Publikace autora: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (učo 8136)
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie třídy a dělnictví. Sociológia, 2018, roč. 1, č. 50, s. 57-77. ISSN 1336-8613. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nerovnost a kriminalita. Proč bohatí bohatnou a chudí končí ve vězení. In Celorepublikové instrukčně metodické zaměstnání polisistů ČR, Zařízení MVČR, Hotel Solenice. 2017. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Idle Ally: LGBT Community in the Czech Republic. In Jusová, I., Šiklová, J.. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Neuveden: Indiana University Press, 2016. s. 205-221, 17 s. ISBN 978-0-253-02193-9. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Když se věda plete s vírou. Rodinné listy, Wolters Kluwer, 2016, roč. 5, č. 11, s. 32-34. ISSN 1805-0824. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Láska ve vězení: vězení lásky. In 13. celostátní konference České asociace studentů psychologie. 2016. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Malé velké téma: Veřejné toalety. Biograf, 2016, roč. 2016, 63-64, s. 73-78. ISSN 1211-5770. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie bez studia třídních nerovností? In FSV, UK Praha, Sociologické večery. 2016. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako domov? In ERA 21, O architektuře víc! 2016. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic. 2015. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Petr KUBALA, Adam STAVENÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ a Václav WALACH. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2015. 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Ethnography, Fieldnotes, and Interviews. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. (eds.). DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015. s. 75-98, 24 s. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. URL info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. On the Research Question. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K.. DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015. s. 55-74, 20 s. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. info

 • SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina, Alica SIGMUND HERÁKOVÁ, Kateřina NEDBÁLKOVÁ a Radim MARADA. Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost. 2015. Webová stránka konference info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Třída a dělnictví v ČR. In 25 rokov sociologickej rozmanitosti (Siedme slovenské a české sociologické dni). 2015. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case). In European Sociological Association Conference, Prague. 2015. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Komentovaná prohlídka pro Gymnázium Hády. 2014. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group. 2013. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Community at the Backstage: Gays and Lesbians in the Czech Republic. In Taylor, Y., Addison, M.. Queer Presences and Absences. London: Palgrave Macmillan, 2012. s. 31-50, 20 s. Queer Presences and Absences. ISBN 0-230-00871-2. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka výboru. : Masarykova česká sociologická společnost, 2012. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko, tak blízko: Dělnická třída v České republice. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko tak blízko: dělnická třída v ČR. Sociální studia, Brno, 2012, roč. 9, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Uspořádání fotografického workshopu. 2012. URL info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka. : Oborová rada doktorského studia oboru sociologie, 2011. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka vědecké rady. : Vědecká rada Fakulty sociálních studií MU, 2011. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2011. 120 s. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rendering Gender in Lesbian Families: A Czech Case. In De-Centring Western Sexualities. Central and Eastern European Perspectives. Farnham-Burlington: Ashgate, 2011. s. 131-148, 17 s. ISBN 978-1-4094-0242-8. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Kateřina LIŠKOVÁ a Lucie JARKOVSKÁ. 2. konference českých a slovenských > feministických studií: Feministická studia na hranici. 2011. URL info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka. : ATGENDER (The European Association for Gender Research, Education and Documentation), 2010. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Významné nebo bezvýznamné toalety. Biograf, 2010, roč. 50, č. 1, s. 65-67. ISSN 1211-5770. info

 • POLÁŠKOVÁ, Eva a Kateřina NEDBÁLKOVÁ. Czech Republic. In The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. USA: Greenwood Press, 2009. s. 101-110, 10 s. vol 2. ISBN 0-313-34231-8. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. member. : European Sociological Association, RN 23 Network (Sexualities), 2009. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Řád veřejných toalet aneb Píšu pro sociologii ne pro svoji zábavu. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha, 2009, roč. 49, č. 2, s. 2-21. ISSN 1211-5770. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007. s. 57-71, 14 s. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung. In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007. s. 289-299, 11 s. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Disciplinace veřejných toalet. Živel, Praha, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 36-39. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-19, 19 s. ISBN 80-7043-483-X. info

 • MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK a Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 2006. URL info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006. 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006. s. 83-98, 15 s. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězeňství z genderové perspektivy. Praha: Open Society Fund, 2006. 6 s. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny. In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. s. 120-131, 11 s. ISBN 80-244-1059-1. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha, 2005, roč. 38, č. 38, s. 31 - 44. ISSN 1211-5770. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. s. 126-141, 15 s. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Rodičovství lesbických žen a gay mužů. Praha: XVII. Bohnické sexuologické dny, 2005. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající výsledky v doktorském studiu na Fakultě sociálních studií. 2004. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-8055-999-6. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Rodiny lesbických matek a gay otců. Praha: Česko-slovenské sociologické dny, 2004. URL info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486. ISSN 0038-0288. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura, Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 96-103, 8 s. ISBN 80-903228-0-8. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. JIná vězení? Brno: Sedmá generace, 2002. 3 s. 9/5. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateina. Subkultura homosexuál v Brn. Sociologický asopis, Praha: Sociologický ústav AV R, 2000, roč. 36, č. 3, s. 317-332. ISSN 0038-0288. info

 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Motivace pro vegetariánství. Brno: Sociální studia, 1997. 2 s. G39. ISBN 8021017058. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 15:14, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému