česky | in English

Publications by the following author: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (učo 10048)
 • NEKORJAK, Michal and Ondřej HOFÍREK. Program výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků - stále ještě nevyužitá šance? (Program of selection of qualified foreign workers - still unused opportunity?). In Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. Brno: Barrister & Principal, 2011. p. 37-59, 23 pp. ISBN 978-80-87474-19-8. info

 • NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ and Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností (Stuck in Marginality: The Education Market, ‘Roma Schools’ and the Reproduction of Social and Spatial Inequalities). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, vol. 47, No 4, p. 657-680. ISSN 0038-0288. info

 • HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice (From the flow line to the market stand - and back? Transformations of Vietnamese Economic Activities in the Czech Republic). In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. p. 77-94, 17 pp. ISBN 978-80-7416-067-7. info

 • HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ and Michal NEKORJAK. Boundaries in motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. 223 pp. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Motivations for Employers to Take on Immigrants. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, vol. 2008, Special, p. 26-31. ISSN 1803-7488. URL info

 • HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ and Michal NEKORJAK. Rethinking Contemporary Migration Events:Multidisciplinary Perspectives. In Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. p. 9-28, 19 pp. Sociology Series, Volume No.8. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • ČERMÁKOVÁ, Dita and Michal NEKORJAK. Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography), Blackwell, 2009, vol. 100, No 1, p. 33-43. ISSN 0040-747X. doi:10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x. info

 • HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech - integrace přistěhovalců z Vietnamu (Vietnamese immigrants in the Czech cities - the integration of immigrants from Vietnam). In Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. p. 160-197, 37 pp. Studie svazek 60. ISBN 978-80-7419-023-0. URL info

 • HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. O motivacích zaměstnavatelů k najímání imigrantů (On what motivates employers to hire immigrants). Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, vol. 2008, No 4, p. 14-18. ISSN 1802-5854. info

 • HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Neregulérní práce imigrantů v České republice (Irregular Migrant Work in the Czech Republic). Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, vol. 2007, No 2, p. 78-90. ISSN 1213-6204. info

 • NEKORJAK, Michal. Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci v Česku (Reflection on Irregular Migration Focused on Ukrainians in the Czech Republic). IVRIS Working Papers, Brno: Institut pro výzkum integrace a reproduk, 2007, vol. 07, No 01, p. 1-21. ISSN 1802-0062. URL info

 • NEKORJAK, Michal. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky (Client System and Ukrainian Labour Immigration to the Czech Republic). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2006, vol. 2006, No 1, p. 89-109. ISSN 1214-813X. info

 • HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. (Some comments on the integration of Vietnamese.). Socioweb, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, vol. 5, No 11, p. 8-9. ISSN 1214-1720. URL info

 • NEKORJAK, Michal. Imigrace Ukrajinců do České republiky (Imigration of Ukrainians to the Czech Republic). In STANĚK, A. and M. DOPITA. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 91-109, 18 pp. ISBN 80-244-0952-6. info

 • NEKORJAK, Michal. Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky (Labor migration of Ukrainians to the Czech Republic). In HUČKO, L. Duchovní a kulturně společenská podpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2005. p. 21-36, 16 pp. ISBN 80-239-6410-0. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings


Other references 


Go to top | Current date and time: 24. 3. 2018 01:23, Week 12 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System