Publikace autora: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (učo 9546)
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Care policies and governance in the Czech Republic and Norway. In Sirovátka, T., Válková, J.. Understanding care policies in changing times: experiences and lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. s. 55-86, 32 s. Sociology series, Volume No. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Childcare policy in the Czech Republic and Norway : two countries, two paths with many possibilities. Central European Journal of Public Policy, Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, Center for Social and Economic Strategies, 2017, roč. 11, č. 2, s. 43-60. ISSN 1802-4866. doi:10.1515/cejpp-2016-0035. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. URL info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review, 2015, roč. 47, č. 5, s. 451-473. ISSN 0049-1225. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014. 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 143-161, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 163- 179, 17 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141, 19 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 181-200, 20 s. ISBN 978-1-4094-6347-4. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate, 2014. 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s. 27-40. ISSN 1214-438X. doi:10.13060/1214438x.2014.1.12.91. info

 • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Markéta HORÁKOVÁ. Sociální politika vstřícná k zaměstnanosti? Česká republika v období krize – politický diskurs a realita. In Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. s. 18-66, 49 s. ISBN 978-80-210-7149-0. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Robert JAHODA, Pavel KOFROŇ, Tomáš SIROVÁTKA a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 151 s. ISBN 978-80-7416-129-2. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, roč. 6, č. 1, s. 2-15. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 45, č. 2, s. 128-149. ISSN 0049-1225. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Robert JAHODA a Pavel KOFROŇ. Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. 157 s. ISBN 978-80-7416-110-0. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011, roč. 5, č. 1, s. 2-12. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího postupu. Fórum sociální politiky, 2010, roč. 4, č. 1, s. 8-16. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Ondřej HORA a Jiří VYHLÍDAL. Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010. 85 s. Výzkumný záměr VÚPSV. ISBN 978-80-7416-056-1. URL info

 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 5, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10. ISSN 1802-5854. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854. info

 • MAREŠ, Petr, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Sociální exkluze na lokální úrovni. Brno: VÚPSV, 2008. 77 s. ISBN 978-80-7416-014-1. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy, Bradford: Emerald, 2007, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Implementation of activation strategies: Fragmentation or synergy ? In Social security and the labour market: A mismatch ? Conference volume (abstracts), 5th International Social Security Association Research Conference. Warszawa: ISSA, Geneva, 2007. s. 144-145, 2 s. info

 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. "Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 7-13. ISSN 1802-5854. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Czech Labour Market Regulation: a Reform or Institutional Learning ? In Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 4th Annual ESPAnet Conference, 21-23 Sept 2006, Bremen, abstracts. 2006. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES, Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info

 • KULHAVÝ, Václav, Tomáš SIROVÁTKA, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Brno: VÚPSV, 2005. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140, 19 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Václav KULHAVÝ, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV, 2005. 154 s. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v lokální perspektivě. Brno, 2005. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začlenění v perspektivě tvůrců českého Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2004-2006. Dílčí výzkumná zpráva. Brno, 2005. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta a David PÓČ. Stanovení přijatých strategických cílů EU v oblasti RLZ v podmínkách JMK (revidovaná Lisabonská strategie). Hlavní strategické směry a doporučení strategie rozvoje lidských zdrojů JMK. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005. 12 s. JMK Strategy. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Stanovení přijatých strategických cílů Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Jihomoravského kraje. Situační analýza rozvoje lidských zdrojů. Brno: ESF, FSS a CRR, 2005. 11 s. JMK HRD. info

 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Aktivační strategie v kontextu vybraných principů a funkcí sociální politiky. Sborník Filozofické fakulty Prešovské univerzity. Prešov, 2004. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 73-82, 10 s. ISBN 80-210-3565-X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 140-159, 20 s. ISBN 80-210-3565-X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Výzkumná zpráva. Brno: VÚPSV, 2004. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Aktivní politika zaměstnanosti a strategie zaměstnanosti v České republice. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2A. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Česká republika. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 5-71. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Dlouhodobá nezaměstnanost (podle VŠPS). In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 28-35. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. Průběžná zpráva z výzkumného pilotního projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2003. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Opatření a nástroje politiky trhu práce v zemích EU. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 2B. Hodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti: Evropská unie. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 35-55. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003. s. 202-219, 18 s. ISBN 80-210-3048-8. info

 • HORÁKOVÁ, Markéta. Struktura registrovaných a neregistrovaných nezaměstnaných. In: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Část III. Nezaměstnanost a politika trhu práce. Kapitola 1. Nezaměstnanost a její vývoj, ohrožené skupiny. Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF, 2003. 36-41. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ, Václav KULHAVÝ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy výzkumného projektu. Brno: VÚPSV, 2002. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 15:13, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému