česky | in English

Publications by the following author: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (učo 7150)
 • NOVÝ, Michal, Michael L. SMITH and Tomáš KATRŇÁK. Inglehart’s Scarcity Hypothesis Revisited: Is Postmaterialism a Macro- or Micro-level Phenomenon around the World? International Sociology, 2017, vol. 32, X, p. 1-24. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580917722892. URL info

 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER and Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století (The money matter. Czech Non-profit Organisations in the 21st century.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017. URL info

 • DOSEDĚL, Tomáš and Tomáš KATRŇÁK. Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích (Social Determinants of the Labour Precarisation in the EU Countries). Fórum sociální politiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017, vol. 11, No 4, p. 11-15. ISSN 1802-5854. info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Barbora HUBATKOVÁ. Can Education Solve Suicides? The Compositional Effect in Educational Stratification of Suicides in 20 European Countries between 1994 and 2013 (Conference paper). 2016. URL info

 • LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE and Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 551 pp. ISBN 978-80-7330-299-3. URL info

 • FÓNADOVÁ, Laura and Tomáš KATRŇÁK. Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 až 2012 (Ethnic Homogamy in Slovakia between 1992 and 2012). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016, vol. 52, No 2, p. 157-178. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.2.245. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Natálie SIMONOVÁ and Laura FÓNADOVÁ. From Quantitative to Qualitative Differences: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century. Research in Social Stratification and Mobility, 2016, vol. 46, December, Part B, p. 157-171. ISSN 0276-5624. doi:10.1016/j.rssm.2016.08.009. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Lucia TYRYCHTROVÁ. Social Determinants of Suicides in the Czech Republic between 1995 and 2010. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016, vol. 52, No 3, p. 293-319. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.3.260. URL info

 • NOVÝ, Michal and Tomáš KATRŇÁK. Democratic Maturity, External Efficacy, and Participation in Elections: Towards Macro-Micro Interaction. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft/Austrian Journal of Political Science, Rakousko, 2015, vol. 44, No 3, p. 1-20. ISSN 2313-5433. doi:10.15203/ozp.274.vol44iss3. info

 • FÓNADOVÁ, Laura and Tomáš KATRŇÁK. Empirical Evidence on the Unequal Chances to Education in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. p. 198-204, 7 pp. ISBN 978-80-210-7532-0. info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Barbora HUBATKOVÁ. Lze předpovědět, jaký bude náš budoucí manželský partner? (Can we predict who we are going to marry?). In Pat Lyons, Rita Kindlerová. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. p. 120-124, 5 pp. ISBN 978-80-7330-280-1. URL info

 • VIDO, Roman and Tomáš KATRŇÁK. Sociologie (Sociology). In Odmaturuj! ze společenských věd. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. p. 132-152, 21 pp. ISBN 978-80-7358-243-2. info

 • MUSÍLEK, Karel and Tomáš KATRŇÁK. The Notion of Social Class in Czech Political Discourse. Czech Sociological Review, Prague: Academy of Sciences of the CR, 2015, vol. 51, No 3, p. 387-416. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.3.184. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Laura FÓNADOVÁ. Return to and Departure from Social Origin: Trends in Social Fluidity in the Czech Republic between 1990 and 2011. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2014, vol. 46, No 6, p. 655-685. ISSN 0049-1225. info

 • LUX, Martin, Petr SUNEGA and Tomáš KATRŇÁK. Classes and Castles: Impact of Social Stratification on Housing Inequality in Post-Socialist States. European Sociological Review, 2013, vol. 29, No 2, p. 274-288. ISSN 0266-7215. doi:10.1093/esr/jcr060. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Natalie SIMONOVÁ and Laura FÓNADOVÁ. From Differentiation to Diversification: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century (Conference paper). 2013. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Natálie SIMONOVÁ and Laura FÓNADOVÁ. Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století (From Differentiation to Diversification: Testing MMI and EMI in the Czech Secondary School System in the First Decade of the 21st Century). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, vol. 49, No 4, p. 491-520. ISSN 0038-0288. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Is current Czech society a social class-based society? The validity of EGP and ESeC class schemes. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, vol. 44, No 6, p. 678-703. ISSN 0049-1225. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Petr FUČÍK and Ruud LUIJKX. The relationship between educational homogamy and educational mobility in 29 European countries. International sociology: journal of the International Sociological Association /ISA, London: Sage Publications, 2012, vol. 27, No 4, p. 551-573. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580911423061. URL info

 • SIMONOVÁ, Natálie and Tomáš KATRŇÁK. Conceptual and Methodological Innovations in Research into Educational Inequalities. Sociological Theory and Methods, 2011, vol. 26, No 1, p. 197-213. ISSN 0913-1442. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ, Tomáš SIROVÁTKA and Martina ŠTÍPKOVÁ. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. In Five Years of TransEurope Project. Transnationalization and Changing Life Course Inequality in Europe, ESF, Bulharská akademie věd, Univerzita Sv. Kliemnta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 20.-21. května 2011. 2011. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ and Tomáš SIROVÁTKA. Factors Influencing the Position of Young People on the Labour Market and Changes in Mobility Opportunities in the Czech Republic. In Youth on Globalised Labour Markets: Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family Lives in Europe, Hans-Peter Blossfeld, Sonia Bertolini, Dirk Hofacker (eds.). Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2011. p. 239-263, 25 pp. ISBN 978-3-86649-328-5. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Natálie SIMONOVÁ. Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009 (Intergenerational Educational Fluidity and Its Trends in the Czech Republic between 1990 and 2009). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, vol. 47, No 2, p. 207-242. ISSN 0038-0288. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Laura FÓNADOVÁ. Determinants of Occupational Mobility in the Czech Republic Between 1989 and 2009 (Conference paper). In Conference ´Analysing Education, Family, Work and Welfare in Modern Societies´, 30.09-02.10.2010, Bamberg, Germany. 2010. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš KATRŇÁK. Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991-2008 (Value of Work among Czech Publics from 1991 to 2008). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, vol. 7, No 4, p. 121-134. ISSN 1214-813X. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Hynek Jeřábek and Petr Soukup (eds.): Advanced Lazarsfeldian Methodology. Recenze. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Zdeňka LECHNEROVÁ, Petr PAKOSTA and Petr FUČÍK. Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti (At the Edge of Adulthood: Relationships, Sex and Life Notions of Youth in Contemporary Czech Society). Praha: Dokořán, 2010. 222 pp. BOD. ISBN 978-80-7363-352-3. info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Petr FUČÍK. Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009 (Back to Social Origin: The Trends in Social Stratification of Czech Society between 1989 and 2009). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 213 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-241-0. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Nerovnost v přístupu ke vzdělání (Unequal educational chances). Praha: Respekt Publishing, č. 26, 2010. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? (What is the mechanism of social class differences in education?). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, vol. 45, No 5, p. 1033-1037. ISSN 0038-0288. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Kohortní analýza jako alternativa panelového výzkumu (Cohort analysis as a alternative to panel research). Data a výzkum - SDA Info, 2009, vol. 3, No 1, p. 53-75. ISSN 1802-8152. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Petr FUČÍK. Preference výběru partnera: Liší se rozvedení a svobodní ve sňatkových a partnerských preferencích? (Partner Choice Preferences: Does the Divorced and the Unmarried Differ in their Marriage and Partner Preferences?). Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009, vol. 41, No 5, p. 437-455. ISSN 0049-1225. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Educational Assortative Mating in the Czech Republic, Slovakia and Hungary between 1976 and 2003. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2008, vol. 40, No 3, p. 236-257. ISSN 0049-1225. info

 • SIMONOVÁ, Natálie and Tomáš KATRŇÁK. Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností (Empirical Approaches in Social Stratification Research on Educational Inequalities). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, vol. 44, No 4, p. 725-743. ISSN 0038-0288. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš, Tomáš KATRŇÁK, Martin KREIDL and Václav KULHAVÝ. Factors influencing the position of young people on the labour market and changes in mobility chances in the Czech Republic. Working Paper Series, Transeurope project, Bamberg: University Bamberg, 2008, vol. 3, No 3, p. 1-38. info

 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Klára JANOUŠKOVÁ and Tomáš KATRŇÁK. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému (Factors behind the Educational Aspirations and Educational Segregation of Girls and Boys in the Czech Education System). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, 44 (2008), No 1, p. 23-53. ISSN 0038-0288. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Kdo si bere (a nebere) koho v České republice? (Who marriage (and not marriage) whom in the Czech republic?). Přítomnost, Praha: Martin Jan Stránský, 2008, podzim, No 4, p. 62-65. ISSN 1211-3883. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Sociologie (Sociology). Brno: Didaktis, 2008. 21 pp. ISBN 978-80-7358-122-0. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice (Elective Affinities? Homogamy and Heterogamy of Wedded Pairs in the Czech Republic). Praha: Slon, 2008. 241 pp. Studie. ISBN 978-80-86429-98-4. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Petr FUČÍK. Existuje souvislost mezi sociální mobilitou a vzdělanostní homogamií? (Is there a relationship between social mobility and educational homogamy?). In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 43-62, 19 pp. ISBN 978-80-210-4439-5. info

 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ and Tomáš KATRŇÁK. Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, vol. 39, No 3, p. 214-244. ISSN 0049-1225. info

 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ and Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání (Occupational Gender Segregation in the Context of Educational Segregation: International perspective). Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: SoÚ AV ČR, 2007, vol. 8, No 2, p. 43-52. ISSN 1213-0028. info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 (The Employed and the Unemployed in the Czech Labour Market between 1998 and 2004). Sociologický časopis, Praha, 2007, vol. 43, No 2, p. 281-304. ISSN 0038-0288. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice. (Determinants of educational aspirations of pupils in elementary school). In Matějů, P.; Straková, J. et al.: Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006. p. 173-193, 20 pp. Academia. ISBN 80-200-1400-4. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Kdo jsou svobodné matky v české společnosti? (Who are Single Mothers in Czech Society?). In Jiřina Kocourková; Ladislav Rabušic (Eds.): Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: UK Praha, 2006. p. 40-49, 9 pp. Přírodovědecká fakulta. ISBN 80-86561-93-3. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Kvalitativní výzkum vztahu dělníků a vysokoškoláků ke škole a vzdělání (Qualitative research: working class and educational system). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 55-66. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. European Sociological Review, Oxford University Press, 2006, vol. 22, p. 309-322. ISSN 0266-7215. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review, 2006, vol. 2006, 22/3, p. 309-322. ISSN 0266-7215. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Post-socialist Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. California Center for Population Research On-line Working Paper Series, Los Angeles: UCLA, 2005, vol. 2005, 33/05, p. 1-40. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita (Class Analysis and Social Mobility). Brno: CDK, 2005. 211 pp. Studie. ISBN 80-7325-067-5. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza v současných kapitalistických společnostech: Erik Olin Wright a John Goldthorpe (Class Analysis in Contemporary Capitalist Societies: Erik Olin Wright and John Goldthorpe). Politologický časopis, 2005, vol. 12, No 2, p. 164-180. ISSN 1211-3247. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Determinanty poklesu sňatečnosti v 90. letech 20. století v České republice (Determinants of the Fall in the Marriage Rate in the 1990s in the Czech Republic). Demografie, Praha: Český statistický úřad, 2004, vol. 2004, No 4, p. 256-263. ISSN 0011-8265. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in The Czech Republic after 1989? Czech Sociological Review, Prague: Academy of Sciences of the CR, 2004, vol. 2004, No 3, p. 297-318. ISSN 1210-3861. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-Communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in the Czech Republic after 1989? Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2004, vol. 40, p. 297-318. ISSN 0038-0288. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Jsou třídy na úsvitu jednadvacátého století definitivně pohřbené? Třídní versus anti-třídní teorie a analýza (Are Social Classes Really Dead at the Beginning of the 21st Century? Class versus Anti-class Theory and Analysis). Politologický časopis, 2004, vol. 11, No 1, p. 52-71. ISSN 1211-3247. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Destined for Manual Job: Educational Reproduction in Working Class Family). Praha: Slon, 2004. 190 pp. Studie. ISBN 80-86429-29-6. URL info

 • MOŽNÝ, Ivo and Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. p. 235-261, 26 pp. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in educational assortative mating in the Czech Republic in the 1990s. In Mareš Petr, et al. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. p. 78-96, 18 pp. mimo edice. ISBN 80-86598-67-5. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Proměna manželské volby v novém sociálním kontextu? Vývoj vzdělanostní homogamie v České společnosti v letech 1988 až 2000. (Change in Marriage Choice in the New Social Context? Trends in Educational Homogamy in Czech Society, 1988-2000.). In Mareš, P., Potočný, T. (eds.): Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 97-123. ISBN 80-86598-61-6. URL info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Sociální a kulturní reprodukce společnosti v teoretické perspektivě (Social and Cultural Reproduction in Theoretical Perspective). Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2003, vol. 35, No 1, p. 61-76. ISSN 0049-1225. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Sociologie (Sociology). In Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. p. 108-126. ISBN 80-86285-68-5. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Svobodné matky jsou málo vzdělané (Single mothers are low educated). Přítomnost, Praha: Martin Jan Stránský, 2003, podzim, 4, p. 26-27. ISSN 1211-3883. info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Ladislav RABUŠIC. Anomie a vztah k minoritám v České společnosti (Anomie and Attitudes towards Minorities in Czech Society). In Tomáš Sirovátka (Ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002. p. 95-107. ISBN 80-210-2791-6. info

 • SZALÓ, Csaba and Tomáš KATRŇÁK. Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády (Turn to practice and to the Actor's Point of View: Bourdieu's Reproduction Strategies and Modes of Domination). Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, vol. 8, No 8, p. 93-101. ISSN 1212-365X. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Proměny české rodiny v devadesátých letech (Changes of Czech family in nineties). In Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 227-246. ISBN 80-85947-83-8. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Předurčeni k manuální práci (Manual work by design). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Plaňava, Ivo; Milan Pilát (Ed.), Brno: Barrister&Principal, 2002. p. 25-52. ISBN 80-86598-36-5. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Romantický rozum, racionální cit (Romantic reason, racional sentiment). Přítomnost, Praha: Martin Jan Stránský, 2002, vol. 2002, No 1, p. 27-29. ISSN 1211-3883. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Structural Causes of the Decline in the Number of Marriages in the Czech Society. New Currents: East European Arts, Politics & Humanities, Michigan: University of Michigan, 2002, vol. 1, No 1, p. 173-185. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. The Marriage Squeeze and the Decline in the Number of Marriages in the Czech Republic in the 1990s. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift, Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2002, vol. 29, 1-2, p. 101-113. ISSN 0094-3037. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Jay MacLeod: Ain`t No Makin` It: Aspiration & Attainment in a Low-Income Neighborhood. (Recenze). Sociální studia: České hodnoty 1991-1999, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2001, vol. 6, No 6, p. 151-154. ISSN 1212-365X. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu svobodných v devadesátých letech v České republice. (Structural causes of decline in the nuptiality rate and the increase in the number of single people in the Czech Republic in the 1990s.). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2001, vol. 37, No 2, p. 225-239. ISSN 0038-0288. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Duch kapitalismu a sebevražednost (The Spirit of Capitalism and the Number of Suicides). Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog, Praha: Práce, 2000, vol. 30, No 3, p. 10-11. ISSN 1210-1222. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Moderní partnerské vztahy a jejich proměna v době pozdní modernity (Modern Partner Relationships and their Transformation in the Age of Late Modernity). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, vol. 36, No 3, p. 307-316. ISSN 0038-0288. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Willis, Paul: Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. (Willis, Paul: Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. (Review)). (Recenze). Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, vol. 5, No 5, p. 225-228. ISSN 1212-365X. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Zygmund Bauman: Globalizace: lidská podmínka (Zygmund Bauman: Globalization: human condition). Recenze. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, vol. 7, No 1, p. 80-82. ISSN 1211-3247. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Jacques Commaille, Francois de Singly: The Family Question in the European Community (J. Commaille; F. de Singly: The Family Question in the European Community). Recenze. Sociální práce, Brno: NCR, 1999, vol. 2, No 3, p. 30-32. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Proměna vnímání sexu a vznik sexuality (The Change of the Perception of Sexual Behaviour and the Origin of Sexuality). Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, vol. 4, No 4, p. 57-75. ISSN 1212-365X. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Problém vztahu religiozity a anomie (The Problem of the Relation between Religiousness and Anomie). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, vol. 34, No 1, p. 87-97. ISSN 0038-0288. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Rodney Stark: The Rise of Cristianity: A Sociologist Reconsiders History. Recenze. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, vol. 34, No 3, p. 380-382. ISSN 0038-0288. info

 • KATRŇÁK, Tomáš. Věda a jak versus život a proč: pojetí sociální věda v kontextu myšlení Maxe Webera a Karla Mannheima (Science and How versus Life and Why: Conception of Social Science in the Context of Thought of Max Weber and Karl Mannheim). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, vol. 33, No 3, p. 339-344. ISSN 0038-0288. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings


Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 9. 2017 21:46, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System