (eds): Predsavzatia a skutočnosť II. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. s. 26-34, 8 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-87-3. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Political participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In In: Rindzeviciute, Egle (ed): Re-approaching East-Central Europe: Old Region, New Institutions? 1. vydání. Huddinge, Sweden: Center for Baltic East European Studies, 2006. s. 127 - 150, 24 s. Center for Baltic East European Studies. ISBN 91-85139-07-6. info

 • VAŠEČKA, Michal. Práva osôb patriacich k národnostným menšinám v stredoeurópskom priestore s dôrazom na postavenie osôb slovenskej národnosti. 1. vydání. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2006. 48 s. Ehnicity studies. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Predsudky a stereotypy v teoretickej perspektíve. In Štrukturálne fondy pre rozvoj rómskych komunít. 1. vydání. Bratislava: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. s. 77-89, 12 s. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Problematika sociálnej exklúzie, segregácie a getoizácie Starej Tehelne v Prešove v teoretickej perspektíve. In In: Mušinka, Alexander (ed): Stará Tehelňa. Súčasný stav a možnosti riešenia. 1. vydání. Prešov: Centrum antropologických výskumov Prešov, 2006. s. 173-185, 13 s. ISBN 80-969627-1-X. info

 • VAŠEČKA, Michal. Reprodukcia predsudkov voči menšinám. In Priority rozvoja kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, 2006. s. 73-90, 17 s. info

 • VAŠEČKA, Michal, Miroslav KOLLÁR a Grigorij MESEŽNIKOV. Slovakia. NIT 2006. In Nations in Transit 2006. Democratization from Central Europe to Eurasia. 1. vyd. Washington, D.C.: Freedom House, 2006. s. 577-600, 24 s. Nations in Transit. ISBN 9638661585. info

 • VAŠEČKA, Michal. Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve. Sociológia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, roč. 38, č. 4, s. 283-312. ISSN 0049-1225. info

 • VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, V. edition, July 9 - 22, 2006. 2006. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Problemas de exclusión social y doble marginación de la población gitana en Eslovaquia después de 1989. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales z de Sociología Aplicada, Madrid: Cáritas Espanola, 2005, XIV, XIV/ 2, s. 45-67. ISSN 0417-8106. info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2005. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nation in Transit 2005. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2005. s. 584-606, 23 s. Nations in Transit. ISBN 0-7425-5085-0. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Rainer MUNZ a Rainer OHLIGER. Ethnopolitik in der Systemtransformation: Ethnische Migration und Repräsentation ethnischer Interessen. 1. vydání. Berlin: Humboldt University, 2004. 112 s. Demographie und Migration. info

 • VAŠEČKA, Michal. Občianska spoločnosť v teoretickej perspektíve. In In: Bútora, Martin - Majchrák, Jozef - Strečanský, Boris (eds): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. s. 37 - 57, 21 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-73-3. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva. 2004. vyd. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. 93 s. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2004. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization in East Central Europe and Eurasia. Nations in Transit. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2004. s. 538-559, 21 s. Nations in Transit. ISBN 0-7425-3646-7. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Sociálna kohézia v slovenskej spoločnosti a vstup do EÚ. In Slovenská ekonomika v procese integrácie a jej reflexia vo vzdelávacom procese. 1. vydání. Bratislava: Junior Achievement, 2004. s. 23-37, 15 s. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Národnostné menšiny. In In: Gál, Fedor - Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003. s. 67-73, 7 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-42-3. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Imrich VAŠEČKA. Recent Romani Migration from Slovakia to EU Member States: Romani Reactions to Discrimination or Romani Ethno-Tourism? Nationalities Papers, London: Carfax Publishing, 2003, Vol31/2003, NO. 1, s. 27-45. ISSN 0090-5992. info

 • VAŠEČKA, Michal. Relation of the majority people to the Roma. In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 227 - 236, 10 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Religiozita. In In: Gál, Fedor - Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003. s. 165 - 170, 6 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-42-3. URL info

 • KOLLÁR, Miroslav, Jozef MAJCHRÁK, Grigorij MESEŽNIKOV a Michal VAŠEČKA. Slovakia. NIT 2003. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. Nations in Transit 2002. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2003. s. 526-547, 21 s. Nations in Transit. ISBN 0-7425-2871-5. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003. URL info

 • VASECKA, Michal. Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. 1. vydání. Bratislava: Institút pre verejné otázky, 2002. 912 s. Slovensko v pohybe. ISBN 8088935415. URL info

 • VASECKA, Michal. Izrael - krajina Blízkeho východu, alebo strednej Európy? Dilema, Bratislava: Dilema, 2002, roč. 4, č. 3, s. 54-60. ISSN 1335-2342. info

 • VAŠEČKA, Michal. Podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (ed): Predsavzatia a skutočnosť. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády Mikuláša Dzurindu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 32-36, 5 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-32-6. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Roma. In In: Mesežnikov Slovakia 2001. A Global Report on the State of Society. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2002. s. 163-183, 21 s. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-28-8. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Roma and the 2002 parliamentary elections. In In: Bukalska, Patrycja (ed): Sytuacja spolecznosci romskiej w Europie Srodkowej i na Balkanach w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. 1. vydání. Warszawa: Centre for Eastern Studies, Warszawa, 2002. s. 30-44, 15 s. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 213 - 248, 35 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia a politická participácia - "Votate Ergo Sum". In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Puliš, Peter - Kriglerová, Elena - Rybová, Jana (eds): Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 14 - 41, 27 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9. URL info

 • VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ a Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9. URL info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2002. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Nations in Transit 2002. Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2002. s. 346-359, 13 s. Nations in Transit. ISBN 0-7658-0976-1. URL URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Vzťahy majority k Rómom. In In: Vašečka, Michal (ed): Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 335 - 351, 17 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-41-5. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, I. edition, July 14 - 27, 2002. 2002. URL info

 • VAŠEČKA, Michal. Quo Vadis, poľská pravica? 2001. info

 • VAŠEČKA, Michal. Roma. In Slovakia 2000. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001. ISBN 80-88935-22-9. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001. ISBN 80-88935-26-1. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia a rómske elity na Slovensku, Maďarsku a v Českej republike. Dilema, 2001, oktober. ISSN 1335-2342. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia na Slovensku na prelome storočí. In Práva menšín. Rómovia - problém alebo výzva? Bratislava: ELSA, 2001. ISBN 80-85330-84-9. info

 • VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV, Miroslav KOLLÁR a Jozef MAJCHRÁK. Slovakia country report. NIT 2001. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. Nations in Transit 2001. 1. vydání. New York: The Freedom House, 2001. s. 478-507, 31 s. Nations in Transit. ISBN 0-7658-0897-8. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Iveta RADIČOVÁ. Social Exclusion and Double Marginalization of the Roma in Slovak Republic after 1989. In Labor, Employment, and Social Policies in the EU Enlargement Process. Washington, DC: The World Bank, 2001. ISBN 0-8213-5008-0. info

 • VAŠEČKA, Michal a Jiřina ŠIKLOVÁ. Sociologické aspekty rómskeho problému. In Kaj Džas (Kam kráčaš). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2001. ISBN 80-89008-06-2. info

 • VAŠEČKA, Michal. ŠtB - štruktúra, s ktorou sa slovenská spoločnosť vysporiadala. 2001. info

 • VAŠEČKA, Michal. Vzťah majoritnej populácie k Rómom. In Krajina v pohybe. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001. ISBN 80-88935-24-5. info

 • VAŠEČKA, Michal a Ingrid REPOVÁ. Inštitucionálna báza riešenia rómskej problematiky na Slovensku v súčasnosti. Bratislava: International Organization for migration, 2000. 55 s. info

 • VAŠEČKA, Michal. Migrácia Rómov do krajín EÚ. Dilema, 2000, December, s. 37-40. ISSN 1335-2342. info

 • VAŠEČKA, Michal. Monitoring problematiky migrácie Rómov do krajín EÚ v profilujúcich slovenských denníkoch. Bratislava: International Organization for Migration, 2000. 20 s. info

 • VAŠEČKA, Michal. Niekoľko poznámok o profesionalite a etike v spoločenských vedách a sociologických výskumoch. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2000, roč. 32, č. 2, s. 207-212. ISSN 0049-1225. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Roman DŽAMBAZOVIČ. Poverty of the Roma. In National human Development Report. Bratislava: United Nations Development Programme, 2000. ISBN 80-89026-03-6. info

 • VASECKA, Michal a Iveta RADICOVÁ. Redistribution s Role in Leveling Income: The Overgrown Slovak Welfare State. In Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition. ed: Rebecca Jean Emigh - Ivan Szelenyi. 2000. vyd. London: Praeger, 2000. ISBN 0-275-96881-2. info

 • VAŠEČKA, Michal. Roma - The Greatest Challenge for Slovakia on its Way into the European Union. Slovak Foreign Policy Review, Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, 2000, roč. 1, č. 1, s. 102-116. ISSN 1335-6259. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2000. ISBN 80-88935-17-2. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómska politická scéna. Dilema, 2000, December, s. 23-27. ISSN 1335-2342. info

 • VAŠEČKA, Michal a Grigorij MESEŽNIKOV. Slovakia country report. In Nations in Transit 1999-2000. Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. New York: The Freedom House, 2000. ISBN 0-7658-0779-4. info

 • VAŠEČKA, Michal. Slovakia country report. NIT 1999-2000. In Karatnycky, A. - Motyl, A. - Piano, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. Nations in Transit 1999-2000. 1. vydání. New York: Freedom House, 2000. s. 398-436, 39 s. Nations in Transit. ISBN 07658-0773-4. URL info

 • VAŠEČKA, Michal a Roman DŽAMBAZOVIČ. Sociálno-ekonomická situácia Rómov na Slovensku ako potenciálnych migrantov a žiadateľov o azyl v krajinách EÚ. Bratislava: International Organization for Migration, 2000. 47 s. info

 • VAŠEČKA, Michal. Visegrad Cooperation. In Regional Cooperation in Central and Eastern Europe. Sofia: Economic Policy Institute, 2000. info

 • VAŠEČKA, Michal. Civil Society and Governance. Preliminary Report - Slovakia. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. 127 s. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Evaluation of the Project for Teacher-training in Constitutionalism. Slovakia Report. Bratislava: The American Council of Learned Societies, 1999. 14 s. info

 • VAŠEČKA, Michal. Organization of the Social Science Research Sector. Slovakia Report. Bratislava: The Human Committee of the Social Science Research Council, 1999. 28 s. info

 • VAŠEČKA, Michal. Put Down in the Under-class. The New Presence, 1999, oktober, s. 12-13. ISSN 7261449. info

 • VAŠEČKA, Michal. Put Down in Under-class. The New Presence, Praha, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 12-13. ISSN 7261449. Text článku na webe New Presence info

 • VAŠEČKA, Michal. Roma and the 1998 Parliamentary Elections. In The 1998 Parliamentary Elections and Democratic Rebirth in Slovakia. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Roma in Slovakia - The Crucial Issue on Slovak Way to EU-membership. In Integration and Identity. Challenges to Europe and Israel. Bonn: Bertelsmann Foundation, Europa Union Verlag, 1999. ISBN 3-7713-0582-9. info

 • VAŠEČKA, Michal. Romanies in Slovakia on the Eve of Millenium - A Social or an Ethnic Problem? South-East Europe Review, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 47-53. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In Slovensko 1998 - 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, 1999. s. 757-775. ISBN 80-88935-09-1. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia na Slovensku. Nová přítomnost, Praha: Nová přítomnost, 1999, roč. 1999, september, s. 18-20. Text článku na stránke Novej přítomnosti info

 • VAŠEČKA, Michal. Sociálna dištancia voči Rómom na Slovensku. Romano L'ill Nevo, 1999, roč. 1999, 384-391, s. 7. info

 • VAŠEČKA, Michal. The Roma. In Slovakia 1998-1999. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. s. 395-414. ISBN 80-88935-11-3. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. The Romanies and Slovakia. In National Human Development Report Slovakia 1998. Bratislava: United Nations Development Programme, 1999. Plný text na stránke UNDP Slovensko info

 • VAŠEČKA, Michal. Diskusia na pôde armády SR. In Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO - Zlyhania a perspektívy Slovenska. ed.: Bútora, M. - Šebej, F. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. Inštitút pre verejné otázky info

 • NIČ, Milan, František ŠEBEJ a Michal VAŠEČKA. Pohľady predstaviteľov slovenských politických a spoločenských elít na bezpečnosť a vstup SR do NATO. In Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO - Zlyhania a perspektívy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómovia a parlamentné voľby 1998. In Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Rozprava o NATO v slovenských periodikách v rokoch 1995 - 1997. In Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO - Zlyhania a prespektívy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. Inštitút pre verejné otázky info

 • VAŠEČKA, Michal. Review on "Slovensko v amerických zrkadlách" by Martin Bútora. Bulletin of the Eastern and Central Europe Program, New York: New School for Social Research, 1997, roč. 1997. info

 • VAŠEČKA, Michal a Iveta RADIČOVÁ. Perspectives of Public Administration Reform in Slovakia. : OECD - Sigma, 1996. info

 • VAŠEČKA, Michal. Recenzia učebnice Sociálna politika od Martina Potučka. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1996, roč. 1996, č. 1. ISSN 0049-1225. info

 • VAŠEČKA, Michal. Rómsky rok 1995 na Slovensku. Romano L'il Nevo, 1995, roč. 1995, 205-208. info

 • VAŠEČKA, Michal. The Banality of Evil in Hannah Arendt's Work. Krakow: Eastern and Central Europe Program of the New School for Social Research, 1995. 23 s. New School for Social Research info

 • VAŠEČKA, Imrich a Michal VAŠEČKA. Vznik a vývoj spoločenského problému. In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Ročník XLIV. 1 vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 35-47. ISBN 80-210-1409-1. info

 • VAŠEČKA, Michal. Zoznam obetí holokaustu z Prešova a okolia pre plánovaný pamätník holokaustu v Prešove. Bratislava: Dokumentačné centrum pre výskum slovenskej spoločnosti, 1994. 182 s. Anglická verzia publikácie info

 • DOSTÁL, Ondrej, Zuzana FIALOVÁ a Michal VAŠEČKA. Ku koreňom nenávisti v slovenských novinách. Bratislava: Nadácia Charty 77, 1993. 78 s. info

 • DOSTÁL, Ondrej, Zuzana FIALOVÁ a Michal VAŠEČKA. Nacionalizmus a vybrané slovenské masmédiá. : Občiansky inštitút Bratislava, 1992. 43 s. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 01:23, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému