Publikace autora: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (učo 7385)
 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Kateřina CIDLINSKÁ. Czech Ambivalences and Fragility of Feminism. In Feminist Resistance to the Rise of Nationalism and Populism. 2017. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017. web konference info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Meandering Practices and Normative Expectations on Men Encountering Stillbirth. In Men And Masculinities: Politics. Policy. Praxis. 2017. jen info o konferenci, konf. stránky aktuálně nejsou dostupné info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men, Death and Grief in the Czech Context. In Socialist Masculinities: Men in Eastern Europe – Ruptures, Transformation and Continuities in the 20th century. 2017. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Moc a bezmoc českých mužů. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017. web konference info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The end of the beginning: A sociological analysis of death at birth. In BSA Annual Conference 2017 Recovering the Social: Personal Troubles and Public Issues. 2017. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Untimely Death: Perinatal Loss and Its Perishable Materiality. In Death and Time Symposium of the Death, Dying and Bereavement Study Group (British Sociological Association). 2017. Symposium program info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. In Jůsová, Iveta and Jiřina Šiklová. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. 1. vyd. Bloomington: Indiana University Press, 2016. s. 222-236, 15 s. Gender and sexuality. ISBN 978-0-253-02193-9. Book info at publisher web info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. No Room for Balancing: Mothers and Professors in Czech Maternity Hospitals. Intersections EEJSP, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016, roč. 2, č. 3, s. 42-60. ISSN 2416-089X. PDF of the article info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Coping Strategies in Clinical Daily Chores: Gendered Provision of Heath Care in the Czech Reproductive (Bio)Medicine. In Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care. 2015. Event page info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015. Čítárna Munispace info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7916-8. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015. Čítárna Munispace info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 1, s. 31 - 52. ISSN 1214-813X. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men head doctors advocating equal gender relations in the maternity ward. In International Conference on Masculinities, New York City. 2015. conference web page info

 • HEARN, Jeff, Iva ŠMÍDOVÁ a Ivan VODOCHODSKÝ. Muži a mužství/Men and Masculinities. In Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(1) Tematické číslo/Thematic issue. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. s. 1 - 110, 110 s. ISSN 1213-0028. Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(1), 2015. Tematické číslo/ Thematic Issue info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Nurturing Fathers and Gender Relations in the Family: Anxiety, Equality and Hegemony. In Focus on Fathers. Fatherhood in contemporary discourse, Wroclaw University. 2015. conference webpage info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Power challenges for head doctors in maternity hospitals: beyond hegemonic masculinities. Studia humanistyczne AGH, Krakow: University of Science and Technology, 2015, roč. 14, č. 2, s. 157 - 177. ISSN 2300-7109. doi:10.7494/human.2015.14.2.157-178. article at the journal web info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Zdraví. Kapitola 8 Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (Irena Smetáčková ed.). 1. vyd. Praha: Česká ženská lobby, o.s., 2015. 180 s. ISBN 978-80-260-9118-9. Stínová zpráva je ke stažení zde. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Intersectionality in the Study of Masculinities. Men and masculinities: powerful and disempowered. In Summer School in Transnational and intersectional methodologies in gender studies. 2014. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Medycyna jako reprodukowana bezsilność: Codzienność czeskiej medycyny reprodukcyjnej z punktu widzenia lekarzy i lekarek. In Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wiercinski. Etnografie biomedycyny. Warszawa: Wydavnictwa Uniwersytetu Warszawskiego/Warsaw University Press, 2014. s. 47-66, 20 s. ISBN 978-83-235-1581-4. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men Head Doctors in Czech Maternity Wards: Condemned to Rule? In British Sociological Association (BSA) Medical Sociology Conference 2014. 2014. info

 • SLEPIČKOVÁ, Lenka a Iva ŠMÍDOVÁ. Postoje českých lékařů k medicíně a ke změnám v praxi reprodukční medicíny. Data a výzkum, AV ČR, Sociologický ústav, 2014, roč. 8, č. 1, s. 63-95. ISSN 1802-8152. doi:10.13060/23362391.2014.8.1.110. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů; místopředsedkyně pracovní skupiny Muži a genderová rovnost. : Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, 2013. seznam členek a čelnů Rady info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Desired and Required Childbirth: the Doctors View. In Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). The 3rd Annual Health in Transition Conference. 2013. webové stránky konference, program, abstrakta, seznam účastníků ke stažení info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Lékaři a vyhoření: ožehavá každodennost medicíny pohledem sociologie. In Radek Ptáček; Jiří Raboch; Vladimír Kebza. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada Publishing, 2013. s. 97-104, 8 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5114-6. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Medical Childbirth Made in the Czech Republic: Required and Desired Practices. In British Sociological Association (BSA) Medical Sociology Group 45th Annual Conference 2013. 2013. webová stránka konference s odkazy na program, abstrakta apod. info

 • PRINGLE, Keith, Jeff HEARN, Network WITH MEMBERS OF CROME a Iva ŠMÍDOVÁ. Men and Masculinities in Europe. 2. vyd. London: Whiting & Birch, 2013. 292 s. Critical Studies in Socio-Cultural Diversity. ISBN 1-86177-042-1. URL info

 • HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Gunilla BJERÉN, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ a et. AL. Studying Men´s violences in Europe. Towards a Research Framework. 1. vyd. Orebro: Orebro university, 2013. 140 s. Centre for Feminist Social Studies. ISBN 978-91-7668-985-1. info

 • HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ, Voldemar KOLGA a Dag BALKMAR. Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a European Research Framework. MSC - Masculinities and social change, Barcelona, Španělsko: Hipathia Press, 2013, roč. 2, č. 1, s. 82-115. ISSN 2014-3605. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Hubert WIERCINSKI. 3rd Annual Health in Transition Conference: Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). 2013. tematická mezinárodní konference spolupořádaná FSS MU a Institutem etnologie Varšavské univerzity info

 • SLEPIČKOVÁ, Lenka, Eva ŠLESINGEROVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, roč. 48, č. 1, s. 85-106. ISSN 0038-0288. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. “Boys with the toys”. Hegemonies of Men over Reproduction: Biomedical Childbirth Made in Czech Republic. In The Second ISA Forum of Sociology Social justice and democratization Buenos Aires, Argentina August 1-4, 2012. 2012. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. : Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, 2012. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Marcela LINKOVÁ. Hraniční práce ve feministických studiích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012; ISSN 1213-0028. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. s. 1-114, 114 s. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Medicína reprodukce a reprodukce medicíny. Moc, hranice, dialog. /7.ročník genderových konfrontací. 2012. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Nepřerušený zápas o ženská těla (recenze Dudová, Radka. 2012. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 4 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028. info

 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 164-173, 10 s. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Childbirth, authoritative knowledge in reproductive medicine and masculine hegemony. In Alp Biricik and Jeff Hearn. GEXcel Work in Progress, Volume XV. 1. vyd. Linkoping: Linkoping University, 2011. s. 167-174, 8 s. ISBN 978-91--7519978-8. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. „Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2011, roč. 8, č. 4, s. 105-123. ISSN 1214-813X. info

 • ŠLESINGEROVÁ, Eva, Lenka SLEPIČKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Productive and Reproductive (Bio)Power: Thinking over Reproductive Medicine in the Czech Republic. In British Sociological Association conference (Human Reproduction). 2011. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Project information: A sociological analysis of current reproductive medicine in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: CASA, Praha, 2011. 4 s. CARGO-Journal for Cultural and Socia Anthropology. ISSN 1212-4923. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Kateřina LIŠKOVÁ a Lucie JARKOVSKÁ. 2. konference českých a slovenských > feministických studií: Feministická studia na hranici. 2011. URL info

 • ŠLESINGEROVÁ, Eva, Lenka SLEPIČKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Reprezentace ab/normality v biomedicíně. 2010. info

 • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 4, s. 707-726. ISSN 0038-0288. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1. vyd. New York, London: Routledge, 2009. s. 193-206, 14 s. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Aktivní otcové. In Aktivní otcovství. 1. vyd. Brno: Nesehnutí Brno, 2008. s. 8-17, 10 s. ISBN 978-80-903228-9-1. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členka podoborové komise 403. : Grantová agentura České republiky, 2008. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Klára JANOUŠKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44 (2008), č. 1, s. 23-53. ISSN 0038-0288. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Lucie JARKOVSKÁ. Gendered paths: state systems and actors anticipations. Case of the Czech Republic. In 8th Annual Aleksanteri Conference, Welfare, Gender and Agency in Russia and Eastern Europe. 2008. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 9, č. 2, s. 22-28. ISSN 1213-0028. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5., 1., s. 11-34. ISSN 1214-813X. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. IVRIS Papers, Brno: IVRIS, 2008, roč. 08, č. 01, s. 1-72. ISSN 1803-0343. URL info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. In Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. 1. vyd. Brno: knihovnicka.cz, 2008. s. 4-89, 86 s. ISBN 978-80-7399-406-8. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Zmiana pojecia meskosci w Czechach? O mezczyznach przyjaznych dzieciom i srodowisku. In Tozsamosc i obywatelstwo w spoleczenstwie wielokulturowym. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. s. 283-297, 15 s. ISBN 978-83-01-15517-9. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Andrew Mellon Research Fellowship. : Univeristy of Edinburgh, The Institute for Advanced Studies in the Humanities (IASH), 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Klára JANOUŠKOVÁ. Aspirations to challenge the setting? Factors conditioning educational aspirations and educational segregation for girls and boys in the Czech educational system. In ISA RC28 Spring Meeting on "Social Inequality and Mobility in the Process of Social Transformation. 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členka POK 403 GAČR. : Grantová agentura České republiky, 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členství v redakční radě Gender, rovné příležitosti, výzkum. : Sociologický ústav AV ČR, 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. „Dětem to nejlepší.“ Pečující rodiče a pečovatelský stát. In Raná péče o děti mezi rodinou a státem. 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. From home through school to work: anticipations of gendered Czech labour market. In 8th Annual Conference of the European Sociological Association: Conflict, Citizenship and Civil Society. 2007. info

 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 39, č. 3, s. 214-244. ISSN 0049-1225. info

 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: SoÚ AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1213-0028. info

 • JANOUŠKOVÁ, Klára a Iva ŠMÍDOVÁ. Girls and Boys: Educational Aspirations, Segregation and System. In International Sociological Association: Social Inequality and Mobility in the Process of Social Transformation. 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. international editorial board member NORMA (Nordic Journal for Masculinity Studies). : Universitetsforlaget, 2007. info

 • JARKOVSKÁ, Lucie a Iva ŠMÍDOVÁ. Invisible Girls in a Girls’ Subject. In Gender, Work and Organization conference. 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance. In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-903086-6-4. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Paved path? Parental aspirations regarding educational and status aspirations for their first born sons and daughters. In What counts in educational research? Quantitative and qualitative explanations of educational inequalities. 2007. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 155-169, 15 s. ISBN 978-80-903086-6-4. info

 • HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Ursula MULLER, Irina NOVIKOVA, Elzbieta OLEKSY, Voldemar KOLGA, Harry FERGUSON, Dimitri KAMBUROV, Emmi LATTU, Maria NORDBERG, Iva ŠMÍDOVÁ, Teemo TALLBERG, Hertta NIEMI a Joanna KAZIK. Configurations of Europe. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 184-199, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Čím žije česká sociologie. 2006. info

 • HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 59-70, 12 s. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. s. 219-230, 12 s. social policy. ISBN 1-86177-042-1. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Themes of Home and Work and Social Exclusion from CROME Project. In Men and Gender Equality: Towards Progressive Policies. 1. vyd. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, 2006. s. 32-37, 6 s. edice nespecifikována. ISBN 952-00-2131-0. info

 • BASLAROVÁ, Iva a Iva ŠMÍDOVÁ. Czech Republic National Report on Law nad Policy Addressing Men‘s Practices. : CAHRV, Subnetwork 2, WOKRPACKAGE 8, 2005. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Konference českých a slovenských feministických studií. 2005. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Krvelačné ženy a týraní muži (recenze). Sociální studia, Brno: FSS MU, 2005, roč. 2/2005, č. 2, s. 181-182. ISSN 1212-365X. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Rod ženský (recenze). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005, roč. 41, č. 1, s. 171-174. ISSN 0038-0288. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. "Active fatherhood" - mezinárodní seminář (Dánsko - Dr. Svend Aage Madsen, Slovensko, ČR). 2004. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Rodiny, kde pečují otcové. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-0028. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men in the Czech Republic (According to Different Men). In Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives. 1. vyd. Helsinki, Finsko: Kikimora Publishers, 2003. s. 159-175. ISBN 952-10-1308-7. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži v České republice podle Jiných mužů. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 7/2002, č. 7, s. 89-117. ISSN 1212-365X. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 01:22, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému