Publikace autora: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (učo 14931)
 • MACKOVÁ, Alena, Lenka HRBKOVÁ a Jakub MACEK. Alternative news media audiences and polarization. In ECREA Political Communication Section Interim Conference: Communicating crisis: Political communication in the age of uncertainty. 2021. webová stránka konference info

 • ŽÁDNÍK, Štěpán, Marie BEDROŠOVÁ, Lukáš SLAVÍK a Jakub MACEK. Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář). 2020. info

 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Jakub MACEK a Paul STEPAN. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. 302 s. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44850-9. doi:10.1007/978-3-030-44850. Book - Open Access info

 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA a Jakub MACEK. Introduction : Theorizing Digital Peripheries. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. s. 1-31. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_1. chapter - open access info

 • MACEK, Jakub a Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika: Kvantitativní studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 16 s. ISBN 978-80-210-9759-9. info

 • MACEK, Jakub a Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika: Kvantitativní studie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 15 s. ISBN 978-80-210-9759-9. IS info

 • MACEK, Jakub. Uses Genres and Media Ensembles : A Conceptual Roadmap for Research of Convergent Audiences. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020. s. 245-258. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_14. chapter - open access info

 • MACKOVÁ, Alena, Sam MEJIAS a Jakub MACEK. When Facebook Is (Not) Enough : Hybridity in the Media and Political Strategies of Leftist Youth Organisations. In Shakuntala Banaji , Sam Mejias (eds.). Youth Active Citizenship in Europe : Ethnographies of Participation. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 159-187. ISBN 978-3-030-35793-1. doi:10.1007/978-3-030-35794-8_6. URL info

 • JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 18 s. ISBN 978-80-210-9358-4. info

 • SLAVÍK, Lukáš a Jakub MACEK. Fragmented Media Environment and Trust in Media: Measuring Affective and Reflexive Trust in Media. In 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference 2019. 2019. info

 • MACEK, Jakub. Kriticky utopický akademik a fanoušek Henry Jenkins. In Jenkins Henry. Pytláci textů : Televizní fanoušci a participativní kultura. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2019. s. 453-465. POPs, sv. č. 4. ISBN 978-80-7470-242-6. info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Measuring Trust in Media in a Fragmented Media Environment. In “Transforming Communication – Old and New Borders” - ECREA’s Political Communication Section Interim Conference. 2019. info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. In Elvira Cicognani, Frosso Motti-Stefanidi. Youth Citizenship and the European Union. 1st ed. London: Routledge, 2019. s. 104-118. ISBN 978-0-367-23655-7. info

 • MACKOVÁ, Alena, Marie BEDROŠOVÁ, Jakub MACEK, Hana MACHÁČKOVÁ, Tae-Sik KIM, Lukáš SLAVÍK, Michal TKACZYK, Daniela VAJBAROVÁ, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář). 2018. info

 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4. info

 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News : Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018. s. 1-26. ISBN 978-1-926769-95-0. URL pdf info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Sociální studia. Vol. 15, no. 2 : Youth Public and Political. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 143 s. ISSN 1214-813X. č.2/2018 info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. The period of Latency as a Seed Time: Communication Practices of a Czech Civic Association Before and During the Time of Visibility. In ECREA 2018: 7th European Communication Conference (ECC) "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation". 2018. info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology. Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 3, s. 340-354. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1398079. Taylor & Francis Online info

 • BEILMANN, Mai, Veronika KALMUS, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth in the Kaleidoscope : Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 11-33. ISSN 1214-813X. URL info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth Public and Political : Young People as (Ir)Relevant Actors in the Realm of Citizenship. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 5-7. ISSN 1214-813X. URL info

 • KOTIŠOVÁ, Johana a Jakub MACEK. Invisible, vulnerable, terrible: (Young Europeans bracketed out from) the EU-related media agenda. In 1st CATCH-EyoU Conference, Athens. 2017. Conference website info

 • MACKOVÁ, Alena, Štěpán ŽÁDNÍK a Jakub MACEK. Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace. In Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář), FSS MU. 2017. Prezentace - Researchgate info

 • HRBKOVÁ, Lenka, Alena MACKOVÁ, Jakub MACEK a Michal TÓTH. Political news, trust in media, and polarization in the Czech Republic: An experimental study. In Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. 2017. URL info

 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationship Revisited. In Is no local news bad news? Local journalism and its future, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada. 2017. info

 • MACEK, Jakub. Social Media, News and Politics: On Changing Patterns of Trust in Media and Political Polarization. In Juniata College. 2017. Presentation - Researchgate info

 • MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archív, 2017, roč. 29, č. 2, s. 7-24. ISSN 0862-397X. info

 • ŽÁDNÍK, Štěpán, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Trust in Media Revisited: On Theorizing and Measuring Young People's Trust in News and Information Sources. In 1st CATCH-EyoU Conference, Athens. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.22079.30887. Conference website Poster PDF info

 • MACKOVÁ, Alena, Jan ŠEREK a Jakub MACEK. Young People’s Trust in Media: Between Mainstream and Alternative News Sources. In 1st CATCH-EyoU Conference, Athens. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.15368.42241. Conference website Presentation slides info

 • MACEK, Jakub. Audiences Transformed: Four Dimensions of Change of the Current Czech Audiences. In ECREA 2016. 2016. doi:10.13140/RG.2.2.32639.82085. Presentation at Researchgate info

 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK, Rudolf BURGR a Pavel SEDLÁČEK. Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016. URL info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Insecurity and democracy? Trust in news and information sources and the polarization and radicalization of the public discourses. In ECREA 2016. 2016. doi:10.13140/RG.2.2.15600.46086. Presentation at Researchgate info

 • MACEK, Jakub. Mediální a informační gramotnost fragmentovaného světa: Krize autorit, krize důvěry. In NASIV. 2016. info

 • MACEK, Jakub. Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2016. info

 • MACEK, Jakub a Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016. s. 335-358. ISBN 978-1-4742-5451-9. Bloomsbery Publishing info

 • MACEK, Jakub. Post-televizní publika? Stahování a konvergentní vztah k populárním obsahům. In New Media Inspiration 2016. 2016. Prezentace - Researchgate info

 • MACEK, Jakub. Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje. In Kultura – Media – Komunikace (Univerzita Palackého v Olomouci). 2016. URL info

 • MACEK, Jakub. Sociální média, fotografie a sociální (re)konstrukce každodennosti. In Taryn Simon: Americký index skrytého a neznámého. Galerie Rudolfinum. 2016. Záznam přednášky info

 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK a Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today. 2016, roč. 7, č. 2, s. 46-64. ISSN 1338-130X. info

 • TKACZYK, Michal, Pavel POSPĚCH a Jakub MACEK. Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.4957.5764. Plný text zprávy - Researchgate info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015. info

 • MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového. Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62, s. 31-40. ISSN 1211-5770. Plný text článku info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Divergent parents, convergent children? Generation-based differences in media ensembles of the Czech audiences. In Youth and Digital Media, University of Akureyri, Iceland. 2015. info

 • MACEK, Jakub. Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba. In Flow Konference: Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku 02. Nové formáty a možnosti konvergence televizního a rozhlasového média. 2015. info

 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: MUNI Press, 2015. 136 s. Media. ISBN 978-80-210-8033-1. Plná verze knihy - Researchgate info

 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-8033-1. Online knihkupectví Munipress info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Not that much digitally challenged? Civic participation and media-related practices in the Czech society. In CEECOM 2015: The Digital Media Challenge. Zagreb, 12-14 June 2015. 2015. info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Old and New Media and Participation: Czech Republic in 2014. In Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015. 8 s. The full report on Researchgate info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. The full report on Researchgate info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije. 2015, roč. 6, č. 11, s. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Politici, aktivisté a nová média. In Politika, média a železná opona (Jarní škola). 2015. info

 • MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015. s. 196-209. ISBN 978-80-210-7810-9. The chapter on Researchgate PDF version of the book. info

 • MACEK, Jakub. Stará a nová média a proměna mediálních publik (…aneb od teorie k datům a zase zpátky). In KISK - Blok expertů. 2015. PPT prezentace info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 s. Výzkumná zpráva info

 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. Výzkumná zpráva info

 • SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7. URL info

 • MACKOVÁ, Alena, Jakub MACEK a Štěpán ŽÁDNÍK. The case of 3000: old and new media, politics and public engagement in life of a village. In IPSA Conference: Communication, Democracy and Digital Technology (Rovinj, Croatia), 2-3 October 2015. 2015. info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015. doi:10.13140/RG.2.1.2845.8406. Researchgate info

 • MACEK, Jakub. Výzvy y limity školního vzdělávání v digitálním věku. In Dějiny ve škole - Letní škola pro učitele (Ústav pro studium totalitních režimů). 2015. info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Between online activism and civic journalism? On Czech and Slovak participatory audiences. In 7th CEECOM Conference, Wroclaw. 2014. info

 • MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014. Conference website info

 • MACEK, Jakub. Husina. Divadlo Feste, 2014. info

 • MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum nových médií: mýtus pavědy a výzkumná praxe. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2014. info

 • MACEK, Jakub a Alena MACKOVÁ. Motivations for online participation: between self, us and democracy. In IPSA - 23rd World Congress of Political Science - Montreal, Quebec - Canada. 2014. info

 • MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 198-204. ISBN 978-1-4438-6396-4. Proceedings on the publisher's website info

 • KOTIŠOVÁ, Johana, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Participation and engagement first? Reconsidering the role of new media in transformation of political and civic engagement in the Czech Republic. In 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries. 2014. Conference web info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Jamming in the Czech Republic: A Way to Deal with Political Crises? In IPSA - 23rd World Congress of Political Science - Montreal, Quebec - Canada. 2014. info

 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno., 34 s. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info

 • MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology. 2013, roč. 19, č. 3, s. 295-302. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/1354856513486530. Abstract text on SAGE Full pre-submission version of the paper on Academia.edu Full text on SAGE info

 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8. info

 • MACEK, Jakub. Kvalitativní výzkum online sociálních sítí. In New Media Inspiration 2012. 2012. Konferenční prezentace Stránky konference info

 • MACEK, Jakub. Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti? In Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2012. URL info

 • MACEK, Jakub. More than desire for text: online participation and social curation of content. In Transmedia Generation Prague: On Empowered and Impassioned Audiences in the Age of Media Convergence (with Henry Jenkins). 2012. Video of the talk (YouTube) info

 • MACEK, Jakub. Nápad veřejného člověka? Aneb třeba se i Baudrillard pletl. In Urbánní festival Play [ha:rt]. 2012. URL info

 • MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406. Plný text statě info

 • MACEK, Jakub. New media in everyday life: preliminary observations and questions. In CEECOM Prague 2012: Media, Power & Empowerment. 2012. Conference Pages info

 • MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií. Mediální studia. 2012, roč. 6, č. 1, s. 6-16. ISSN 1801-9978. Plný text statě info

 • MACEK, Jakub. The "Media Ensemble": on construction of media experience in everyday life. In Cyberspace 12: 10th International Conference. 2012. Conference slides (posted on Academia.edu) info

 • MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 104-117. ISSN 1804-2406. Plný text statě info

 • MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 128-138. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info

 • MACEK, Jakub. Nová média jako ohrožení veřejné služby? In Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011. Konferenční prezentace info

 • MACEK, Jakub. Online sociální sítě a profesní a každodenní život. In GOLD - Československá sekce IEEE. 2011. info

 • MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia. 2011, roč. 5, č. 1, s. 6-35. ISSN 1801-9978. Plný text statě / Full text of the paper info

 • MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 978-80-7464-025-4. info

 • MACEK, Jakub. Convergence or Divergence? Between the Two Styles of Media Consumption. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010. Conference slides info

 • MACEK, Jakub a Tomáš KAČER. Dr. Emil Hácha: Já na Háchu, Hácha na mě. Brno: Divadlo Feste (Rept o.s.), 2010. info

 • MACEK, Jakub. Internet a nová média: Jaká revoluce? In TEDx Brno. 2010. TEDx Brno Záznam přednášky na TEDx Brno (YouTube) info

 • MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 115-120. ISSN 1211-5770. info

 • MACEK, Jakub. Notes on Novelty of New Media: On the Enthusiastic Discourse Surrounding Digital Technologies. In Media in Crisis - Crisis in Media (III. Slovak – Czech – Polish – Hungarian - Austrian Communication Forum). 2010. Conference slides info

 • MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 7-14. ISBN 978-80-248-2340-9. Plný text kapitoly info

 • MACEK, Jakub. Poznámky k novosti nových médií: nová média v sevření futuristických mýtů a ideologií. In Blok expertů (Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU). 2010. Inflow - Information Journal, přepis přednášky info

 • MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770. Plný text statě. info

 • MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009. PDF z prezentace info

 • MACEK, Jakub. Resoluta. Divadlo Feste (Rept o.s.), 2009. info

 • MACEK, Jakub. The Three-Dimensional Concept of New Media: Notes on New Media Studies. In Channels of Transition: 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference. 2009. Conference slides info

 • MACEK, Jakub a Irena REIFOVÁ. Mediální studia: když je mlčení vidět. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2008, roč. 3, č. 1, s. 118-119. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info

 • HANZEL, Vladimír, Jiří HONZÍREK, Tomáš KAČER a Jakub MACEK. Osmdesátdevět - Trenažér jedné revoluce. Divadlo Feste (Rept o.s.), 2008. URL info

 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440, 24 s. ISSN 1801-9978. Full text of the article. The article on Academia.edu URL info

 • MACEK, Jakub. Mediální studia 2.0? Media Studies 2.0? Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 3, s. 308-316, 8 s. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 77-78. ISSN 1801-9978. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978. Plný text statě. info

 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: média, český stát a Philips. Sedmá generace. Brno: Hnutí DUHA, 2007, roč. XVI, č. 5, s. 15-17. ISSN 1212-0499. info

 • MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006. 148 s. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info

 • MACEK, Jakub. Dočasná autonomní zóna. Revue pro média 12/13. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub. Garry Whannel. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 54-55. ISSN 1212-0499. URL info

 • SOLDÁTOVÁ, Lucia a Jakub MACEK. Heslář: Neziskový a občanský sektor. Revue pro média 12/13. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005. ISSN 1211-9938. info

 • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info

 • MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. doi:10.13140/2.1.2278.4329. Full text of the article. The article on Academia.edu info

 • SÝKORA, Jiří a Jakub MACEK. The Measuring Social Capital Project: Research Evaluation. Brno: Community Development Network-Building Project, 2005. 13 s. info

 • MACEK, Jakub. V sítí za lepší svět. Revue pro média 12/13. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2005, s. 41-43. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info

 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina a Jakub MACEK. Bezmocný diskurz. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2004, č. 34. ISSN 1211-5770. info

 • MACEK, Jakub. Defining Cyberculture. In Cyberspace 2004 – Normative Frameworks. 2004. Full text of the paper info

 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury. In Média a realita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 35-65, 30 s. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info

 • MACEK, Jakub. Mozaika žádající rekonstrukci. Revue pro média 08. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, č. 8. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub. Nová média a veřejnost. Revue pro média. 2004, č. 7, s. 56. ISSN 1212-0499. URL info

 • MACEK, Jakub. Postčlověk aneb Tak pravili kybernetici. Revue pro média 09. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2004, roč. 9, č. 2004. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Brno, 2004. 87 l. info

 • MACEK, Jakub. Kyberprostor. Revue pro média 05. Host (samostatná příloha). Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938. Revue pro média - Heslář info

 • MACEK, Jakub. Kyborg. Revue pro média. 2003, č. 5, s. 37-38. ISSN 1212-0499. URL info

 • MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky. Host - Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, roč. 6, s. 24-27. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info

 • MACEK, Jakub. Virtuální. Revue pro média. 2003, č. 5, s. 39. ISSN 1212-0499. URL info

 • MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody. Sedmá generace. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-0499. Sedmá generace info

 • MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný. Host - Revue pro méda 04. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, č. 4, s. 17. ISSN 1211-9938. Revue pro média info

 • MACEK, Jakub. Nová média. Revue pro média. 2002, č. 4, s. 37-38. ISSN 1212-0499. URL info

 • MACEK, Jakub. Fandom : subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Brno, 2001. 23 l. info

 • MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. V Brně: [s.n.], 2000. 107 s. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce